పదబంధం పుస్తకం

te చదవడం మరియు వ్రాయడం   »   th อ่านและเขียน

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

చదవడం మరియు వ్రాయడం

6 [หก]

hòk

อ่านและเขียน

[àn-lǽ-kǐan]

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   
తెలుగు థాయ్ ప్లే చేయండి మరింత
నేను చదువుతాను ผม / ด---- อ--น ผม / ดิฉัน อ่าน 0
po---------------npǒm-dì-chǎn-àn
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను ผม / ด---- อ----------ร ผม / ดิฉัน อ่านตัวอักษร 0
po------------------------------npǒm-dì-chǎn-àn-dhua-àk-sǎwn
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను ผม / ด---- อ---------์ ผม / ดิฉัน อ่านคำศัพท์ 0
po------------------------ppǒm-dì-chǎn-àn-kam-sàp
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను ผม / ด---- อ--------ค ผม / ดิฉัน อ่านประโยค 0
po--------------------------kpǒm-dì-chǎn-àn-bhrà-yôk
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను ผม / ด---- อ--------ย ผม / ดิฉัน อ่านจดหมาย 0
po-------------------------ipǒm-dì-chǎn-àn-jòt-mǎi
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను ผม / ด---- อ---------อ ผม / ดิฉัน อ่านหนังสือ 0
po--------------------------upǒm-dì-chǎn-àn-nǎng-sěu
నేను చదువుతాను ผม- / ด----- อ--น ผม♂ / ดิฉัน♀ อ่าน 0
po---------------npǒm-dì-chǎn-àn
నువ్వు చదువు คุ----น คุณอ่าน 0
ko-----nkoon-àn
అతను చదువుతాడు เข----น เขาอ่าน 0
ka-----nkǎo-àn
నేను వ్రాస్తాను ผม------ / ด---------น ผม♂เขียน / ดิฉัน♀เขียน 0
po-----------------------npǒm-kǐan-dì-chǎn-kǐan
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను ผม- / ด----- เ-----------ร ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียนตัวอักษร 0
po--------------------------------npǒm-dì-chǎn-kǐan-dhua-àk-sǎwn
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను ผม- / ด----- เ----------์ ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียนคำศัพท์ 0
po--------------------------ppǒm-dì-chǎn-kǐan-kam-sàp
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను ผม- / ด----- เ---------ค ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียนประโยค 0
po----------------------------kpǒm-dì-chǎn-kǐan-bhrà-yôk
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను ผม- / ด----- เ---------ย ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียนจดหมาย 0
po---------------------------ipǒm-dì-chǎn-kǐan-jòt-mǎi
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను ผม- / ด----- เ----------อ ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียนหนังสือ 0
po----------------------------upǒm-dì-chǎn-kǐan-nǎng-sěu
నేను వ్రాస్తాను ผม- / ด----- เ---น ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียน 0
po-----------------npǒm-dì-chǎn-kǐan
నువ్వు వ్రాయి คุ- เ---น คุณ เขียน 0
ko-------nkoon-kǐan
అతను వ్రాస్తాడు เข-----น เขาเขียน 0
ka-------nkǎo-kǐan

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -