เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
แบบน่าประหลาดใจ
แบบน่าประหลาดใจ มีหมากฝรั่งอยู่ที่นั่น
absurdamente
Absurdamente, havia uma goma de mascar ali.
แทบจะฟรี
บ้านนี้สามารถซื้อได้แทบจะฟรี!
quase de graça
Esta casa pode ser comprada quase de graça!
ข้างๆ
สุนัขที่มีพฤติกรรมดีจะเดินข้างๆเสมอ
ao lado
Um cão bem-comportado sempre caminha ao lado.