Phrasebook

en Where is ... ?   »   hy կողմնորոշում

41 [forty-one]

Where is ... ?

Where is ... ?

41 [քառասունմեկ]

41 [k’arrasunmek]

կողմնորոշում

[koghmnoroshum]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Armenian Play More
Where is the tourist information office? Որ-ե՞- է---ն---- տո--ի-տակ-ն-գրա--ն-ակ-: Ո_____ է գ______ տ__________ գ__________ Ո-տ-՞- է գ-ն-ո-մ տ-ւ-ի-տ-կ-ն գ-ա-ե-յ-կ-: ---------------------------------------- Որտե՞ղ է գտնվում տուրիստական գրասենյակը: 0
V-rte՞g- --g-n-um turistak-n gra-en-a-y V_______ e g_____ t_________ g_________ V-r-e-g- e g-n-u- t-r-s-a-a- g-a-e-y-k- --------------------------------------- Vorte՞gh e gtnvum turistakan grasenyaky
Do you have a city map for me? Քաղաքի-ք---եզ-ո-նե-ք ----հ--ար: Ք_____ ք_____ ո_____ ի__ հ_____ Ք-ղ-ք- ք-ր-ե- ո-ն-՞- ի-ձ հ-մ-ր- ------------------------------- Քաղաքի քարտեզ ունե՞ք ինձ համար: 0
K’-gha-’- ---rte- --e-----ndz -am-r K________ k______ u_____ i___ h____ K-a-h-k-i k-a-t-z u-e-k- i-d- h-m-r ----------------------------------- K’aghak’i k’artez une՞k’ indz hamar
Can one reserve a room here? Կ---՞--ե---յս-եղ-հ-ուր--ո-------ա---ա--իրել: Կ_____ ե_ ա_____ հ_________ ս_____ պ________ Կ-ր-՞- ե- ա-ս-ե- հ-ո-ր-ն-ց- ս-ն-ա- պ-տ-ի-ե-: -------------------------------------------- Կարո՞ղ եմ այստեղ հյուրանոցի սենյակ պատվիրել: 0
Ka-o՞g--y-m--y----h --u-a--ts----e--ak-p--v-rel K______ y__ a______ h__________ s_____ p_______ K-r-՞-h y-m a-s-e-h h-u-a-o-s-i s-n-a- p-t-i-e- ----------------------------------------------- Karo՞gh yem aystegh hyuranots’i senyak patvirel
Where is the old city? Ո-տե՞ղ է--աղ-ք---ի- մասը: Ո_____ է ք_____ հ__ մ____ Ո-տ-՞- է ք-ղ-ք- հ-ն մ-ս-: ------------------------- Որտե՞ղ է քաղաքի հին մասը: 0
Vor-e----- k--gh--’i-h---ma-y V_______ e k________ h__ m___ V-r-e-g- e k-a-h-k-i h-n m-s- ----------------------------- Vorte՞gh e k’aghak’i hin masy
Where is the cathedral? Որտ-՞ղ-է -այր -աճ-ր-: Ո_____ է մ___ տ______ Ո-տ-՞- է մ-յ- տ-ճ-ր-: --------------------- Որտե՞ղ է մայր տաճարը: 0
Vo-t---h-e m--r ta-ha-y V_______ e m___ t______ V-r-e-g- e m-y- t-c-a-y ----------------------- Vorte՞gh e mayr tachary
Where is the museum? Որտ-՞ղ - թ--գ-րանը: Ո_____ է թ_________ Ո-տ-՞- է թ-ն-ա-ա-ը- ------------------- Որտե՞ղ է թանգարանը: 0
Vorte-g--e-----g-r--y V_______ e t_________ V-r-e-g- e t-a-g-r-n- --------------------- Vorte՞gh e t’angarany
Where can one buy stamps? Որ-----ց -ա-ո- -մ ---շ-ան-շ--------: Ո_______ կ____ ե_ դ___________ գ____ Ո-տ-ղ-՞- կ-ր-ղ ե- դ-ո-մ-ն-շ-ե- գ-ե-: ------------------------------------ Որտեղի՞ց կարող եմ դրոշմանիշներ գնել: 0
Vort--hi---’ -aro-h -e- dro---a-i-hn-r-g--l V___________ k_____ y__ d_____________ g___ V-r-e-h-՞-s- k-r-g- y-m d-o-h-a-i-h-e- g-e- ------------------------------------------- Vorteghi՞ts’ karogh yem droshmanishner gnel
Where can one buy flowers? Որտ-ղ-՞----րող -մ---ղ----ր գն-լ: Ո_______ կ____ ե_ ծ_______ գ____ Ո-տ-ղ-՞- կ-ր-ղ ե- ծ-ղ-կ-ե- գ-ե-: -------------------------------- Որտեղի՞ց կարող եմ ծաղիկներ գնել: 0
Vor-eg-i---’ --rog- y-- ts-ghi-ne- -n-l V___________ k_____ y__ t_________ g___ V-r-e-h-՞-s- k-r-g- y-m t-a-h-k-e- g-e- --------------------------------------- Vorteghi՞ts’ karogh yem tsaghikner gnel
Where can one buy tickets? Ո-տ--ի՞- -ար-- եմ-տոմս-ր գ-ե-: Ո_______ կ____ ե_ տ_____ գ____ Ո-տ-ղ-՞- կ-ր-ղ ե- տ-մ-ե- գ-ե-: ------------------------------ Որտեղի՞ց կարող եմ տոմսեր գնել: 0
V-r--g--՞t-- karogh y---tomse---n-l V___________ k_____ y__ t_____ g___ V-r-e-h-՞-s- k-r-g- y-m t-m-e- g-e- ----------------------------------- Vorteghi՞ts’ karogh yem tomser gnel
Where is the harbour / harbor (am.)? Որ-ե՞ղ-է ն-վ-հ--գիստ-: Ո_____ է ն____________ Ո-տ-՞- է ն-վ-հ-ն-ի-տ-: ---------------------- Որտե՞ղ է նավահանգիստը: 0
Vo-te՞g- e----ah-ngisty V_______ e n___________ V-r-e-g- e n-v-h-n-i-t- ----------------------- Vorte՞gh e navahangisty
Where is the market? Որտ-՞ղ --շո-կ-ն: Ո_____ է շ______ Ո-տ-՞- է շ-ւ-ա-: ---------------- Որտե՞ղ է շուկան: 0
Vort---h e-s-ukan V_______ e s_____ V-r-e-g- e s-u-a- ----------------- Vorte՞gh e shukan
Where is the castle? Որ---ղ է ------: Ո_____ է ա______ Ո-տ-՞- է ա-ր-ց-: ---------------- Որտե՞ղ է ամրոցը: 0
V-r-e՞g- e ---ots’y V_______ e a_______ V-r-e-g- e a-r-t-’- ------------------- Vorte՞gh e amrots’y
When does the tour begin? Ե----- -կ-վ--մ-էքս--ւ--ի--: Ե___ է ս______ է___________ Ե-ր- է ս-ս-ո-մ է-ս-ո-ր-ի-ն- --------------------------- Ե՞րբ է սկսվում էքսկուրսիան: 0
Y-՞-b-e----v---e-’sk-rsian Y____ e s_____ e__________ Y-՞-b e s-s-u- e-’-k-r-i-n -------------------------- Ye՞rb e sksvum ek’skursian
When does the tour end? Ե--- է -ե-ջանո-մ-էք-կ---սիան: Ե___ է վ________ է___________ Ե-ր- է վ-ր-ա-ո-մ է-ս-ո-ր-ի-ն- ----------------------------- Ե՞րբ է վերջանում էքսկուրսիան: 0
Y-՞rb-- ve-j--um e-’--ursian Y____ e v_______ e__________ Y-՞-b e v-r-a-u- e-’-k-r-i-n ---------------------------- Ye՞rb e verjanum ek’skursian
How long is the tour? Ի՞--ք-ն-է----ւմ է----ւրս---: Ի______ է տ____ է___________ Ի-ն-ք-ն է տ-ո-մ է-ս-ո-ր-ի-ն- ---------------------------- Ի՞նչքան է տևում էքսկուրսիան: 0
I--c---’an-- t-----ek’sk-----n I_________ e t____ e__________ I-n-h-k-a- e t-v-m e-’-k-r-i-n ------------------------------ I՞nch’k’an e tevum ek’skursian
I would like a guide who speaks German. Ե- ուզ--մ -----ս--ւրսավ--- -րը-խ------- գ-----ե-են: Ե_ ո_____ ե_ է____________ ո__ խ_____ է գ__________ Ե- ո-զ-ւ- ե- է-ս-ո-ր-ա-ա-, ո-ը խ-ս-ւ- է գ-ր-ա-ե-ե-: --------------------------------------------------- Ես ուզում եմ էքսկուրսավար, որը խոսում է գերմաներեն: 0
Ye--uzu--y-m --’s-----v-r, v-r--kh-sum-- ger-a----n Y__ u___ y__ e____________ v___ k_____ e g_________ Y-s u-u- y-m e-’-k-r-a-a-, v-r- k-o-u- e g-r-a-e-e- --------------------------------------------------- Yes uzum yem ek’skursavar, vory khosum e germaneren
I would like a guide who speaks Italian. Ես ---ու- եմ--ք--ո--սա-ար- ո-ը խ--ո-- է--տ----ե-: Ե_ ո_____ ե_ է____________ ո__ խ_____ է ի________ Ե- ո-զ-ւ- ե- է-ս-ո-ր-ա-ա-, ո-ը խ-ս-ւ- է ի-ա-ե-ե-: ------------------------------------------------- Ես ուզում եմ էքսկուրսավար, որը խոսում է իտալերեն: 0
Ye--u--- --m-e--s---s--a-- -o-- khosum-- -------n Y__ u___ y__ e____________ v___ k_____ e i_______ Y-s u-u- y-m e-’-k-r-a-a-, v-r- k-o-u- e i-a-e-e- ------------------------------------------------- Yes uzum yem ek’skursavar, vory khosum e italeren
I would like a guide who speaks French. Ես --զ-ւմ ե- --ս-ու--ավ----որ--խոս--մ-է-ֆրա----են: Ե_ ո_____ ե_ է____________ ո__ խ_____ է ֆ_________ Ե- ո-զ-ւ- ե- է-ս-ո-ր-ա-ա-, ո-ը խ-ս-ւ- է ֆ-ա-ս-ր-ն- -------------------------------------------------- Ես ուզում եմ էքսկուրսավար, որը խոսում է ֆրանսերեն: 0
Y-s-u--m y-- ----kur-avar--vor-----s-m---fra---r-n Y__ u___ y__ e____________ v___ k_____ e f________ Y-s u-u- y-m e-’-k-r-a-a-, v-r- k-o-u- e f-a-s-r-n -------------------------------------------------- Yes uzum yem ek’skursavar, vory khosum e franseren

Universal language English

English is the most widespread language in the world. But Mandarin, or High Chinese, has the most native speakers. English is the native language of ‘only’ 350 million people. However, English has a great deal of influence on other languages. Since the middle of the 20th century it has taken on greater significance. This is largely due to the development of the USA into a superpower. English is the first foreign language taught in schools in many countries. International organizations use English as their official language. English is also the official language or common language of many countries. It is possible, however, that soon other languages will take over these functions. English belongs to the West Germanic languages. Therefore it is closely related to German, for example. But the language has changed significantly in the last 1,000 years. Earlier, English was an inflecting language. Most endings with a grammatical function have disappeared. Therefore, English can be counted among the isolating languages. This type of language is more similar to Chinese than to German. In the future, the English language will be further simplified. The irregular verbs will most likely disappear. English is simple compared to other Indo-European languages. But English orthography is very difficult. This is because spelling and pronunciation differ strongly from one another. English orthography has been the same for centuries. But pronunciation has changed considerably. As a result, one still writes the way one spoke in 1400. There are also many irregularities in pronunciation. There are 6 variants for the letter combination ough alone! Test yourself! – thorough, thought, through, rough, bough, cough .
Did you know?
Slovakian is counted among the West Slavic languages. It is the native language of more than 5 million people. It is very closely related to the neighbouring Czech. This is due to their mutual past in former Czechoslovakia. The vocabulary of the two languages is largely identical. The differences are primarily in the phonology. Slovakian emerged in the 10th century in the form of multiple dialects. It was then influenced by neighbouring languages over a long period of time. Today's standard language was not established until the 19th century. Some elements could thus be simplified compared to those in Czech. The many different dialects have been upheld until today though. Slovakian is written with the Latin alphabet. And it is the language that is easiest to understand for other Slavic speakers. It could be said that Slovakian is a type of intermediate language in the Slavic region. This is a good reason to grapple with this beautiful language.