คู่มือสนทนา

วัน   »   Dias de semana

9 [เก้า]

วัน

วัน

9 [nove]

+

Dias de semana

คุณสามารถคลิกที่ช่องว่างเพื่อดูข้อความหรือ:   

ไทย โปรตุเกส (BR) เล่น มากกว่า
วันจันทร์ a s-----------a a segunda-feira 0 +
วันอังคาร a t---------a a terça-feira 0 +
วันพุธ a q----------a a quarta-feira 0 +
     
วันพฤหัสบดี a q----------a a quinta-feira 0 +
วันศุกร์ a s---------a a sexta-feira 0 +
วันเสาร์ o s----o o sábado 0 +
     
วันอาทิตย์ o d-----o o domingo 0 +
สัปดาห์ / อาทิตย์ a s----a a semana 0 +
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ da s------------ a d-----o da segunda-feira a domingo 0 +
     
วันที่หนึ่งคือวันจันทร์ O p------- d-- é a s------------. O primeiro dia é a segunda-feira. 0 +
วันที่สองคือวันอังคาร O s------ d-- é a t----------. O segundo dia é a terça-feira. 0 +
วันที่สามคือวันพุธ O t------- d-- é a q-----------. O terceiro dia é a quarta-feira. 0 +
     
วันทีสี่คือวันพฤหัสบดี O q----- d-- é a q-----------. O quarto dia é a quinta-feira. 0 +
วันที่ห้าคือวันศุกร์ O q----- d-- é a s----------. O quinto dia é a sexta-feira. 0 +
วันที่หกคือวันเสาร์ O s---- d-- é o s-----. O sexto dia é o sábado. 0 +
     
วันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์ O s----- d-- é o d------. O sétimo dia é o domingo. 0 +
หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน A s----- t-- s--- d---. A semana tem sete dias. 0 +
เราทำงานเพียงห้าวัน Só t---------- c---- d---. Só trabalhamos cinco dias. 0 +