© f9photos - Fotolia | Rice close up, India
© f9photos - Fotolia | Rice close up, India

Në fazat e para të mësimit të një gjuhe të re, librat e frazave janë një mjet i shkëlqyer që mund t’ju ndihmojë të zotëroni shpejt aftësitë bazë të bisedës. Klikoni në një temë më poshtë për të filluar të mësoni fraza kuptimplota që mund t’i përdorni menjëherë!

Places, Where Tamil is spoken
Places, Where Tamil is spoken
Places, Where Tamil is spoken
Places, Where Tamil is spoken
Places, Where Tamil is spoken
Places, Where Tamil is spoken
Places, Where Tamil is spoken
Places, Where Tamil is spoken
Places, Where Tamil is spoken
Places, Where Tamil is spoken
Places, Where Tamil is spoken
Places, Where Tamil is spoken
Places, Where Tamil is spoken
Places, Where Tamil is spoken
Places, Where Tamil is spoken
Places, Where Tamil is spoken
Places, Where Tamil is spoken
Places, Where Tamil is spoken
Places, Where Tamil is spoken
Places, Where Tamil is spoken

Mësoni Tamilisht shpejt dhe lehtë me kurset e gjuhës MP3 të 50languages.com! Tamilisht si gjuhë e huaj përfshin 100 mësime të thjeshta. Të gjithë dialogët dhe fjalitë regjistrohen nga folësit vendas. Nuk nevojiten njohuri paraprake gramatikore. Mund të filloni të mësoni menjëherë! Thjesht klikoni mbi fjalitë për të parë përgjigjet.
50languages.com - Shqip » Tamilisht për fillestarët BLENI LIBRIN! Merrni tekstin shkollor për këtë kurs në Amazon.

Mund të mësoni gjithashtu çdo gjuhë duke përdorur aplikacionin tonë Android dhe iPhone

Mësoni Shqip » Tamilisht në lëvizje duke përdorur telefonin ose tabletin tuaj! Përmirësoni aftësitë tuaja gjuhësore për punë, udhëtime ose thjesht si hobi!

Download our Android appDownload our iPhone / iPad app