เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
thī̀ xụ̄̀n
reā t̂xngkār xyū̀ thī̀ xụ̄̀n, mị̀chı̀ thī̀ nī̀
citur
Mēs vēlamies dzīvot citur, ne šeit.
l̀ās̄ud
ṭhex pheìng h̄ā ngān nı h̄nạngs̄ụ̄xphimph̒ dị̂ l̀ās̄ud
nesen
Viņa nesen atrada darbu avīzē.
k̄hận txn «
s̄tār̒th xạph k̄hxng reā t̂xngkār k̄hyāy tạw k̄hận txn «
soli pa solim
Mūsu uzņēmums vēlas paplašināties soli pa solim.