เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
นอกจากนี้
เธอดื่มเหล้าและนอกจากนี้เธอยังสูบบุหรี่
além disso
Ela bebe álcool e, além disso, fuma.
ในขณะนี้
ในขณะนี้มีเทศกาลโอกโตเบอร์ฟест
atualmente
A Oktoberfest está acontecendo atualmente.
ที่ไหน ๆ
ฉันหาไม่เจอที่ไหนเลย
em lugar nenhum
Não consigo encontrar em lugar nenhum.