เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
มิฉะนั้น
ขับตรงไป, มิฉะนั้นมันจะใช้เวลานานขึ้น
nếu không
Đi thẳng, nếu không sẽ mất thời gian lâu hơn.
ด้านหลัง
ด้านหลัง, คุณสามารถเห็นหางของหมู
ở phía sau
Ở phía sau, bạn có thể thấy đuôi con lợn.
แบบน่าประหลาดใจ
แบบน่าประหลาดใจ มีหมากฝรั่งอยู่ที่นั่น
phi lý
Có một cục kẹo cao su nằm đó một cách phi lý.