పదబంధం పుస్తకం

సంబధబోధక సర్వనామములు 2   »   สรรพนามแสดงความ เป็นเจ้าของ 2

67 [అరవై ఏడు]

సంబధబోధక సర్వనామములు 2

సంబధబోధక సర్వనామములు 2

67 [หกสิบเจ็ด]

hòk-sìp-jèt

+

สรรพนามแสดงความ เป็นเจ้าของ 2

[sàp-nam-sæ̀t-ngók-wam-bhen-jâo-kǎwng]

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు థాయ్ ప్లే చేయండి మరింత
కళ్ళద్దాలు แว---า แว่นตา 0
wæ-----a wæ̂n-dha
+
ఆయన తన కళ్ళద్దాలు మర్చిపోయారు เข---------------า เขาลืมแว่นตาของเขา 0
ka---------------------------o kǎo-leum-wæ̂n-dha-kǎwng-kǎo
+
ఆయన తన కళ్ళద్దాలని ఎక్కడ పెట్టారు? เข-------------------------? เขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหน? 0
ka----------------------------------------i kǎo-ao-wæ̂n-dha-kǎwng-kǎo-wái-têe-nǎi
+
     
గడియారం นา---า นาฬิกา 0
na------a na-lí-ga
+
ఆయన గడియారం పనిచేయడం లేదు นา-------------ย นาฬิกาของเขาเสีย 0
na-----------------------a na-lí-ga-kǎwng-kǎo-sǐa
+
గడియారం గోడ మీద వేలాడుతోంది นา-------------------ง นาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้อง 0
na------------------------------------g na-lí-ga-kwæ̌n-à-yôop-ná-fǎ-hâwng
+
     
పాస్ పోర్ట్ หน-----------ง หนังสือเดินทาง 0
na------------------g nǎng-sěu-der̶n-tang
+
ఆయన తన పాస్ పోర్ట్ పోగొట్టుకున్నారు เข-------------------------ย เขาทำหนังสือเดินทางของเขาหาย 0
ka--------------------------------------------i kǎo-tam-nǎng-sěu-der̶n-tang-kǎwng-kǎo-hǎi
+
అలాగైతే, ఆయన పాస్ పోర్ట్ ఎక్కడ ఉంది? แล-------------------------------? แล้วเขาเอาหนังสือเดินทางไว้ที่ไหน? 0
læ----------------------------------------------i lǽo-kǎo-ao-nǎng-sěu-der̶n-tang-wái-têe-nǎi
+
     
వాళ్ళు-వాళ్ళ / తమ พว---- – ข-------า พวกเขา – ของพวกเขา 0
pu-------------------------o pûak-kǎo-kǎwng-pûak-kǎo
+
పిల్లలకి తమ తల్లి-దండ్రులు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియడంలేదు เด-- ๆ---------------------บ เด็ก ๆหาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบ 0
de---------------------------------------------p dèk-dèk-hǎ-pâw-mæ̂k-ong-pûak-kǎo-mâi-póp
+
ఇదిగోండి, వాళ్ళ తల్లి-దండ్రులు వస్తుంన్నారు! แต----- พ-------------------ว แต่นั่น พ่อแม่ของพวกเขามาแล้ว 0
dh-----------------------------------------o dhæ̀-nân-pâw-mæ̂-kǎwng-pûak-kǎo-ma-lǽo
+
     
నువ్వు మీరు-నీది మీది คุ- – ข----ณ คุณ – ของคุณ 0
ko-------------n koon-kǎwng-koon
+
మీ యాత్ర ఎలా ఉండింది, మిల్లర్ గారు? กา------------------------- ค--- / ค- ค----------? การเดินทางของคุณเป็นอย่างไร ครับ / คะ คุณมิลเลอร์? 0
ga-----------------------------------------------------------------̶ gan-der̶n-tang-kǎwng-koon-bhen-à-yâng-rai-kráp-ká-koon-min-lur̶
+
మీ భార్య ఎక్కడ ఉన్నారు, మిల్లర్ గారు? ภร------------------- ค----------? ภรรยาของคุณอยู่ที่ไหน คุณมิลเลอร์? 0
pa----------------------------------------------̶ pan-yâk-ong-koon-à-yôo-têe-nǎi-koon-min-lur̶
+
     
నువ్వు మీరు-నీది మీది คุ- – ข----ณ คุณ – ของคุณ 0
ko-------------n koon-kǎwng-koon
+
మీ యాత్ర ఎలా ఉండింది, శ్రీమతి స్మిత్ గారు? กา------------------------- ค--- / ค- ค------? การเดินทางของคุณเป็นอย่างไร ครับ / คะ คุณสมิธ? 0
ga-----------------------------------------------------------------t gan-der̶n-tang-kǎwng-koon-bhen-à-yâng-rai-kráp-ká-koon-sà-mít
+
మీ భర్త ఎక్కడ ఉన్నారు, శ్రీమతి స్మిత్ గారు? สา------------------ ค--- / ค- ค------? สามีของคุณอยู่ที่ไหน ครับ / คะ คุณสมิธ? 0
sa---------------------------------------------------------t sǎ-mêek-ong-koon-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká-koon-sà-mít
+