తెలుగు » స్లోవీనియన్   పనులు


13 [పదమూడు]

పనులు

-

13 [trinajst]

Dejavnosti

13 [పదమూడు]

పనులు

-

13 [trinajst]

Dejavnosti

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుslovenščina
మార్థా ఏం పని చేస్తుంది? Ka- d--- M----?
ఆమె ఒక ఆఫీసులో పని చేస్తుంది De-- v p------.
ఆమె కంప్యూటర్ పని చేస్తుంది De-- z r-----------.
   
మార్థా ఎక్కడ ఉంది? Kj- j- M----?
సినిమా థియేటర్ వద్ద V k---.
ఆమె ఒక సినిమా చూస్తోంది Gl--- f---.
   
పీటర్ ఏం పని చేస్తాడు? Ka- d--- P----?
అతను యూనివర్సిటీ లో చదువుతున్నాడు Št----- n- u-------.
అతను భాషలని చదువుతున్నాడు Št----- j-----.
   
పీటర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? Kj- j- P----?
కఫే లో V k------.
అతను కాఫీ తాగుతున్నాడు Pi-- k---.
   
వాళ్ళకి ఎక్కడకి వెళ్ళడం ఇష్టం? Ka- r--- (r---) g----? / K-- r--- (r---) g-----?
గాన కచేరీలో Na k------.
వాళ్ళకి సంగీతం వినడమంటే ఇష్టం Ra-- (R---) p-------- g-----. / R--- (R---) p-------- g-----.
   
వాళ్ళకి ఎక్కడకి వెళ్ళడం ఇష్టముండదు? Ka- n----- (n-----) h-----? / K-- n----- (n-----) h-----?
డిస్కో కి V d----.
వాళ్ళకి నాట్యమాడటం ఇష్టం లేదు Ne---- (N-----) p------? / N----- (N-----) p------?