Phrasebook

en Colors   »   hy գույներ

14 [fourteen]

Colors

Colors

14 [տասնչորս]

14 [tasnch’vors]

գույներ

[guyner]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Armenian Play More
Snow is white. Ս--ո-յ-ը --իտ----: Ս_______ ս_____ է_ Ս-ռ-ւ-ց- ս-ի-ա- է- ------------------ Սառույցը սպիտակ է: 0
Sa-r----’- --i--k e S_________ s_____ e S-r-u-t-’- s-i-a- e ------------------- Sarruyts’y spitak e
The sun is yellow. Ա-և---եղի---: Ա___ դ____ է_ Ա-և- դ-ղ-ն է- ------------- Արևը դեղին է: 0
Ar--y-deg--- e A____ d_____ e A-e-y d-g-i- e -------------- Arevy deghin e
The orange is orange. Նար-նջ-----ն---ույ--է: Ն______ ն__________ է_ Ն-ր-ն-ը ն-ր-ջ-գ-ւ-ն է- ---------------------- Նարինջը նարնջագույն է: 0
N--i-jy-na-nj---y--e N______ n_________ e N-r-n-y n-r-j-g-y- e -------------------- Narinjy narnjaguyn e
The cherry is red. Բա-ը ---մի---: Բ___ կ_____ է_ Բ-լ- կ-ր-ի- է- -------------- Բալը կարմիր է: 0
Baly karmi- e B___ k_____ e B-l- k-r-i- e ------------- Baly karmir e
The sky is blue. Ե-կ-ն-- կ----յ- է: Ե______ կ______ է_ Ե-կ-ն-ը կ-պ-ւ-տ է- ------------------ Երկինքը կապույտ է: 0
Y---i---y ka-uyt-e Y________ k_____ e Y-r-i-k-y k-p-y- e ------------------ Yerkink’y kapuyt e
The grass is green. Խոտ- կ-նաչ-է: Խ___ կ____ է_ Խ-տ- կ-ն-չ է- ------------- Խոտը կանաչ է: 0
Khot------ch’ e K____ k______ e K-o-y k-n-c-’ e --------------- Khoty kanach’ e
The earth is brown. Եր-ր-գ----- շագ-ն----ույն է: Ե__________ շ____________ է_ Ե-կ-ա-ո-ն-ը շ-գ-ն-կ-գ-ւ-ն է- ---------------------------- Երկրագունդը շագանակագույն է: 0
Y-rkr-gu-dy s----na--g-yn e Y__________ s____________ e Y-r-r-g-n-y s-a-a-a-a-u-n e --------------------------- Yerkragundy shaganakaguyn e
The cloud is grey / gray (am.). Ա-------ր-գո-յ--է: Ա___ մ_________ է_ Ա-պ- մ-խ-ա-ո-յ- է- ------------------ Ամպը մոխրագույն է: 0
Amp--m-k--agu-- e A___ m_________ e A-p- m-k-r-g-y- e ----------------- Ampy mokhraguyn e
The tyres / tires (am.) are black. Անվ--ո-ե-- -և-են: Ա_________ ս_ ե__ Ա-վ-դ-ղ-ր- ս- ե-: ----------------- Անվադողերը սև են: 0
An-ad-g--r----v-yen A__________ s__ y__ A-v-d-g-e-y s-v y-n ------------------- Anvadoghery sev yen
What colour / color (am.) is the snow? White. Ի՞նչ գ-ւ-ն- - ----նը:-Ս-իտ-կ: Ի___ գ_____ է ձ______ Ս______ Ի-ն- գ-ւ-ն- է ձ-ո-ն-: Ս-ի-ա-: ----------------------------- Ի՞նչ գույնի է ձյունը: Սպիտակ: 0
I՞nc-’ --------dz-un- S-it-k I_____ g____ e d_____ S_____ I-n-h- g-y-i e d-y-n- S-i-a- ---------------------------- I՞nch’ guyni e dzyuny Spitak
What colour / color (am.) is the sun? Yellow. Ի՞-- գո---ի --ա---- -եղ-ն: Ի___ գ_____ է ա____ Դ_____ Ի-ն- գ-ւ-ն- է ա-և-: Դ-ղ-ն- -------------------------- Ի՞նչ գույնի է արևը: Դեղին: 0
I՞n-h’ -uy-i e -re-y---gh-n I_____ g____ e a____ D_____ I-n-h- g-y-i e a-e-y D-g-i- --------------------------- I՞nch’ guyni e arevy Deghin
What colour / color (am.) is the orange? Orange. Ի՞նչ---ւ--ի-է-ն---նջ-: -արնջա-ու--: Ի___ գ_____ է ն_______ Ն___________ Ի-ն- գ-ւ-ն- է ն-ր-ն-ը- Ն-ր-ջ-գ-ւ-ն- ----------------------------------- Ի՞նչ գույնի է նարինջը: Նարնջագույն: 0
I՞n--’ -u--i - na-i----Na--j-g-yn I_____ g____ e n______ N_________ I-n-h- g-y-i e n-r-n-y N-r-j-g-y- --------------------------------- I՞nch’ guyni e narinjy Narnjaguyn
What colour / color (am.) is the cherry? Red. Ի-նչ գ-ւյնի-է-բա-ը- Կարմ-ր: Ի___ գ_____ է բ____ Կ______ Ի-ն- գ-ւ-ն- է բ-լ-: Կ-ր-ի-: --------------------------- Ի՞նչ գույնի է բալը: Կարմիր: 0
I--ch’ -uyn- e-b-ly----m-r I_____ g____ e b___ K_____ I-n-h- g-y-i e b-l- K-r-i- -------------------------- I՞nch’ guyni e baly Karmir
What colour / color (am.) is the sky? Blue. Ի՞-- ----նի է---կի-քը- Կ------: Ի___ գ_____ է ե_______ Կ_______ Ի-ն- գ-ւ-ն- է ե-կ-ն-ը- Կ-պ-ւ-տ- ------------------------------- Ի՞նչ գույնի է երկինքը: Կապույտ: 0
I՞-ch’ guy-- e yerk---’y--ap--t I_____ g____ e y________ K_____ I-n-h- g-y-i e y-r-i-k-y K-p-y- ------------------------------- I՞nch’ guyni e yerkink’y Kapuyt
What colour / color (am.) is the grass? Green. Ի-ն- գ--յնի --խ-տը--Կան-չ: Ի___ գ_____ է խ____ Կ_____ Ի-ն- գ-ւ-ն- է խ-տ-: Կ-ն-չ- -------------------------- Ի՞նչ գույնի է խոտը: Կանաչ: 0
I-nc-- g-y-i e --oty -a---h’ I_____ g____ e k____ K______ I-n-h- g-y-i e k-o-y K-n-c-’ ---------------------------- I՞nch’ guyni e khoty Kanach’
What colour / color (am.) is the earth? Brown. Ի--չ -----ի է-------ու--ը--Շ-գա-ակա---յ-: Ի___ գ_____ է ե___________ Շ_____________ Ի-ն- գ-ւ-ն- է ե-կ-ա-ո-ն-ը- Շ-գ-ն-կ-գ-ւ-ն- ----------------------------------------- Ի՞նչ գույնի է երկրագունդը: Շագանակագույն: 0
I-nc-’ -u----- -e--ra--n-- -hag--ak--u-n I_____ g____ e y__________ S____________ I-n-h- g-y-i e y-r-r-g-n-y S-a-a-a-a-u-n ---------------------------------------- I՞nch’ guyni e yerkragundy Shaganakaguyn
What colour / color (am.) is the cloud? Grey / Gray (am.). Ի՞-- գո--ն--է ա-պ-: Մո-րագու-ն: Ի___ գ_____ է ա____ Մ__________ Ի-ն- գ-ւ-ն- է ա-պ-: Մ-խ-ա-ո-յ-: ------------------------------- Ի՞նչ գույնի է ամպը: Մոխրագույն: 0
I՞n-h----y-i----mp- M----ag-yn I_____ g____ e a___ M_________ I-n-h- g-y-i e a-p- M-k-r-g-y- ------------------------------ I՞nch’ guyni e ampy Mokhraguyn
What colour / color (am.) are the tyres / tires (am.)? Black. Ի-նչ------- -ն-ա-վադո-եր-: -և: Ի___ գ_____ ե_ ա__________ Ս__ Ի-ն- գ-ւ-ն- ե- ա-վ-դ-ղ-ր-: Ս-: ------------------------------ Ի՞նչ գույնի են անվադողերը: Սև: 0
I՞-ch’--uy---ye----v-d--h-r- --v I_____ g____ y__ a__________ S__ I-n-h- g-y-i y-n a-v-d-g-e-y S-v -------------------------------- I՞nch’ guyni yen anvadoghery Sev

Women and men speak differently

We all know that women and men are different. But did you also know that they speak differently? Multiple studies have shown this. Women use different speech patterns to men. They are often more indirect and reserved in how they speak. By contrast, men typically use a clear and direct language. But the topics they talk about are also different. Men talk more about news, economy, or sports. Women prefer social topics like family or health. So men like to talk about facts. Women prefer to talk about people. It's striking that women attempt to have a ‘weak’ language. That is, they speak more carefully and politely. Women also ask more questions. In doing so, they most likely want to achieve harmony and avoid conflict. Furthermore, women have a much larger vocabulary for feelings. For men, conversation is often a type of competition. Their language is distinctly more provocative and aggressive. And men speak far fewer words per day than women. Some researchers claim that this is because of the composition of the brain. Because the brain is different in women and men. That is to say, their speech centers are structured differently too. Though most likely other factors influence our language as well. Science hasn't explored this area for a long time. Still, women and men do not speak completely different languages. Misunderstandings don't have to occur. There are many strategies for successful communication. The simplest is: Listen better!
Did you know?
French is counted among the Romance languages. That means that it developed from Latin. It is thus related to other Romance languages like Spanish or Italian. Today French is spoken on every continent. It is the native language of more than 110 million people. A total of about 220 million people speak French. For this reason French is considered a world language. Many international organizations use French as the official language. In the past French was the language of diplomacy. Today English has taken over that role for the most part. Nevertheless, French is still one of the most important common languages. And the number of speakers has steadily climbed for years! This is due to strong population growth in the African and Arabic region. French is also spoken on islands in the Caribbean and in the South Pacific. If you like to travel you should definitely learn French!