Phrasebook

en Around the house   »   hy տանը

17 [seventeen]

Around the house

Around the house

17 [տասնյոթ]

17 [tasnyot’]

տանը

[tany]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Armenian Play More
Our house is here. Ս---ե- -ո--ն--: Ս_ մ__ տ____ է_ Ս- մ-ր տ-ւ-ն է- --------------- Սա մեր տունն է: 0
Sa ----tu-n e S_ m__ t___ e S- m-r t-n- e ------------- Sa mer tunn e
The roof is on top. Վ---ո-մ -ան--ն է: Վ______ տ_____ է_ Վ-ր-ո-մ տ-ն-ք- է- ----------------- Վերևում տանիքն է: 0
Ve-------ani-’n e V______ t______ e V-r-v-m t-n-k-n e ----------------- Verevum tanik’n e
The basement is below. Ն-ր-և-ւ---կո-----: Ն_______ ն_____ է_ Ն-ր-և-ւ- ն-ո-ղ- է- ------------------ Ներքևում նկուղն է: 0
N-rk’---um -ku-hn e N_________ n_____ e N-r-’-e-u- n-u-h- e ------------------- Nerk’yevum nkughn e
There is a garden behind the house. Տ-ն-հետ--ւ--պա-տ-զ--է: Տ__ հ______ պ______ է_ Տ-ն հ-տ-ո-մ պ-ր-ե-ն է- ---------------------- Տան հետևում պարտեզն է: 0
Tan-h----um-par-e-n e T__ h______ p______ e T-n h-t-v-m p-r-e-n e --------------------- Tan hetevum partezn e
There is no street in front of the house. Տ-ն--իմ-- ---ո- --ա: Տ__ դ____ փ____ չ___ Տ-ն դ-մ-ց փ-ղ-ց չ-ա- -------------------- Տան դիմաց փողոց չկա: 0
T-- --mats’ -’-o---ts’-ch’-a T__ d______ p_________ c____ T-n d-m-t-’ p-v-g-o-s- c-’-a ---------------------------- Tan dimats’ p’voghots’ ch’ka
There are trees next to the house. Տա----ղ-ին -առեր են: Տ__ կ_____ ծ____ ե__ Տ-ն կ-ղ-ի- ծ-ռ-ր ե-: -------------------- Տան կողքին ծառեր են: 0
Ta- k-gh---n ts--r-- yen T__ k_______ t______ y__ T-n k-g-k-i- t-a-r-r y-n ------------------------ Tan koghk’in tsarrer yen
My apartment is here. Սա ի--բնա--րա-ն -: Ս_ ի_ բ________ է_ Ս- ի- բ-ա-ա-ա-ն է- ------------------ Սա իմ բնակարանն է: 0
S--im b---ar--n-e S_ i_ b________ e S- i- b-a-a-a-n e ----------------- Sa im bnakarann e
The kitchen and bathroom are here. Ս----հ-նո------ւ լ-գ---նը: Ս_ խ_______ է ո_ լ________ Ս- խ-հ-ն-ց- է ո- լ-գ-ր-ն-: -------------------------- Սա խոհանոցն է ու լոգարանը: 0
S----o-----s’- e u----arany S_ k__________ e u l_______ S- k-o-a-o-s-n e u l-g-r-n- --------------------------- Sa khohanots’n e u logarany
The living room and bedroom are there. Այնտ-ղ-հյ-ւրա--նյ----է -ւ-ննջա-ան-: Ա_____ հ____________ է ո_ ն________ Ա-ն-ե- հ-ո-ր-ս-ն-ա-ն է ո- ն-ջ-ր-ն-: ----------------------------------- Այնտեղ հյուրասենյակն է ու ննջարանը: 0
A--t--h--yura--ny-kn-----n-ja-any A______ h___________ e u n_______ A-n-e-h h-u-a-e-y-k- e u n-j-r-n- --------------------------------- Ayntegh hyurasenyakn e u nnjarany
The front door is closed. Տ---դ---ը փ-- -: Տ__ դ____ փ__ է_ Տ-ն դ-ւ-ը փ-կ է- ---------------- Տան դուռը փակ է: 0
T-n-du-r- p-a--e T__ d____ p___ e T-n d-r-y p-a- e ---------------- Tan durry p’ak e
But the windows are open. Բ-յ---ատ-ւհ--ն--- --ց--ն: Բ___ պ___________ բ__ ե__ Բ-յ- պ-տ-ւ-ա-ն-ր- բ-ց ե-: ------------------------- Բայց պատուհանները բաց են: 0
Bay--’----uh---ery-ba-s- -en B_____ p__________ b____ y__ B-y-s- p-t-h-n-e-y b-t-’ y-n ---------------------------- Bayts’ patuhannery bats’ yen
It is hot today. Ա-ս-------է: Ա____ շ__ է_ Ա-ս-ր շ-գ է- ------------ Այսօր շոգ է: 0
Ays-- -h-g e A____ s___ e A-s-r s-o- e ------------ Aysor shog e
We are going to the living room. Մ-նք-գ-ու- --ք -յու-ա--նյ-կ: Մ___ գ____ ե__ հ____________ Մ-ն- գ-ո-մ ե-ք հ-ո-ր-ս-ն-ա-: ---------------------------- Մենք գնում ենք հյուրասենյակ: 0
M--k- gnum --nk’-h-ura-e---k M____ g___ y____ h__________ M-n-’ g-u- y-n-’ h-u-a-e-y-k ---------------------------- Menk’ gnum yenk’ hyurasenyak
There is a sofa and an armchair there. Այնտ-ղ բ-զմ----ո--բա-կա-ո-ն ե-: Ա_____ բ______ ո_ բ________ ե__ Ա-ն-ե- բ-զ-ո-ն ո- բ-զ-ա-ո-ն ե-: ------------------------------- Այնտեղ բազմոցն ու բազկաթոռն են: 0
Ayn-e-h b---ots’--u -azka-’v--rn yen A______ b________ u b___________ y__ A-n-e-h b-z-o-s-n u b-z-a-’-o-r- y-n ------------------------------------ Ayntegh bazmots’n u bazkat’vorrn yen
Please, sit down! Ն-տ--! Ն_____ Ն-տ-ք- ------ Նստեք! 0
N-t-k-! N______ N-t-k-! ------- Nstek’!
My computer is there. Այն-եղ -- --մա----ի-- -: Ա_____ ի_ հ__________ է_ Ա-ն-ե- ի- հ-մ-կ-ր-ի-ն է- ------------------------ Այնտեղ իմ համակարգիչն է: 0
A-nteg--im-hama--rgi---- e A______ i_ h____________ e A-n-e-h i- h-m-k-r-i-h-n e -------------------------- Ayntegh im hamakargich’n e
My stereo is there. Այն--ղ -- ---ն-րկ--- -: Ա_____ ի_ ձ_________ է_ Ա-ն-ե- ի- ձ-յ-ա-կ-չ- է- ----------------------- Այնտեղ իմ ձայնարկիչն է: 0
A--tegh im ----n-r---h-- e A______ i_ d____________ e A-n-e-h i- d-a-n-r-i-h-n e -------------------------- Ayntegh im dzaynarkich’n e
The TV set is brand new. Հ--ու-տ--ո-յց- ----ն---է: Հ_____________ շ__ ն__ է_ Հ-ռ-ւ-տ-ց-ւ-ց- շ-տ ն-ր է- ------------------------- Հեռուստացույցը շատ նոր է: 0
Her--s--ts--yts’y sh-- no- e H________________ s___ n__ e H-r-u-t-t-’-y-s-y s-a- n-r e ---------------------------- Herrustats’uyts’y shat nor e

Words and vocabulary

Every language has its own vocabulary. This consists of a certain number of words. A word is an independent linguistic unit. Words always have a distinct meaning. This distinguishes them from sounds or syllables. The number of words is different in every language. English, for example, has many words. It's even known as the World Champion in the category of vocabulary. The English language supposedly has more than one million words today. The Oxford English Dictionary has more than 600,000 words in it. Chinese, Spanish and Russian have much fewer. The vocabulary of a language is also dependent on its history. English has been influenced by many other languages and cultures. As a result, the English vocabulary has increased considerably. But even today the English vocabulary continues to get larger. Experts estimate that 15 new words are added every day. These originate from new media more than anywhere else. Scientific terminology is not counted here. For chemical terminology alone contains thousands of words. Longer words are used less than shorter words in almost every language. And most speakers only use a few words. That is why we decide between active and passive vocabulary. Passive vocabulary contains words that we understand. But we use them seldom or not at all. Active vocabulary contains the words that we use on a regular basis. A few words suffice for simple conversations or texts. In English, you only need around 400 words and 40 verbs for that. So don't worry if your vocabulary is limited!
Did you know?
Hebrew is in the Afro-Asiatic language family. It is closely related to Arabic and Aramaic. Hebrew is the native language of 5 million people. Modern Hebrew is an artificially created language. It is based on long-extinct ancient Hebrew. The vocabulary and grammar were borrowed in part from other languages. In this way ancient Hebrew was deliberately converted into a modern standard language. This planned linguistic change is unique worldwide. The Hebrew semiotic system consists of a consonantal alphabet. That means that vowels are not written, as a rule. They do not have their own letters. Hebrew text is read from right to left. Its symbols go back to a 3000 year-old tradition. Whoever learns Hebrew learns a piece of cultural history at the same time. Give it a try!