தமிழ் » அல்பேனிய   உணர்வுகள்


56 [ஐம்பத்தி ஆறு]

உணர்வுகள்

-

56 [pesёdhjetёegjashtё]

Ndjenjat

56 [ஐம்பத்தி ஆறு]

உணர்வுகள்

-

56 [pesёdhjetёegjashtё]

Ndjenjat

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்Shqip
விருப்பப்படல் Ka- q--f
எங்களுக்கு விருப்பம். Ne k--- q---.
எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை. S’---- q---.
   
பயப்படல் Tё k--- f---ё
எனக்கு பயமாக இருக்கிறது. Ka- f----.
எனக்கு பயமில்லை. Nu- k-- f----.
   
நேரம் இருத்தல் Tё k--- k---.
அவருக்கு நேரம் இருக்கிறது. Ai k- k---.
அவருக்கு நேரம் இல்லை. Ai s--- k---.
   
சலிப்படைதல் Tё j--- i m------r
அவளுக்கு சலிப்பாக இருக்கிறது. Aj- ё---- e m-------.
அவளுக்கு சலிப்பாக இல்லை. Aj- n-- ё---- e m-------.
   
பசியுடன் இருத்தல் Tё k--- u--.
உனக்கு பசிக்கிறதா? A k--- u--?
உனக்கு பசியில்லையா? Nu- k--- u--?
   
தாகமுடன் இருத்தல் Ka- e---.
அவர்களுக்கு தாகமாக இருக்கிறது. Ju k--- e---.
அவர்களுக்கு தாகம் இல்லை. Ju n-- k--- e---.