Phrasebook

en Getting to know others   »   hy ծանոթանալ

3 [three]

Getting to know others

Getting to know others

3 [երեք]

3 [yerek’]

ծանոթանալ

[tsanot’anal]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Armenian Play More
Hi! Ողջույն! Ո_______ Ո-ջ-ւ-ն- -------- Ողջույն! 0
V-gh--yn! V________ V-g-j-y-! --------- Voghjuyn!
Hello! Բարի օր! Բ___ օ__ Բ-ր- օ-! -------- Բարի օր! 0
B-ri --! B___ o__ B-r- o-! -------- Bari or!
How are you? Ո՞----ս: -ն---՞---ս: Ո___ ե__ Ի______ ե__ Ո-ն- ե-: Ի-չ-ե-ս ե-: -------------------- Ո՞նց ես: Ինչպե՞ս ես: 0
V-՞n-s’-y----nch’pe-s --s V______ y__ I________ y__ V-՞-t-’ y-s I-c-’-e-s y-s ------------------------- VO՞nts’ yes Inch’pe՞s yes
Do you come from Europe? Դ--ք ---ոպ--ի--ե՞ք: Դ___ Ե________ ե___ Դ-ւ- Ե-ր-պ-յ-ց ե-ք- ------------------- Դուք Եվրոպայից ե՞ք: 0
Duk--Ye-r-pay-ts- y--k’ D___ Y___________ y____ D-k- Y-v-o-a-i-s- y-՞-’ ----------------------- Duk’ Yevropayits’ ye՞k’
Do you come from America? Դո-- Ա--րի-այ-ց--՞-: Դ___ Ա_________ ե___ Դ-ւ- Ա-ե-ի-ա-ի- ե-ք- -------------------- Դուք Ամերիկայից ե՞ք: 0
D----A-er--a-i-s’ ye՞-’ D___ A___________ y____ D-k- A-e-i-a-i-s- y-՞-’ ----------------------- Duk’ Amerikayits’ ye՞k’
Do you come from Asia? Դուք Ասիա-----՞ք: Դ___ Ա______ ե___ Դ-ւ- Ա-ի-յ-ց ե-ք- ----------------- Դուք Ասիայից ե՞ք: 0
D-k- A-----ts----՞-’ D___ A________ y____ D-k- A-i-y-t-’ y-՞-’ -------------------- Duk’ Asiayits’ ye՞k’
In which hotel are you staying? Ո-- հյու-ա-ոց--- եք Դ-ւք-ապրում: Ո__ հ___________ ե_ Դ___ ա______ Ո-ր հ-ո-ր-ն-ց-ւ- ե- Դ-ւ- ա-ր-ւ-: -------------------------------- Ո՞ր հյուրանոցում եք Դուք ապրում: 0
V-՞r----rano-s’-m yek’-D-k’-a-rum V___ h___________ y___ D___ a____ V-՞- h-u-a-o-s-u- y-k- D-k- a-r-m --------------------------------- VO՞r hyuranots’um yek’ Duk’ aprum
How long have you been here for? Ինչ--՞- -ամ-ն-- է,--ր ա--տե- --: Ի______ ժ______ է_ ո_ ա_____ ե__ Ի-չ-ա-ն ժ-մ-ն-կ է- ո- ա-ս-ե- ե-: -------------------------------- Ինչքա՞ն ժամանակ է, որ այստեղ եք: 0
Inc-’k-a-- -ha----k -- vo--ayste-h-ye-’ I_________ z_______ e_ v__ a______ y___ I-c-’-’-՞- z-a-a-a- e- v-r a-s-e-h y-k- --------------------------------------- Inch’k’a՞n zhamanak e, vor aystegh yek’
How long will you be staying? Ի--ք-՞ն ժամ--ակ----աք այ---ղ: Ի______ ժ______ կ____ ա______ Ի-չ-ա-ն ժ-մ-ն-կ կ-ն-ք ա-ս-ե-: ----------------------------- Ինչքա՞ն ժամանակ կմնաք այստեղ: 0
Inc---’a-- -ha-a-a---m---’ ay-tegh I_________ z_______ k_____ a______ I-c-’-’-՞- z-a-a-a- k-n-k- a-s-e-h ---------------------------------- Inch’k’a՞n zhamanak kmnak’ aystegh
Do you like it here? Ձ-զ ----ր-է --լիս-ա-ստ--: Ձ__ դ____ է գ____ ա______ Ձ-զ դ-ւ-ր է գ-լ-ս ա-ս-ե-: ------------------------- Ձեզ դու՞ր է գալիս այստեղ: 0
Dz-- -u՞r - -a--- -ys---h D___ d___ e g____ a______ D-e- d-՞- e g-l-s a-s-e-h ------------------------- Dzez du՞r e galis aystegh
Are you here on vacation? Ձե---ր--կու-դ----ս-ե-ղ -ք--նց-ա-նո-մ Ձ__ ա_________ ա______ ե_ ա_________ Ձ-ր ա-ձ-կ-ւ-դ- ա-ս-ե-ղ ե- ա-ց-ա-ն-ւ- ------------------------------------ Ձեր արձակուրդն այստե՞ղ եք անցկացնում 0
Dze-----zak-r-n a---e--h-y--’-----’------um D___ a_________ a_______ y___ a____________ D-e- a-d-a-u-d- a-s-e-g- y-k- a-t-’-a-s-n-m ------------------------------------------- Dzer ardzakurdn ayste՞gh yek’ ants’kats’num
Please do visit me sometime! Այ----- ինձ! Ա______ ի___ Ա-ց-լ-ք ի-ձ- ------------ Այցելեք ինձ! 0
Ayt----l-k’ i-d-! A__________ i____ A-t-’-e-e-’ i-d-! ----------------- Ayts’yelek’ indz!
Here is my address. Ս- ---հ--ցե--է: Ս_ ի_ հ_____ է_ Ս- ի- հ-ս-ե- է- --------------- Սա իմ հասցեն է: 0
Sa i--h-sts’-en-e S_ i_ h________ e S- i- h-s-s-y-n e ----------------- Sa im hasts’yen e
Shall we see each other tomorrow? Կ------՞նք---ղ-: Կ_________ վ____ Կ-ե-ն-ե-ն- վ-ղ-: ---------------- Կտեսնվե՞նք վաղը: 0
Kt-sn--՞n---v-g-y K__________ v____ K-e-n-e-n-’ v-g-y ----------------- Ktesnve՞nk’ vaghy
I am sorry, but I already have plans. Ցա-ու- եմ---այց-վ----ո-րի- ---ն--ր ո--եմ: Ց_____ ե__ բ___ վ___ ո____ պ______ ո_____ Ց-վ-ւ- ե-, բ-յ- վ-ղ- ո-ր-շ պ-ա-ն-ր ո-ն-մ- ----------------------------------------- Ցավում եմ, բայց վաղը ուրիշ պլաններ ունեմ: 0
T-’av-m -e---ba--s’---g---uri----la-------em T______ y___ b_____ v____ u____ p______ u___ T-’-v-m y-m- b-y-s- v-g-y u-i-h p-a-n-r u-e- -------------------------------------------- Ts’avum yem, bayts’ vaghy urish planner unem
Bye! Ցտեսո---ո-ն! Ց___________ Ց-ե-ո-թ-ո-ն- ------------ Ցտեսություն! 0
Ts’-e-u-’-u-! T____________ T-’-e-u-’-u-! ------------- Ts’tesut’yun!
Good bye! Ցտ--ու---ւն! Ց___________ Ց-ե-ո-թ-ո-ն- ------------ Ցտեսություն! 0
Ts’-esut-y-n! T____________ T-’-e-u-’-u-! ------------- Ts’tesut’yun!
See you soon! Առայ-մ! Ա______ Ա-ա-ժ-! ------- Առայժմ! 0
A--ayz--! A________ A-r-y-h-! --------- Arrayzhm!

Alphabets

We can communicate with languages. We tell others what we're thinking or feeling. Writing has this function as well. Most languages have a written form, or writing. Writing consists of characters. These characters can be diverse. Most writing is made up of letters. These letters make up alphabets. An alphabet is an organized set of graphic symbols. These characters are joined to form words according to certain rules. Each character has a fixed pronunciation. The term ‘alphabet’ comes from the Greek language. There, the first two letters were called ‘alpha’ and ‘beta’. There have been many different alphabets throughout history. People were using characters more than 3,000 years ago. Earlier, characters were magical symbols. Only a few people knew what they meant. Later, the characters lost their symbolic nature. Today, letters have no meaning. They only have a meaning when they are combined with other letters. Characters such as that of the Chinese function differently. They resemble pictures and often depict what they mean. When we write, we are encoding our thoughts. We use characters to record our knowledge. Our brain has learned how to decode the alphabet. Characters become words, words become ideas. In this way, a text can survive for thousands of years. And still be understood…
Did you know?
Bengali is one of the Indo-Iranian languages. It is the native language of about 200 million people. More than 140 million of those people live in Bangladesh. There are also approximately 75 million speakers in India. Additional speakers are found in Malaysia, Nepal and Saudi Arabia. Bengali is thus one of the most spoken languages of the world. The language has its own writing system. There are even distinct symbols for numbers. Nowadays, however, Arabic digits are used most of the time. Bengali syntax follows strict rules. The subject comes first, then the object, and finally the verb. There are no grammatical genders. Nouns and adjectives also vary only slightly. That is a good thing for everyone that wants to learn this important language. And as many as possible should do so!