فارسی » فرانسوی   ‫بزرگ – کوچک‬


‫68 [شصت و هشت]‬

‫بزرگ – کوچک‬

-

+ 68 [soixante-huit]

+ grand – petit

برای دیدن متن کلیک کنید   
فارسیfrançais
‫بزرگ و کوچک‬ gr--- e- p---t +
‫فیل بزرگ است.‬ L’-------- e-- g----. +
‫موش کوچک است.‬ La s----- e-- p-----. +
   
‫تاریک و روشن‬ so---- e- c---r +
‫شب تاریک است.‬ La n--- e-- s-----. +
‫روز روشن است.‬ Le j--- e-- c----. +
   
‫پیر و جوان‬ vi--- e- j---e +
‫پدربزرگمان خیلی پیر است.‬ No--- g--------- e-- t--- v----. +
‫70 سال پیش ‫او هم جوان بود.‬ Il y a 70 a-- i- é---- e----- j----. +
   
‫زیبا و زشت‬ be-- e- l--d +
‫پروانه زیباست.‬ Le p------- e-- b---. +
‫عنکبوت زشت است.‬ L’-------- e-- l----. +
   
‫چاق و لاغر‬ gr-- e- m----e +
‫یک زن به وزن 100 کیلو، چاق است.‬ Un- f---- d- c--- k- e-- g-----. +
‫یک مرد به وزن 50 کیلو، لاغر است.‬ Un h---- d- c-------- k- e-- m-----. +
   
‫گران و ارزان‬ ch-- e- b-- m----é +
‫اتومبیل گران است.‬ L’---------- e-- c----. +
‫روزنامه ارزان است.‬ Le j------ e-- b-- m-----. +
   

تغییر کد

هر روز افراد بیشتری به صورت دو زبانه بزرگ می شوند. آنها می توانند به بیش از یک زبان صحبت کنند. بسیاری از این افراد اغلب زبان خود را عوض می کنند. آنها بسته به موقعیت زبانی را که با آن صحبت می کنند را انتخاب می کنند. به عنوان مثال، آنها در محل کار و خانه به زبان های مختلف صحبت می کنند. با انجام این کار، آنها خود را با محیط تطبیق می دهند. امّا امکان تغییر زبان به صورت غیر ارادی هم وجود دارد. نام این پدیده تغییر کد است. در این حالت، در میان صحبت زبان تغییر می کند. دلایل بسیاری برای این تغییر زبان وجود دارد. آنها اغلب کلمه مناسبی را در یک زبان نمی یابند. و آنها می توانند منظور خود را در زبان دیگر بهتر بیان کنند. همچنین ممکن است که گوینده در یک زبان احساس اعتماد به نفس بیشتری داشته باشد.

آنها از این زبان برای بیان مسائل خصوصی یا شخصی استفاده می کنند. گاهی اوقات هم یک کلمه خاص در یک زبان وجود ندارد. در این حالت گوینده ناچار به تغییر دادن زبان است. یا در صورتی که سخن آنها درک نشد، زبان خود را تغییر می دهند. در این صورت تغییر کد مانند زبان مخفی کار می کند. پیش از این، زبان مخلوط مورد انتقاد بود. تصوّر می شد که گونیده به هیچ کدام از زبان ها درست صحبت نمی کند. امروز مسئله به صورت دیگری دیده می شود. تغییر کد به عنوان یک شایستگی خاص زبانی شناخته شده است. تغییر کد توّسط گویندگان می تواند جالب باشد. اغلب، آنها تنها، زبانی که به آن صحیت می کنند را تغییر نمی دهند. بلکه دیگر عناصر ارتباطی هم تغییر پیدا می کنند. بسیاری از افراد در یکی دیگر از زبان ها سریع تر، بلندتر و یا با تکیه بیشتر صحبت می کنند. یا این که به طور ناگهانی از حرکات، و حالات چهره بیشتری استفاده می کنند. به این ترتیب، تغییر کد همیشه کمی از تغییر فرهنگ را نیز در بر دارد...