Phrasebook

en To want something   »   hy ինչ որ բան ցանկանալ

71 [seventy-one]

To want something

To want something

71 [յոթանասունմեկ]

71 [yot’anasunmek]

ինչ որ բան ցանկանալ

[inch’ vor ban ts’ankanal]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Armenian Play More
What do you want to do? Դու- -----ե- -ւ-ո--: Դ___ ի___ ե_ ո______ Դ-ւ- ի-ն- ե- ո-զ-ւ-: -------------------- Դուք ի՞նչ եք ուզում: 0
D-------ch’ ye-- uzum D___ i_____ y___ u___ D-k- i-n-h- y-k- u-u- --------------------- Duk’ i՞nch’ yek’ uzum
Do you want to play football / soccer (am.)? ՈՒզո-՞---- ֆ----ոլ-խ--ա-: Ո______ ե_ ֆ______ խ_____ Ո-զ-ւ-մ ե- ֆ-ւ-բ-լ խ-ղ-լ- ------------------------- ՈՒզու՞մ եք ֆուտբոլ խաղալ: 0
Uzu՞---e-- -utb-l-kh-gh-l U____ y___ f_____ k______ U-u-m y-k- f-t-o- k-a-h-l ------------------------- Uzu՞m yek’ futbol khaghal
Do you want to visit friends? ՈՒ---՞- -ք--ն--ր-ե-ի -յ--լ--: Ո______ ե_ ը________ ա_______ Ո-զ-ւ-ք ե- ը-կ-ր-ե-ի ա-ց-լ-լ- ----------------------------- ՈՒզու՞ք եք ընկերների այցելել: 0
Uzu-k’-y--’ yn--r-e---ay-s’y-lel U_____ y___ y________ a_________ U-u-k- y-k- y-k-r-e-i a-t-’-e-e- -------------------------------- Uzu՞k’ yek’ ynkerneri ayts’yelel
to want ուզ----, ցա-կա--լ ո_______ ց_______ ո-զ-ն-լ- ց-ն-ա-ա- ----------------- ուզենալ, ցանկանալ 0
u-e-a-,-ts’a----al u______ t_________ u-e-a-, t-’-n-a-a- ------------------ uzenal, ts’ankanal
I don’t want to arrive late. Ե- չ-մ ու--ւմ---շ---լ: Ե_ չ__ ո_____ ո__ գ___ Ե- չ-մ ո-զ-ւ- ո-շ գ-լ- ---------------------- Ես չեմ ուզում ուշ գալ: 0
Yes --’-e----u- ush gal Y__ c_____ u___ u__ g__ Y-s c-’-e- u-u- u-h g-l ----------------------- Yes ch’yem uzum ush gal
I don’t want to go there. Ե- --- --զու- ------ ----: Ե_ չ__ ո_____ ա_____ գ____ Ե- չ-մ ո-զ-ւ- ա-ն-ե- գ-ա-: -------------------------- Ես չեմ ուզում այնտեղ գնալ: 0
Y-- -h’y-m-u-----yn---h--n-l Y__ c_____ u___ a______ g___ Y-s c-’-e- u-u- a-n-e-h g-a- ---------------------------- Yes ch’yem uzum ayntegh gnal
I want to go home. Ե- ո--ո-մ-եմ տ--ն -ն--: Ե_ ո_____ ե_ տ___ գ____ Ե- ո-զ-ւ- ե- տ-ւ- գ-ա-: ----------------------- Ես ուզում եմ տուն գնալ: 0
Y-s u-u---em -u----al Y__ u___ y__ t__ g___ Y-s u-u- y-m t-n g-a- --------------------- Yes uzum yem tun gnal
I want to stay at home. Ե- -ւ-ո-- ---տա-----ալ: Ե_ ո_____ ե_ տ___ մ____ Ե- ո-զ-ւ- ե- տ-ն- մ-ա-: ----------------------- Ես ուզում եմ տանը մնալ: 0
Y-s--z-----m--a-y ---l Y__ u___ y__ t___ m___ Y-s u-u- y-m t-n- m-a- ---------------------- Yes uzum yem tany mnal
I want to be alone. Ե- -ւ-----ե----այնա--լի---: Ե_ ո_____ ե_ մ______ լ_____ Ե- ո-զ-ւ- ե- մ-ա-ն-կ լ-ն-լ- --------------------------- Ես ուզում եմ միայնակ լինել: 0
Yes u-um -------yn-k-l---l Y__ u___ y__ m______ l____ Y-s u-u- y-m m-a-n-k l-n-l -------------------------- Yes uzum yem miaynak linel
Do you want to stay here? ՈՒզո-մ-ես այ--ե- մ-ա-: Ո_____ ե_ ա_____ մ____ Ո-զ-՞- ե- ա-ս-ե- մ-ա-: ---------------------- ՈՒզո՞մ ես այստեղ մնալ: 0
U-o---y------tegh ---l U____ y__ a______ m___ U-o-m y-s a-s-e-h m-a- ---------------------- Uzo՞m yes aystegh mnal
Do you want to eat here? ՈՒզ-ւ-մ-ե---յստե- -ւտել: Ո______ ե_ ա_____ ո_____ Ո-զ-ւ-մ ե- ա-ս-ե- ո-տ-լ- ------------------------ ՈՒզու՞մ ես այստեղ ուտել: 0
Uz--- -----ys-eg--u--l U____ y__ a______ u___ U-u-m y-s a-s-e-h u-e- ---------------------- Uzu՞m yes aystegh utel
Do you want to sleep here? ՈՒ--ւ-մ -ս---ստե------: Ո______ ե_ ա_____ ք____ Ո-զ-ւ-մ ե- ա-ս-ե- ք-ե-: ----------------------- ՈՒզու՞մ ես այստեղ քնել: 0
Uz--m --s-ay-t-gh k’-el U____ y__ a______ k____ U-u-m y-s a-s-e-h k-n-l ----------------------- Uzu՞m yes aystegh k’nel
Do you want to leave tomorrow? Ո-զ-ւ----- -ա-ը մե--ե-: Ո______ ե_ վ___ մ______ Ո-զ-ւ-մ ե- վ-ղ- մ-կ-ե-: ----------------------- ՈՒզու՞մ եք վաղը մեկնել: 0
U---m ye-- vaghy --knel U____ y___ v____ m_____ U-u-m y-k- v-g-y m-k-e- ----------------------- Uzu՞m yek’ vaghy meknel
Do you want to stay till tomorrow? ՈՒ--ւ՞մ եք--ի-չ--վ-ղը մ-ալ: Ո______ ե_ մ____ վ___ մ____ Ո-զ-ւ-մ ե- մ-ն-և վ-ղ- մ-ա-: --------------------------- ՈՒզու՞մ եք մինչև վաղը մնալ: 0
Uz--m -ek- m-nch---v vaghy----l U____ y___ m________ v____ m___ U-u-m y-k- m-n-h-y-v v-g-y m-a- ------------------------------- Uzu՞m yek’ minch’yev vaghy mnal
Do you want to pay the bill only tomorrow? ՈՒ--ւ՞-----վ--- հ-շ--ը փ--ել: Ո______ ե_ վ___ հ_____ փ_____ Ո-զ-ւ-մ ե- վ-ղ- հ-շ-վ- փ-կ-լ- ----------------------------- ՈՒզու՞մ եք վաղը հաշիվը փակել: 0
U---m yek- va-----ash-vy-p----l U____ y___ v____ h______ p_____ U-u-m y-k- v-g-y h-s-i-y p-a-e- ------------------------------- Uzu՞m yek’ vaghy hashivy p’akel
Do you want to go to the disco? Ո--ո--մ եք դ-սկոտե---նա-: Ո______ ե_ դ_______ գ____ Ո-զ-ւ-մ ե- դ-ս-ո-ե- գ-ա-: ------------------------- ՈՒզու՞մ եք դիսկոտեկ գնալ: 0
Uzu-m---k’-d---o--k gn-l U____ y___ d_______ g___ U-u-m y-k- d-s-o-e- g-a- ------------------------ Uzu՞m yek’ diskotek gnal
Do you want to go to the cinema? ՈՒզ---մ-------ո գ--լ: Ո______ ե_ կ___ գ____ Ո-զ-ւ-մ ե- կ-ն- գ-ա-: --------------------- ՈՒզու՞մ եք կինո գնալ: 0
Uzu-m --k’-k--o----l U____ y___ k___ g___ U-u-m y-k- k-n- g-a- -------------------- Uzu՞m yek’ kino gnal
Do you want to go to a café? Ո----՞մ -ք ս-----ն գն--: Ո______ ե_ ս______ գ____ Ո-զ-ւ-մ ե- ս-ճ-ր-ն գ-ա-: ------------------------ ՈՒզու՞մ եք սրճարան գնալ: 0
Uz--m --k---rchar-n--n-l U____ y___ s_______ g___ U-u-m y-k- s-c-a-a- g-a- ------------------------ Uzu՞m yek’ srcharan gnal

Indonesia, the land of many languages

The Republic of Indonesia is one of the largest countries on Earth. About 240 million people live in the insular state. These people belong to many different ethnic groups. It is estimated that there are almost 500 ethnic groups in Indonesia. These groups have many different cultural traditions. And they also speak many different languages! About 250 languages are spoken in Indonesia. There are many dialects on top of that. Indonesia's languages are typically classified under the ethnic groups. For example, there is the Javanese or Balinese language. This multitude of languages naturally leads to problems. They hinder an efficient economy and administration. Therefore, a national language was implemented in Indonesia. Since their independence in 1945, Bahasa Indonesia is the official language. It is taught alongside the native language in all schools. Despite this, not all inhabitants of Indonesia speak this language. Only about 70% of Indonesians are proficient in Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia is the native language of ‘only’ 20 million people. Thus, the many regional languages are still of great importance. Indonesian is especially interesting for language lovers. Because there are many advantages to learning Indonesian. The language is considered to be relatively easy. The grammar rules can be learned quickly. You can rely on the spelling for pronunciation. The orthography isn't difficult either. Many Indonesian words come from other languages. And: Indonesian will soon be one of the most important languages… These are enough reasons to start learning, right?