పదబంధం పుస్తకం

ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1   »   คำถาม – อดีตกาล 1

85 [ఎనభై ఐదు]

ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1

ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1

85 [แปดสิบห้า]

bhæ̀t-sìp-hâ

+

คำถาม – อดีตกาล 1

[kam-tǎm-à-dèet-gan]

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు థాయ్ ప్లే చేయండి మరింత
మీరు ఎంత తాగారు? คุ--------------------? คุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้ว? 0
ko-------------------------------o koon-dèum-bhai-mâk-kæ̂-nǎi-lǽo
+
మీరు ఎంత పని చేయగలిగారు? คุ---------------------? คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้ว? 0
ko----------------------------------o koon-tam-ngan-bhai-mâk-kæ̂-nǎi-lǽo
+
మీరు ఎంత వ్రాయగలిగారు? คุ---------------------? คุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้ว? 0
ko-------------------------------o koon-kǐan-bhai-mâk-kæ̂-nǎi-lǽo
+
     
మీరు ఎలా పడుకున్నారు? คุ---------------? คุณนอนหลับสบายไหม? 0
ko------------------------i koon-nawn-làp-sà-bai-mǎi
+
మీరు పరీక్ష ఎలా ప్యాస్ అయ్యారు? คุ------------------? คุณสอบผ่านได้อย่างไร? 0
ko------------------------------i koon-sàwp-pàn-dâi-à-yâng-rai
+
మీరు దోవ ఎలా కనుక్కోగలిగారు? คุ------------------? คุณหาทางพบได้อย่างไร? 0
ko---------------------------------i koon-hǎ-tang-póp-dâi-à-yâng-rai
+
     
మీరు ఎవరితో మాట్లాడారు? คุ------------? คุณพูดกับใครมา? 0
ko--------------------a koon-pôot-gàp-krai-ma
+
మీరు ఎవరితో కలిసారు? คุ------------? คุณนัดกับใครมา? 0
ko-------------------a koon-nát-gàp-krai-ma
+
మీరు ఎవరితో కలిసి జన్మదినాన్ని జరుపుకున్నారు? คุ-----------------------? คุณฉลองงานวันเกิดกับใครมา? 0
ko----------------------------------------a koon-chǒn-ong-ngan-wan-gèr̶t-gàp-krai-ma
+
     
మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు? คุ---------------? คุณไปอยู่ที่ไหนมา? 0
ko---------------------------a koon-bhai-à-yôo-têe-nǎi-ma
+
మీరు ఎక్కడ ఉండే వారు? คุ------------------? คุณอาศัยอยู่ที่ไหนมา? 0
ko-----------------------------a koon-a-sǎi-à-yôo-têe-nǎi-ma
+
మీరు ఎక్కడ పనిచేసే వారు? คุ--------------? คุณทำงานที่ไหนมา? 0
ko-----------------------a koon-tam-ngan-têe-nǎi-ma
+
     
మీరు ఏమి సూచిస్తారు? คุ----------------? คุณแนะนำอะไรไปแล้ว? 0
ko--------------------------o koon-nǽ-nam-à-rai-bhai-lǽo
+
మీరు ఏమి తిన్నారు? คุ----------? คุณทานอะไรมา? 0
ko---------------a koon-tan-à-rai-ma
+
మీరు ఏమి అనుభవించారు? คุ----------? คุณเจออะไรมา? 0
ko----------------a koon-jur̶-à-rai-ma
+
     
మీరు ఎంత వేగంగా బండీని నదిపారు? คุ------------------? คุณขับรถมาเร็วแค่ไหน? 0
ko------------------------------i koon-kàp-rót-ma-ra̲y̲o-kæ̂-nǎi
+
మీరు ఎంత సేపు ఎగరగలిగారు? คุ----------------------? คุณใช้เวลาบินมานานเท่าไร? 0
ko----------------------------------i koon-chái-way-la-bin-ma-nan-tâo-rai
+
మీరు ఎంత పైకి ఎగరగలిగారు? คุ-------------------? คุณกระโดดได้สูงเท่าไร? 0
ko--------------------------------i koon-grà-dòt-dâi-sǒong-tâo-rai
+