పదబంధం పుస్తకం

ఇష్టపడటం   »   ชอบ / อยาก

70 [డెబ్బై]

ఇష్టపడటం

ఇష్టపడటం

70 [เจ็ดสิบ]

jèt-sìp

+

ชอบ / อยาก

[châwp-à-yâk]

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు థాయ్ ప్లే చేయండి మరింత
మీకు పొగత్రాగడం ఇష్టమేనా? คุ-----------------? คุณอยากสูบบุหรี่ไหม? 0
ko------------------------------i koon-à-yâk-sòop-bòo-rèe-mǎi
+
మీకు డ్యాంస్ చేయడం ఇష్టమేనా? คุ--------------? คุณอยากเต้นรำไหม? 0
ko------------------------i koon-à-yâk-dhên-ram-mǎi
+
మీకు వాకింగ్ కి వెళ్ళడం ఇష్టమేనా? คุ------------------? คุณอยากไปเดินเล่นไหม? 0
ko------------------------------i koon-à-yâk-bhai-der̶n-lên-mǎi
+
     
నాకు పొగత్రాగడం ఇష్టమే ผม / ด---- อ-------------่ ผม / ดิฉัน อยากจะสูบบุหรี่ 0
po---------------------------------------e pǒm-dì-chǎn-à-yâk-jà-sòop-bòo-rèe
+
మీకు ఒక సిగరెట్ కావాలా? คุ-----------------------? คุณอยากได้บุหรี่สักมวนไหม? 0
ko---------------------------------------i koon-à-yâk-dâi-bòo-rèe-sàk-muan-mǎi
+
ఆయనకి బత్తీ కావాలి เข-------------ก เขาอยากได้ไฟแช็ก 0
ka------------------------k kǎo-à-yâk-dâi-fai-chǽk
+
     
నాకు ఎదో తాగాలని ఉంది ผม / ด---- อ---------------ย ผม / ดิฉัน อยากดื่มอะไรหน่อย 0
po--------------------------------------y pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dèum-à-rai-nàwy
+
నాకు ఎదో తినాలని ఉంది ผม / ด---- อ--------------ย ผม / ดิฉัน อยากทานอะไรหน่อย 0
po------------------------------------y pǒm-dì-chǎn-à-yâk-tan-à-rai-nàwy
+
నాకు కొంచం విశ్రమించాలని ఉంది ผม / ด---- อ--------------ย ผม / ดิฉัน อยากพักผ่อนหน่อย 0
po------------------------------------y pǒm-dì-chǎn-à-yâk-pák-pàwn-nàwy
+
     
నాకు మిమ్మల్ని ఎదో అడగాలని ఉంది ผม / ด---- อ-----------------ย ผม / ดิฉัน อยากถามอะไรคุณหน่อย 0
po------------------------------------------y pǒm-dì-chǎn-à-yâk-tǎm-à-rai-koon-nàwy
+
నాకు మిమ్మల్ని దేనికో అడగాలని ఉంది ผม / ด---- อ--------------------ย ผม / ดิฉัน อยากขอร้องอะไรคุณหน่อย 0
po-------------------------------------------------y pǒm-dì-chǎn-à-yâk-kǎw-ráwng-à-rai-koon-nàwy
+
నాకు మిమ్మల్ని దేనికో ఆహ్వానించాలని ఉంది ผม / ด---- อ-------------ณ ผม / ดิฉัน อยากจะเลี้ยงคุณ 0
po-----------------------------------n pǒm-dì-chǎn-à-yâk-jà-líang-koon
+
     
మీకు ఏమి కావాలి? คุ------------ ค--- / ค-? คุณจะรับอะไรดี ครับ / คะ? 0
ko-------------------------------́ koon-jà-ráp-à-rai-dee-kráp-ká
+
మీకు కాఫీ కావాలా? คุ------------- ค--- / ค-? คุณจะรับกาแฟไหม ครับ / คะ? 0
ko-------------------------------́ koon-jà-ráp-ga-fæ-mǎi-kráp-ká
+
లేదా టీ తాగటానికి ఇష్టపడతారా? หร----------------- ค--- / ค-? หรือว่าคุณจะรับชาดี ครับ / คะ? 0
re-------------------------------------́ rěu-wâ-koon-jà-ráp-cha-dee-kráp-ká
+
     
మేము ఇంటికి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాము เร-------------------น เราอยากจะขับรถกลับบ้าน 0
ra---------------------------------n rao-à-yâk-jà-kàp-rót-glàp-bân
+
మీకు టాక్సీ కావాలా? คุ- ต------------------? คุณ ต้องการรถแท็กซี่ไหม? 0
ko---------------------------------i koon-dhâwng-gan-rót-tǽk-sêe-mǎi
+
వాళ్ళు ఒక కాల్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు พว---------------์ พวกเขาอยากโทรศัพท์ 0
pu------------------------p pûak-kǎo-à-yâk-ton-sàp
+