Phrasebook

en At the restaurant 1   »   hy ռեստորանում 1

29 [twenty-nine]

At the restaurant 1

At the restaurant 1

29 [քսանինը]

29 [k’saniny]

ռեստորանում 1

[rrestoranum 1]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Armenian Play More
Is this table taken? Այս -եղա-ը ազ-տ -: Ա__ ս_____ ա___ է_ Ա-ս ս-ղ-ն- ա-ա- է- ------------------ Այս սեղանը ազատ է: 0
A-s s--ha----zat e A__ s______ a___ e A-s s-g-a-y a-a- e ------------------ Ays seghany azat e
I would like the menu, please. Կ----ի՞ է ճա--ց-ւ-ակ- -ն-րեմ: Կ______ է ճ__________ խ______ Կ-ր-լ-՞ է ճ-շ-ց-ւ-ա-ը խ-դ-ե-: ----------------------------- Կարելի՞ է ճաշացուցակը խնդրեմ: 0
K--eli- ----a--at-----’a-y khnd-em K______ e c_______________ k______ K-r-l-՞ e c-a-h-t-’-t-’-k- k-n-r-m ---------------------------------- Kareli՞ e chashats’uts’aky khndrem
What would you recommend? Ի-ն--կա--ղ -ք խո-հ--րդ --լ: Ի___ կ____ ե_ խ_______ տ___ Ի-ն- կ-ր-ղ ե- խ-ր-ո-ր- տ-լ- --------------------------- Ի՞նչ կարող եք խորհուրդ տալ: 0
I՞n-h’ -----h-yek------h-rd---l I_____ k_____ y___ k_______ t__ I-n-h- k-r-g- y-k- k-o-h-r- t-l ------------------------------- I՞nch’ karogh yek’ khorhurd tal
I’d like a beer. Ե---իր-վ------ու- -ցա-կա-այի: Ե_ ս____ գ_______ կ__________ Ե- ս-ր-վ գ-ր-ջ-ւ- կ-ա-կ-ն-յ-: ----------------------------- Ես սիրով գարեջուր կցանկանայի: 0
Y-s -i-ov-g--eju- kt--an-anayi Y__ s____ g______ k___________ Y-s s-r-v g-r-j-r k-s-a-k-n-y- ------------------------------ Yes sirov garejur kts’ankanayi
I’d like a mineral water. Ես---ան-ա--յի -ու-: Ե_ կ_________ ջ____ Ե- կ-ա-կ-ն-յ- ջ-ւ-: ------------------- Ես կցանկանայի ջուր: 0
Ye- kts-an-ana-i --r Y__ k___________ j__ Y-s k-s-a-k-n-y- j-r -------------------- Yes kts’ankanayi jur
I’d like an orange juice. Ես ----կ-նայ- նար-ջ- --ութ: Ե_ կ_________ ն_____ հ_____ Ե- կ-ա-կ-ն-յ- ն-ր-ջ- հ-ո-թ- --------------------------- Ես կցանկանայի նարնջի հյութ: 0
Y-s-kts-ank-n--- -ar-ji-h---’ Y__ k___________ n_____ h____ Y-s k-s-a-k-n-y- n-r-j- h-u-’ ----------------------------- Yes kts’ankanayi narnji hyut’
I’d like a coffee. Ե- -ց-նկա--յ- -ո-ր-: Ե_ կ_________ ս_____ Ե- կ-ա-կ-ն-յ- ս-ւ-ճ- -------------------- Ես կցանկանայի սուրճ: 0
Ye- -ts’a--a-a-i-s-rch Y__ k___________ s____ Y-s k-s-a-k-n-y- s-r-h ---------------------- Yes kts’ankanayi surch
I’d like a coffee with milk. Ես -ց----ն-յ- --ւ-ճ- ---ով: Ե_ կ_________ ս_____ կ_____ Ե- կ-ա-կ-ն-յ- ս-ւ-ճ- կ-թ-վ- --------------------------- Ես կցանկանայի սուրճը կաթով: 0
Ye- kt--anka---- surchy -----v Y__ k___________ s_____ k_____ Y-s k-s-a-k-n-y- s-r-h- k-t-o- ------------------------------ Yes kts’ankanayi surchy kat’ov
With sugar, please. Խն----մ----շ-քա---ազ-վ: Խ______ ե_ շ___________ Խ-դ-ո-մ ե- շ-ք-ր-վ-զ-վ- ----------------------- Խնդրում եմ շաքարավազով: 0
K--d--m -e---hak-ar---zov K______ y__ s____________ K-n-r-m y-m s-a-’-r-v-z-v ------------------------- Khndrum yem shak’aravazov
I’d like a tea. Ե--կ--ն-ա---ի----: Ե_ կ_________ թ___ Ե- կ-ա-կ-ն-յ- թ-յ- ------------------ Ես կցանկանայի թեյ: 0
Y-s--t-’a--a-a----’-ey Y__ k___________ t____ Y-s k-s-a-k-n-y- t-y-y ---------------------- Yes kts’ankanayi t’yey
I’d like a tea with lemon. Ե- կցանկա---ի թե-ը---տ-ոն--: Ե_ կ_________ թ___ կ________ Ե- կ-ա-կ-ն-յ- թ-յ- կ-տ-ո-ո-: ---------------------------- Ես կցանկանայի թեյը կիտրոնով: 0
Yes--ts’a-k-n--i---yey- ---ro-ov Y__ k___________ t_____ k_______ Y-s k-s-a-k-n-y- t-y-y- k-t-o-o- -------------------------------- Yes kts’ankanayi t’yeyy kitronov
I’d like a tea with milk. Ե- կցա---նայի -----կաթ-վ: Ե_ կ_________ թ___ կ_____ Ե- կ-ա-կ-ն-յ- թ-յ- կ-թ-վ- ------------------------- Ես կցանկանայի թեյը կաթով: 0
Y-- kt----kanayi ---eyy -a--ov Y__ k___________ t_____ k_____ Y-s k-s-a-k-n-y- t-y-y- k-t-o- ------------------------------ Yes kts’ankanayi t’yeyy kat’ov
Do you have cigarettes? Ծ-ախ-- -ւ-ե--: Ծ_____ ո______ Ծ-ա-ո- ո-ն-՞-: -------------- Ծխախոտ ունե՞ք: 0
T-k--------ne-k’ T________ u_____ T-k-a-h-t u-e-k- ---------------- Tskhakhot une՞k’
Do you have an ashtray? Մոխրա--- ----՞ք: Մ_______ ո______ Մ-խ-ա-ա- ո-ն-՞-: ---------------- Մոխրաման ունե՞ք: 0
Mo--ra-an un-՞-’ M________ u_____ M-k-r-m-n u-e-k- ---------------- Mokhraman une՞k’
Do you have a light? Կ-ա--ա-ի- ո-նե՞-: Կ________ ո______ Կ-ա-վ-ռ-չ ո-ն-՞-: ----------------- Կրակվառիչ ունե՞ք: 0
K-akv-rri--’ une՞k’ K___________ u_____ K-a-v-r-i-h- u-e-k- ------------------- Krakvarrich’ une՞k’
I’m missing a fork. Ես-պ-տար-քա------ե-: Ե_ պ________ չ______ Ե- պ-տ-ր-ք-ղ չ-ւ-ե-: -------------------- Ես պատարաքաղ չունեմ: 0
Ye---a--ra--a-----’un-m Y__ p__________ c______ Y-s p-t-r-k-a-h c-’-n-m ----------------------- Yes patarak’agh ch’unem
I’m missing a knife. Ես դ-նակ-չու-եմ: Ե_ դ____ չ______ Ե- դ-ն-կ չ-ւ-ե-: ---------------- Ես դանակ չունեմ: 0
Ye--da-ak -h-u-em Y__ d____ c______ Y-s d-n-k c-’-n-m ----------------- Yes danak ch’unem
I’m missing a spoon. Ե- գդա- -ո----: Ե_ գ___ չ______ Ե- գ-ա- չ-ւ-ե-: --------------- Ես գդալ չունեմ: 0
Y-s-g-al--h-un-m Y__ g___ c______ Y-s g-a- c-’-n-m ---------------- Yes gdal ch’unem

Grammar prevents lies!

Every language has particular features. But some also have characteristics that are unique worldwide. Among these languages is Trio. Trio is a Native American language in South America. Around 2,000 people in Brazil and Suriname speak it. What makes Trio special is its grammar. Because it forces its speakers to always tell the truth. The so-called frustrative ending is responsible for this. This ending is added to verbs in Trio. It indicates how true a sentence is. A simple example explains how exactly it works. Let's take the sentence The child went to school. In Trio, the speaker has to add a certain ending onto the verb. Through the ending he is able to communicate whether he saw the child himself. But he can also express that he only knows it from speaking to others. Or he says through the ending that he knows it's a lie. So the speaker has to commit to what he is saying. Meaning, he must communicate how true a statement is. In this way he cannot keep anything a secret or sugarcoat anything. If a Trio speaker leaves the ending off, he is deemed a liar. In Suriname the official language is Dutch. Translations from Dutch into Trio are often problematic. Because most languages are much less precise. They make it possible for the speakers to be vague. Therefore, interpreters don't always commit to what they are saying. The communication with Trio speakers is thereby difficult. Perhaps the frustrative ending would be helpful in other languages too!? Not only in the language of politics…
Did you know?
Macedonian is the native language of around 2 million people. It is counted among the South Slavic languages. It is most closely related to Bulgarian. Speakers of both languages can communicate with each other easily. The two languages differ from each other more in their written forms. There have always been many different ethnic groups in Macedonia. Naturally, this is also apparent in the vernacular. It has been influenced by numerous other languages. The neighbouring country of Serbia has especially influenced the Macedonian language. The vocabulary contains many terms from Russian, Turkish, and English. Such linguistic variety does not exist in many countries. That is why it has been difficult for Macedonian to establish itself as its own language. Macedonian literature has especially suffered from this situation. Macedonian is now considered an established standard language. For this reason, it is an important part of the Macedonian identity.