Phrasebook

en Questions – Past tense 1   »   hy հարցեր անցյալում 1

85 [eighty-five]

Questions – Past tense 1

Questions – Past tense 1

85 [ութանասունհինգ]

85 [ut’anasunhing]

հարցեր անցյալում 1

[harts’yer ants’yalum 1]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Armenian Play More
How much did you drink? Ինչքա՞ն -- խմե-: Ի______ ե_ խ____ Ի-չ-ա-ն ե- խ-ե-: ---------------- Ինչքա՞ն եք խմել: 0
I-c-’-’a՞---ek’ ---el I_________ y___ k____ I-c-’-’-՞- y-k- k-m-l --------------------- Inch’k’a՞n yek’ khmel
How much did you work? Ի-չ--՞ն ե-----ատ-լ: Ի______ ե_ ա_______ Ի-չ-ա-ն ե- ա-խ-տ-լ- ------------------- Ինչքա՞ն եք աշխատել: 0
I-ch---a՞- y----a-hkh-tel I_________ y___ a________ I-c-’-’-՞- y-k- a-h-h-t-l ------------------------- Inch’k’a՞n yek’ ashkhatel
How much did you write? Ի-չ--՞ն-------լ: Ի______ ե_ գ____ Ի-չ-ա-ն ե- գ-ե-: ---------------- Ինչքա՞ն եք գրել: 0
I---’k’a՞- -e-’--rel I_________ y___ g___ I-c-’-’-՞- y-k- g-e- -------------------- Inch’k’a՞n yek’ grel
How did you sleep? Ի--պ-՞- -ք----լ: Ի______ ե_ ք____ Ի-չ-ե-ս ե- ք-ե-: ---------------- Ինչպե՞ս եք քնել: 0
I--h’---- ye-’ k’-el I________ y___ k____ I-c-’-e-s y-k- k-n-l -------------------- Inch’pe՞s yek’ k’nel
How did you pass the exam? Ի--պ-՞ս--ք-քն--ւթ----ը ---ց--: Ի______ ե_ ք__________ ս______ Ի-չ-ե-ս ե- ք-ն-ւ-յ-ւ-ը ս-ա-ե-: ------------------------------ Ինչպե՞ս եք քննությունը ստացել: 0
I-c---e՞---e-’ -’--ut’y-n--st----y-l I________ y___ k__________ s________ I-c-’-e-s y-k- k-n-u-’-u-y s-a-s-y-l ------------------------------------ Inch’pe՞s yek’ k’nnut’yuny stats’yel
How did you find the way? Ի-չ-ե-ս եք --ն--ա----գ---: Ի______ ե_ ճ________ գ____ Ի-չ-ե-ս ե- ճ-ն-պ-ր-ը գ-ե-: -------------------------- Ինչպե՞ս եք ճանապարհը գտել: 0
I---’p-՞- -----c-a---ar---gtel I________ y___ c_________ g___ I-c-’-e-s y-k- c-a-a-a-h- g-e- ------------------------------ Inch’pe՞s yek’ chanaparhy gtel
Who did you speak to? Ո-՞--հե- -ք-խո-ե-: Ո___ հ__ ե_ խ_____ Ո-՞- հ-տ ե- խ-ս-լ- ------------------ ՈՒ՞մ հետ եք խոսել: 0
U՞m --t yek’ kh--el U__ h__ y___ k_____ U-m h-t y-k- k-o-e- ------------------- U՞m het yek’ khosel
With whom did you make an appointment? ՈՒ՞մ--ե- -- պ--մ-ն-վ---ել: Ո___ հ__ ե_ պ_____________ Ո-՞- հ-տ ե- պ-յ-ա-ա-ո-վ-լ- -------------------------- ՈՒ՞մ հետ եք պայմանավորվել: 0
U՞m--et----- --y-a--vorv-l U__ h__ y___ p____________ U-m h-t y-k- p-y-a-a-o-v-l -------------------------- U՞m het yek’ paymanavorvel
With whom did you celebrate your birthday? Ո-՞մ---- -----նդյ-ն տո-ը տո--լ: Ո___ հ__ ե_ ծ______ տ___ տ_____ Ո-՞- հ-տ ե- ծ-ն-յ-ն տ-ն- տ-ն-լ- ------------------------------- ՈՒ՞մ հետ եք ծննդյան տոնը տոնել: 0
U-m h---y-k’-tsn--ya- -----ton-l U__ h__ y___ t_______ t___ t____ U-m h-t y-k- t-n-d-a- t-n- t-n-l -------------------------------- U՞m het yek’ tsnndyan tony tonel
Where were you? Որտե-ղ -ք ----: Ո_____ ե_ ե____ Ո-տ-՞- ե- ե-ե-: --------------- Որտե՞ղ եք եղել: 0
V-r-e-g- -ek’----h-l V_______ y___ y_____ V-r-e-g- y-k- y-g-e- -------------------- Vorte՞gh yek’ yeghel
Where did you live? Ո-տ-՞- եք ա-ր--: Ո_____ ե_ ա_____ Ո-տ-՞- ե- ա-ր-լ- ---------------- Որտե՞ղ եք ապրել: 0
V-rte-g---e-’--p--l V_______ y___ a____ V-r-e-g- y-k- a-r-l ------------------- Vorte՞gh yek’ aprel
Where did you work? Որտ--ղ--ք--շխ-տ--: Ո_____ ե_ ա_______ Ո-տ-՞- ե- ա-խ-տ-լ- ------------------ Որտե՞ղ եք աշխատել: 0
Vo-te՞-- y-k-----k-a-el V_______ y___ a________ V-r-e-g- y-k- a-h-h-t-l ----------------------- Vorte՞gh yek’ ashkhatel
What did you suggest? Ի-նչ------աջ-րկ-լ: Ի___ ե_ ա_________ Ի-ն- ե- ա-ա-ա-կ-լ- ------------------ Ի՞նչ եք առաջարկել: 0
I՞n-h--ye-’ a----ar--l I_____ y___ a_________ I-n-h- y-k- a-r-j-r-e- ---------------------- I՞nch’ yek’ arrajarkel
What did you eat? Ի՞-չ-եք---ր--: Ի___ ե_ կ_____ Ի-ն- ե- կ-ր-լ- -------------- Ի՞նչ եք կերել: 0
I--ch’ ---------l I_____ y___ k____ I-n-h- y-k- k-r-l ----------------- I՞nch’ yek’ kerel
What did you come to know? Ի--չ--ք-ի-աց--: Ի___ ե_ ի______ Ի-ն- ե- ի-ա-ե-: --------------- Ի՞նչ եք իմացել: 0
I-n-h’----’---ats’--l I_____ y___ i________ I-n-h- y-k- i-a-s-y-l --------------------- I՞nch’ yek’ imats’yel
How fast did you drive? Ի-նչ -ր-գ-ւթ-ա-- -ք-վար--: Ի___ ա__________ ե_ վ_____ Ի-ն- ա-ա-ո-թ-ա-բ ե- վ-ր-լ- -------------------------- Ի՞նչ արագությամբ եք վարել: 0
I՞-c-- --a-ut’y-mb-y-k- va--l I_____ a__________ y___ v____ I-n-h- a-a-u-’-a-b y-k- v-r-l ----------------------------- I՞nch’ aragut’yamb yek’ varel
How long did you fly? Ի-ն--ան-ժա--ն-կ--ք -ռ--: Ի______ ժ______ ե_ թ____ Ի-ն-ք-ն ժ-մ-ն-կ ե- թ-ե-: ------------------------ Ի՞նչքան ժամանակ եք թռել: 0
I-nc--k’-n -h--a-a---ek--t--r-l I_________ z_______ y___ t_____ I-n-h-k-a- z-a-a-a- y-k- t-r-e- ------------------------------- I՞nch’k’an zhamanak yek’ t’rrel
How high did you jump? Ի-նչ-բա-ձր-ւթյամ- ---թ---: Ի___ բ___________ ե_ թ____ Ի-ն- բ-ր-ր-ւ-յ-մ- ե- թ-ե-: -------------------------- Ի՞նչ բարձրությամբ եք թռել: 0
I----- ba--zrut’y----ye-’--’---l I_____ b____________ y___ t_____ I-n-h- b-r-z-u-’-a-b y-k- t-r-e- -------------------------------- I՞nch’ bardzrut’yamb yek’ t’rrel

African Languages

In Africa, a great deal of different languages are spoken. No other continent has so many different languages. The variety of African languages is impressive. It is estimated that there are about 2,000 African languages. However, all of these languages are not alike! Quite the opposite – they are often completely different! The languages of Africa belong to four different language families. Some African languages have one-of-a-kind characteristics. For example, there are sounds that foreigners cannot imitate. Land boundaries are not always linguistic boundaries in Africa. In some regions, there are a great deal of different languages. In Tanzania, for example, languages from all four families are spoken. Afrikaans is an exception among the African languages. This language came into being in the colonial period. At that time people from different continents met each other. They came from Africa, Europe and Asia. A new language developed out of these contact situations. Afrikaans exhibits influences from many languages. It is most closely related to Dutch, however. Today Afrikaans is spoken in South Africa and Namibia more than anywhere else. The most unusual African language is the drum language. Every message can be theoretically sent with drums. The languages that are communicated with drums are tonal languages. The meaning of words or syllables depends on the pitch of the tones. That means that the tones have to be imitated by the drums. The drum language is even understood by children in Africa. And it is very efficient… The drum language can be heard for up to 12 kilometers!