เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
หวังว่า
หวังว่าฉันจะโชคดี!
nadam se
Nadam se da ću imati sreće!
แทบไม่ได้
เขาแทบไม่สามารถยกกระเป๋าได้
jedva
On jedva nosi torbu.
ถูกต้อง
คำนี้สะกดไม่ถูกต้อง
ispravno
Riječ nije ispravno napisana.