เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
lngpị
phwk k̄heā kradod lng pị nı n̂ả
ke dalam
Mereka melompat ke dalam air.
mị̀mī thī̀ pị
s̄ênthāng nī̂ nả pị s̄ū̀ mị̀mī thī̀ pị
ke mana-mana
Jejak ini mengarah ke mana-mana.
k̀xn h̄n̂ā nī̂
k̀xn h̄n̂ā nī̂, khn pị xeā nm cāk chāwnā
dulu
Dulu, orang mengambil susu dari peternak.