Phrasebook

en At the zoo   »   hy կենդանաբանական այգում

43 [forty-three]

At the zoo

At the zoo

43 [քառասուներեք]

43 [k’arrasunerek’]

կենդանաբանական այգում

[kendanabanakan aygum]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Armenian Play More
The zoo is there. Այ---ղ -----ն-բ---կան-այգի -: Ա_____ կ_____________ ա___ է_ Ա-ն-ե- կ-ն-ա-ա-ա-ա-ա- ա-գ- է- ----------------------------- Այնտեղ կենդանաբանական այգի է: 0
A-n-e-h --nda--ban-kan a--i-e A______ k_____________ a___ e A-n-e-h k-n-a-a-a-a-a- a-g- e ----------------------------- Ayntegh kendanabanakan aygi e
The giraffes are there. Այ-տ-ղ ը--ո---նե-- --: Ա_____ ը__________ ե__ Ա-ն-ե- ը-ձ-ւ-տ-ե-ն ե-: ---------------------- Այնտեղ ընձուղտներն են: 0
A-------yn-zug--n-rn -en A______ y___________ y__ A-n-e-h y-d-u-h-n-r- y-n ------------------------ Ayntegh yndzughtnern yen
Where are the bears? Ո-տե՞---- --ջերը: Ո_____ ե_ ա______ Ո-տ-՞- ե- ա-ջ-ր-: ----------------- Որտե՞ղ են արջերը: 0
Vorte-g----n arjery V_______ y__ a_____ V-r-e-g- y-n a-j-r- ------------------- Vorte՞gh yen arjery
Where are the elephants? Որտ-՞- են փ---ը: Ո_____ ե_ փ_____ Ո-տ-՞- ե- փ-ե-ը- ---------------- Որտե՞ղ են փղերը: 0
V--te՞-- --n ---h-ry V_______ y__ p______ V-r-e-g- y-n p-g-e-y -------------------- Vorte՞gh yen p’ghery
Where are the snakes? Ո--ե՞- -ն----րը: Ո_____ ե_ օ_____ Ո-տ-՞- ե- օ-ե-ը- ---------------- Որտե՞ղ են օձերը: 0
V--t--g- -e- -d-e-y V_______ y__ o_____ V-r-e-g- y-n o-z-r- ------------------- Vorte՞gh yen odzery
Where are the lions? Ո-տ-՞ղ--ն ա-յո---եր-: Ո_____ ե_ ա__________ Ո-տ-՞- ե- ա-յ-ւ-ն-ր-: --------------------- Որտե՞ղ են առյուծները: 0
Vort---- y---arr-u-s-e-y V_______ y__ a__________ V-r-e-g- y-n a-r-u-s-e-y ------------------------ Vorte՞gh yen arryutsnery
I have a camera. Ես-ու----ֆո-ոխցի-: Ե_ ո____ ֆ________ Ե- ո-ն-մ ֆ-տ-խ-ի-: ------------------ Ես ունեմ ֆոտոխցիկ: 0
Y-s u--- --t-k--s’ik Y__ u___ f__________ Y-s u-e- f-t-k-t-’-k -------------------- Yes unem fotokhts’ik
I also have a video camera. Ե- ----մ----ախ-ի-: Ե_ ո____ տ________ Ե- ո-ն-մ տ-ս-խ-ի-: ------------------ Ես ունեմ տեսախցիկ: 0
Ye- une- t-s-kht--ik Y__ u___ t__________ Y-s u-e- t-s-k-t-’-k -------------------- Yes unem tesakhts’ik
Where can I find a battery? Որ-ե՞ղ --լի----ո---- --անա-ը: Ո_____ է լ__________ գ_______ Ո-տ-՞- է լ-ց-ա-ո-մ-ն գ-ա-ա-ը- ----------------------------- Որտե՞ղ է լիցքավորման գլանակը: 0
V---e՞---e -----k’-----a- -lana-y V_______ e l_____________ g______ V-r-e-g- e l-t-’-’-v-r-a- g-a-a-y --------------------------------- Vorte՞gh e lits’k’avorman glanaky
Where are the penguins? Ո-տե՞--ե- -------ն-րը: Ո_____ ե_ պ___________ Ո-տ-՞- ե- պ-ն-վ-ն-ե-ը- ---------------------- Որտե՞ղ են պինգվինները: 0
V--te՞---y-n p-n---nne-y V_______ y__ p__________ V-r-e-g- y-n p-n-v-n-e-y ------------------------ Vorte՞gh yen pingvinnery
Where are the kangaroos? Ո----ղ ե- կե-գուր--ն---: Ո_____ ե_ կ_____________ Ո-տ-՞- ե- կ-ն-ո-ր-ւ-ե-ը- ------------------------ Որտե՞ղ են կենգուրուները: 0
V----՞g----- ke-gur-n-ry V_______ y__ k__________ V-r-e-g- y-n k-n-u-u-e-y ------------------------ Vorte՞gh yen kengurunery
Where are the rhinos? Որտ-՞ղ -- ռ------ո--ե--: Ո_____ ե_ ռ_____________ Ո-տ-՞- ե- ռ-գ-ղ-յ-ւ-ե-ը- ------------------------ Որտե՞ղ են ռնգեղջյուները: 0
V--t---h --n-r--g-g-j--nery V_______ y__ r_____________ V-r-e-g- y-n r-n-e-h-y-n-r- --------------------------- Vorte՞gh yen rrngeghjyunery
Where is the toilet / restroom (am.)? Որ--՞--է--ո--արա--: Ո_____ է զ_________ Ո-տ-՞- է զ-ւ-ա-ա-ը- ------------------- Որտե՞ղ է զուգարանը: 0
V--te՞-h e--ug---ny V_______ e z_______ V-r-e-g- e z-g-r-n- ------------------- Vorte՞gh e zugarany
There is a café over there. Ա---ե՞--մի -----ա- է: Ա______ մ_ ս______ է_ Ա-ն-ե-ղ մ- ս-ճ-ր-ն է- --------------------- Այնտե՞ղ մի սրճարան է: 0
A-n-e-gh -- -r-ha-a- e A_______ m_ s_______ e A-n-e-g- m- s-c-a-a- e ---------------------- Aynte՞gh mi srcharan e
There is a restaurant over there. Այն--՞- -ի-ռ--տ---ն է: Ա______ մ_ ռ_______ է_ Ա-ն-ե-ղ մ- ռ-ս-ո-ա- է- ---------------------- Այնտե՞ղ մի ռեստորան է: 0
A-n-e՞g---i rre-t---n e A_______ m_ r________ e A-n-e-g- m- r-e-t-r-n e ----------------------- Aynte՞gh mi rrestoran e
Where are the camels? Որտե-ղ ե----ղտ-րը: Ո_____ ե_ ո_______ Ո-տ-՞- ե- ո-ղ-ե-ը- ------------------ Որտե՞ղ են ուղտերը: 0
Vort---- --n-ug--e-y V_______ y__ u______ V-r-e-g- y-n u-h-e-y -------------------- Vorte՞gh yen ughtery
Where are the gorillas and the zebras? Որտե՞- են-գո-ի-լ--եր--և զե---րը: Ո_____ ե_ գ__________ և զ_______ Ո-տ-՞- ե- գ-ր-լ-ա-ե-ը և զ-բ-ե-ը- -------------------------------- Որտե՞ղ են գորիլլաները և զեբրերը: 0
Vo-------ye--gor-l--nery y-v zebr--y V_______ y__ g__________ y__ z______ V-r-e-g- y-n g-r-l-a-e-y y-v z-b-e-y ------------------------------------ Vorte՞gh yen gorillanery yev zebrery
Where are the tigers and the crocodiles? Որ---ղ-ե--վ-գ-եր- - -ոկո-դիլ-սնե--: Ո_____ ե_ վ______ և կ______________ Ո-տ-՞- ե- վ-գ-ե-ը և կ-կ-ր-ի-ո-ն-ր-: ----------------------------------- Որտե՞ղ են վագրերը և կոկորդիլոսները: 0
Vor---g- yen-v-gr--y-ye- -----d---s---y V_______ y__ v______ y__ k_____________ V-r-e-g- y-n v-g-e-y y-v k-k-r-i-o-n-r- --------------------------------------- Vorte՞gh yen vagrery yev kokordilosnery

The Basque language

There are four recognized languages in Spain. They are Spanish, Catalonian, Galician and Basque. The Basque language is the only one without Romanesque roots. It is spoken in the Spanish-French border area. Around 800,000 people speak Basque. Basque is considered the oldest language in Europe. But the origin of this language is still unknown. Therefore, Basque remains a riddle for linguists today. Basque is also the only isolated language in Europe. That is to say, it isn't genetically related to any other language. Its geographical situation could be the reason for this. The Basque people have always lived in isolation due to the mountains and coasts. In this way, the language survived even after the invasion of the Indo-Europeans. The term Basques goes back to the Latin vascones . The Basques call themselves Euskaldunak , or speakers of Basque. That shows how much they identify with their language Euskara . Euskara has been passed down primarily orally for centuries. Therefore, there are only a few written sources. The language is still not completely standardized. Most Basques are bi- or multi-lingual. But they also maintain the Basque language. Because the Basque region is an autonomous region. That facilitates language policy processes and cultural programs. Children can choose between a Basque or a Spanish education. There are also various typically Basque types of sports. So the culture and language of the Basques appear to have a future. Incidentally, the whole world knows one Basque word. It is the last name of ‘El Che’ – … yes, that's right, Guevara !
Did you know?
The Spanish language is counted among the most-spoken world languages. Thus it is worth it to take a Spanish course and learn Spanish as a foreign language! It is widely used in regions far away from where it originated. Spanish spread to the New World through the conquering of America. It is the dominant language in Central and South America! Presently about 338 million people speak Spanish as their native language worldwide. Of these, approximately 45 million live in the USA alone. Spanish is spoken in Mexico as well as in Spain. Furthermore, Spanish is the native language in a large part of Central and South America. Likewise, Brazil's 200 million people understand Spanish very well. The linguistic proximity to Portuguese is quite large. Incidentally, Spanish is counted among the Romance languages. The language originated from the spoken Latin of the Late Antiquity. Portuguese, French, Italian and Romanian also belong to the Romance language family. Many words are similar to each other in these languages and therefore easier to learn. You can find everything worth knowing about the language at the institute of Spanish culture called Instituto Cervantes.