Phrasebook

en Questions – Past tense 2   »   hy հարցեր անցյալում 2

86 [eighty-six]

Questions – Past tense 2

Questions – Past tense 2

86 [ութանասունվեց]

86 [ut’anasunvets’]

հարցեր անցյալում 2

[harts’yer ants’yalum 2]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Armenian Play More
Which tie did you wear? Ո-ր փ---ա---է---կ-ե-: Ո__ փ______ է__ կ____ Ո-ր փ-ղ-ա-ն է-ր կ-ե-: --------------------- Ո՞ր փողկապն էիր կրել: 0
V--r-p-vo----p- ei- krel V___ p_________ e__ k___ V-՞- p-v-g-k-p- e-r k-e- ------------------------ VO՞r p’voghkapn eir krel
Which car did you buy? Ո-ր -եքե--- ---գնե-: Ո__ մ______ ե_ գ____ Ո-ր մ-ք-ն-ն ե- գ-ե-: -------------------- Ո՞ր մեքենան ես գնել: 0
V-՞r -ek’-e-an---s gn-l V___ m________ y__ g___ V-՞- m-k-y-n-n y-s g-e- ----------------------- VO՞r mek’yenan yes gnel
Which newspaper did you subscribe to? Ո-ր թ--թն-ե------նո--ագ-վե-: Ո__ թ____ ե_ բ______________ Ո-ր թ-ր-ն ե- բ-ժ-ն-ր-ա-ր-ե-: ---------------------------- Ո՞ր թերթն ես բաժանորդագրվել: 0
V-՞r-----rt-----s-b----no--ag---l V___ t_______ y__ b______________ V-՞- t-y-r-’- y-s b-z-a-o-d-g-v-l --------------------------------- VO՞r t’yert’n yes bazhanordagrvel
Who did you see? ՈՒ՞մ-ե---ե--լ: Ո___ ե_ տ_____ Ո-՞- ե- տ-ս-լ- -------------- ՈՒ՞մ եք տեսել: 0
U՞m----- tes-l U__ y___ t____ U-m y-k- t-s-l -------------- U՞m yek’ tesel
Who did you meet? ՈՒ-մ----հանդի--լ: Ո___ ե_ հ________ Ո-՞- ե- հ-ն-ի-ե-: ----------------- ՈՒ՞մ եք հանդիպել: 0
U՞- yek’-h---ipel U__ y___ h_______ U-m y-k- h-n-i-e- ----------------- U՞m yek’ handipel
Who did you recognize? Ո----եք-ճ--ա-ել: Ո___ ե_ ճ_______ Ո-՞- ե- ճ-ն-չ-լ- ---------------- ՈՒ՞մ եք ճանաչել: 0
U՞--yek- -h-na----el U__ y___ c__________ U-m y-k- c-a-a-h-y-l -------------------- U՞m yek’ chanach’yel
When did you get up? Ք-ն-սի----- -ե--ա---: Ք_______ ե_ վ________ Ք-ն-ս-՞- ե- վ-ր-ա-ե-: --------------------- Քանիսի՞ն եք վերկացել: 0
K-a--s------------k-ts’-el K________ y___ v__________ K-a-i-i-n y-k- v-r-a-s-y-l -------------------------- K’anisi՞n yek’ verkats’yel
When did you start? Ե-ր- ---սկ-ե-: Ե___ ե_ ս_____ Ե-ր- ե- ս-ս-լ- -------------- Ե՞րբ եք սկսել: 0
Ye-r-----’----el Y____ y___ s____ Y-՞-b y-k- s-s-l ---------------- Ye՞rb yek’ sksel
When did you finish? Ե--բ-եք-վեր--ց--լ: Ե___ ե_ վ_________ Ե-ր- ե- վ-ր-ա-ր-լ- ------------------ Ե՞րբ եք վերջացրել: 0
Y-՞r---ek- ve-ja--’rel Y____ y___ v__________ Y-՞-b y-k- v-r-a-s-r-l ---------------------- Ye՞rb yek’ verjats’rel
Why did you wake up? Ի-չո-- ե--ա-թն--ե-: Ի_____ ե_ ա________ Ի-չ-ւ- ե- ա-թ-ա-ե-: ------------------- Ինչու՞ եք արթնացել: 0
Inc---՞----- --t----s’--l I______ y___ a___________ I-c-’-՞ y-k- a-t-n-t-’-e- ------------------------- Inch’u՞ yek’ art’nats’yel
Why did you become a teacher? Ինչո---եք ուս-ւ--չ--ա--ել: Ի_____ ե_ ո_______ դ______ Ի-չ-ւ- ե- ո-ս-ւ-ի- դ-ր-ե-: -------------------------- Ինչու՞ եք ուսուցիչ դարձել: 0
I-c---՞ y-k- u--t-’-c-’-dar-z-l I______ y___ u_________ d______ I-c-’-՞ y-k- u-u-s-i-h- d-r-z-l ------------------------------- Inch’u՞ yek’ usuts’ich’ dardzel
Why did you take a taxi? Ինչ----ե- --քս--վ--ձ-լ: Ի_____ ե_ տ____ վ______ Ի-չ-ւ- ե- տ-ք-ի վ-ր-ե-: ----------------------- Ինչու՞ եք տաքսի վարձել: 0
I----u՞ -e-’-ta-’-----r--el I______ y___ t_____ v______ I-c-’-՞ y-k- t-k-s- v-r-z-l --------------------------- Inch’u՞ yek’ tak’si vardzel
Where did you come from? Որտեղի՞ց -ք-ե-ե-: Ո_______ ե_ ե____ Ո-տ-ղ-՞- ե- ե-ե-: ----------------- Որտեղի՞ց եք եկել: 0
V-rte-hi՞-s- yek- -e--l V___________ y___ y____ V-r-e-h-՞-s- y-k- y-k-l ----------------------- Vorteghi՞ts’ yek’ yekel
Where did you go? Ո--ր-ե- գնա---: Ո___ ե_ գ______ Ո-՞- ե- գ-ա-ե-: --------------- ՈՒ՞ր եք գնացել: 0
U-r --k’ g--t-’-el U__ y___ g________ U-r y-k- g-a-s-y-l ------------------ U՞r yek’ gnats’yel
Where were you? Որ-ե-ղ ե- ե---: Ո_____ ե_ ե____ Ո-տ-՞- ե- ե-ե-: --------------- Որտե՞ղ եք եղել: 0
V-rt-՞---ye---y--h-l V_______ y___ y_____ V-r-e-g- y-k- y-g-e- -------------------- Vorte՞gh yek’ yeghel
Who did you help? ՈՒ-մ--- օգ-ե-: Ո___ ե_ օ_____ Ո-՞- ե- օ-ն-լ- -------------- ՈՒ՞մ եք օգնել: 0
U---ye-’--g-el U__ y___ o____ U-m y-k- o-n-l -------------- U՞m yek’ ognel
Who did you write to? ՈՒ՞մ--ք----լ: Ո___ ե_ գ____ Ո-՞- ե- գ-ե-: ------------- ՈՒ՞մ եք գրել: 0
U-m y--’ grel U__ y___ g___ U-m y-k- g-e- ------------- U՞m yek’ grel
Who did you reply to? Ո-՞մ--ք -ատ--խ-նե-: Ո___ ե_ պ__________ Ո-՞- ե- պ-տ-ս-ա-ե-: ------------------- ՈՒ՞մ եք պատասխանել: 0
U՞m--e-- --taskha--l U__ y___ p__________ U-m y-k- p-t-s-h-n-l -------------------- U՞m yek’ pataskhanel

Bilingualism improves hearing

People who speak two languages hear better. They can distinguish between different sounds more accurately. An American study has come to this conclusion. Researchers tested several teenagers. Part of the test subjects grew up bilingual. These teenagers spoke English and Spanish. The other part of the subjects only spoke English. The young people had to listen to a particular syllable. It was the syllable ‘da’. It didn't belong to either of the languages. The syllable was played for the test subjects using headphones. At the same time, their brain activity was measured with electrodes. After this test the teenagers had to listen to the syllable again. This time, however, they could hear many disruptive sounds as well. There were various voices saying meaningless sentences. The bilingual individuals reacted very strongly to the syllable. Their brain showed a lot of activity. They could identify the syllable exactly, with and without the disruptive sounds. The monolingual individuals were not successful. Their hearing was not as good as the bilingual test subjects. The result of the experiment surprised researchers. Until then it was only known that musicians have an especially good ear. But it appears that bilingualism also trains the ear. People that are bilingual are constantly confronted with different sounds. Therefore, their brain must develop new abilities. It learns how to distinguish different linguistic stimuli. Researchers are now testing how language skills affect the brain. Maybe hearing can still benefit when a person learns languages later in life…