เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
khey
khuṇ khey s̄ūỵ s̄eīy ngein thậngh̄md nı h̄ûn h̄rụ̄x mị̀?
Kadhī
tumhī kadhī śē‘aramadhyē sarva paisē haravalēlyā āhāta kā?
t̄ĥā cảpĕn
nı krṇī thī̀ mī h̄ima khuṇ t̂xng tid s̄āy sò yāng t̄ĥā cảpĕn
Āvaśyakatā asalyāsa
himapātācyā prasthitīta āvaśyakatā asalyāsa tumhālā himajan̄jū lāgavāvē lāgatīla.
Tlxd welā
thī̀ nī̀ khey mī thales̄āb tlxd welā
Nēhamī
ithē nēhamī ēka sarōvara hōtā.