Phrasebook

en Activities   »   hy Activities

13 [thirteen]

Activities

Activities

13 [տասներեք]

13 [tasnerek’]

Activities

[gortsuneut’yun]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Armenian Play More
What does Martha do? Մ--------նչ-է--նո--: Մարթան ի՞նչ է անում: Մ-ր-ա- ի-ն- է ա-ո-մ- -------------------- Մարթան ի՞նչ է անում: 0
M------ --nc-’ - -n-m Mart’an i՞nch’ e anum M-r-’-n i-n-h- e a-u- --------------------- Mart’an i՞nch’ e anum
She works at an office. Մ--թ---ա-խ--ու- - --ա-ե-յ--ո-մ: Մարթան աշխատում է գրասենյակում: Մ-ր-ա- ա-խ-տ-ւ- է գ-ա-ե-յ-կ-ւ-: ------------------------------- Մարթան աշխատում է գրասենյակում: 0
Mart’an a-h--at-m-- -rasen----m Mart’an ashkhatum e grasenyakum M-r-’-n a-h-h-t-m e g-a-e-y-k-m ------------------------------- Mart’an ashkhatum e grasenyakum
She works on the computer. Մ--թ-ն-աշ-ատու--է հ-մակ-րգ--ով: Մարթան աշխատում է համակարգիչով: Մ-ր-ա- ա-խ-տ-ւ- է հ-մ-կ-ր-ի-ո-: ------------------------------- Մարթան աշխատում է համակարգիչով: 0
Mart’---a-hkhatum - h-ma-ar---h--v Mart’an ashkhatum e hamakargich’ov M-r-’-n a-h-h-t-m e h-m-k-r-i-h-o- ---------------------------------- Mart’an ashkhatum e hamakargich’ov
Where is Martha? ՈՒ՞ր է Մարթ-ն: ՈՒ՞ր է Մարթան: Ո-՞- է Մ-ր-ա-: -------------- ՈՒ՞ր է Մարթան: 0
U---- M-rt--n U՞r e Mart’an U-r e M-r-’-n ------------- U՞r e Mart’an
At the cinema. Կ-ն--ո-մ: Կինոյում: Կ-ն-յ-ւ-: --------- Կինոյում: 0
Kino-um Kinoyum K-n-y-m ------- Kinoyum
She is watching a film. Ն- ֆի---- -ի--ւմ: Նա ֆիլմ է դիտում: Ն- ֆ-լ- է դ-տ-ւ-: ----------------- Նա ֆիլմ է դիտում: 0
N- f-l--- d--um Na film e ditum N- f-l- e d-t-m --------------- Na film e ditum
What does Peter do? Ի-նչ-է ան----Պ-տե--: Ի՞նչ է անում Պետերը: Ի-ն- է ա-ո-մ Պ-տ-ր-: -------------------- Ի՞նչ է անում Պետերը: 0
I՞nch- e--num -ete-y I՞nch’ e anum Petery I-n-h- e a-u- P-t-r- -------------------- I՞nch’ e anum Petery
He studies at the university. Ն- ---որ-ւ----հ--ա-ս-րա--ւ-: Նա սովորում է համալսարանում: Ն- ս-վ-ր-ւ- է հ-մ-լ-ա-ա-ո-մ- ---------------------------- Նա սովորում է համալսարանում: 0
Na s--o-u----h-mal-ara--m Na sovorum e hamalsaranum N- s-v-r-m e h-m-l-a-a-u- ------------------------- Na sovorum e hamalsaranum
He studies languages. Նա-սով--ու-----ե----ե-: Նա սովորում է լեզուներ: Ն- ս-վ-ր-ւ- է լ-զ-ւ-ե-: ----------------------- Նա սովորում է լեզուներ: 0
N--sovoru- --------r Na sovorum e lezuner N- s-v-r-m e l-z-n-r -------------------- Na sovorum e lezuner
Where is Peter? Ո՞--ե----Պ-տ--ը: Ո՞րտեղ է Պետերը: Ո-ր-ե- է Պ-տ-ր-: ---------------- Ո՞րտեղ է Պետերը: 0
V---t-gh-e -----y VO՞rtegh e Petery V-՞-t-g- e P-t-r- ----------------- VO՞rtegh e Petery
At the café. Սր-ա---ում: Սրճարանում: Ս-ճ-ր-ն-ւ-: ----------- Սրճարանում: 0
S-c--ra-um Srcharanum S-c-a-a-u- ---------- Srcharanum
He is drinking coffee. Նա--ո-րճ-է-խմ---: Նա սուրճ է խմում: Ն- ս-ւ-ճ է խ-ո-մ- ----------------- Նա սուրճ է խմում: 0
Na s--c- - -hmum Na surch e khmum N- s-r-h e k-m-m ---------------- Na surch e khmum
Where do they like to go? ՈՒ՞ր-եք-գնում-դո-- հա-ույ-ով: ՈՒ՞ր եք գնում դուք հաճույքով: Ո-՞- ե- գ-ո-մ դ-ւ- հ-ճ-ւ-ք-վ- ----------------------------- ՈՒ՞ր եք գնում դուք հաճույքով: 0
U՞r--ek’---u- --k’ ha-h-yk-ov U՞r yek’ gnum duk’ hachuyk’ov U-r y-k- g-u- d-k- h-c-u-k-o- ----------------------------- U՞r yek’ gnum duk’ hachuyk’ov
To a concert. Համ--գ: Համերգ: Հ-մ-ր-: ------- Համերգ: 0
Ham-rg Hamerg H-m-r- ------ Hamerg
They like to listen to music. Նրա-- հ---ւյք-- եր-ժշ--ւթ--ւն ե----ում: Նրանք հաճույքով երաժշտություն են լսում: Ն-ա-ք հ-ճ-ւ-ք-վ ե-ա-շ-ո-թ-ո-ն ե- լ-ո-մ- --------------------------------------- Նրանք հաճույքով երաժշտություն են լսում: 0
Nr-nk- h-chu----v--e-a-hshtu--y---y-n -sum Nrank’ hachuyk’ov yerazhshtut’yun yen lsum N-a-k- h-c-u-k-o- y-r-z-s-t-t-y-n y-n l-u- ------------------------------------------ Nrank’ hachuyk’ov yerazhshtut’yun yen lsum
Where do they not like to go? Ո--ր ե--գն--մ-ո- ---ո--ք-վ: ՈՒ՞ր եք գնում ոչ հաճույքով: Ո-՞- ե- գ-ո-մ ո- հ-ճ-ւ-ք-վ- --------------------------- ՈՒ՞ր եք գնում ոչ հաճույքով: 0
U՞--y-k’----m-v---- h-c-u-k--v U՞r yek’ gnum voch’ hachuyk’ov U-r y-k- g-u- v-c-’ h-c-u-k-o- ------------------------------ U՞r yek’ gnum voch’ hachuyk’ov
To the disco. Դի-կոտե-: Դիսկոտեկ: Դ-ս-ո-ե-: --------- Դիսկոտեկ: 0
D--k---k Diskotek D-s-o-e- -------- Diskotek
They do not like to dance. Ն-ան- չ--------մ --ճու----: Նրանք չեն պարում հաճույքով: Ն-ա-ք չ-ն պ-ր-ւ- հ-ճ-ւ-ք-վ- --------------------------- Նրանք չեն պարում հաճույքով: 0
N--nk--c-’-en--a--- -ac-uy-’ov Nrank’ ch’yen parum hachuyk’ov N-a-k- c-’-e- p-r-m h-c-u-k-o- ------------------------------ Nrank’ ch’yen parum hachuyk’ov

Creole Languages

Did you know that German is spoken in the South Pacific? It's really true! In parts of Papua New Guinea and Australia, people speak Unserdeutsch . It is a Creole language. Creole languages emerge in language contact situations. That is, when multiple different languages encounter one another. By now, many Creole languages are almost extinct. But worldwide 15 million people still speak a Creole language. Creole languages are always native languages. It's different with Pidgin languages. Pidgin languages are very simplified forms of speech. They are only good for very basic communication. Most Creole languages originated in the colonial era. Therefore, Creole languages are often based on European languages. One characteristic of Creole languages is a limited vocabulary. Creole languages have their own phonology too. The grammar of Creole languages is heavily simplified. Complicated rules are simply ignored by the speakers. Each Creole language is an important component of national identity. As a result, there is a lot of literature written in Creole languages. Creole languages are especially interesting for linguists. This is because they demonstrate how languages develop and later die out. So the development of language can be studied in Creole languages. They also prove that languages can change and adapt. The discipline used to research Creole languages is Creolistics, or Creology. One of the best-known sentences in the Creole language comes from Jamaica. Bob Marley made it world famous – do you know it? It's No woman, no cry! (= No, woman, don't cry!)
Did you know?
Finnish is the native language of approximately 5 million people. It is counted among the Finno-Ugrian languages. It is closely related to Estonian, and very distantly related to Hungarian. As a Uralic language, it strongly differentiates itself from the Indo-Germanic languages. An example of this is its agglutinating language structure. That means that grammatical functions are expressed through suffixed syllables. This is how long words originate that are so typical for Finnish. Another hallmark of Finnish is its many vowels. Finnish grammar distinguishes between 15 different cases. It is important to clearly separate long and short sounds in the intonation. Written and spoken Finnish are noticeably different from each other. This phenomenon is less pronounced in other European languages. All of this makes Finnish not especially easy. But all rules are consistently upheld. And the nice thing about Finnish is that it is so completely logical!