คู่มือสนทนา

th วัน   »   hr Dani u tjednu

9 [เก้า]

วัน

วัน

9 [devet]

Dani u tjednu

เลือกวิธีที่คุณต้องการดูคำแปล:   
ไทย โครเอเชีย เล่น มากกว่า
วันจันทร์ Pone-j-l--k Ponedjeljak P-n-d-e-j-k ----------- Ponedjeljak 0
วันอังคาร Ut-rak Utorak U-o-a- ------ Utorak 0
วันพุธ Srij--a Srijeda S-i-e-a ------- Srijeda 0
วันพฤหัสบดี Če--rtak Četvrtak Č-t-r-a- -------- Četvrtak 0
วันศุกร์ P-t-k Petak P-t-k ----- Petak 0
วันเสาร์ S--ota Subota S-b-t- ------ Subota 0
วันอาทิตย์ Ne---l-a Nedjelja N-d-e-j- -------- Nedjelja 0
สัปดาห์ / อาทิตย์ T-edan Tjedan T-e-a- ------ Tjedan 0
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ o-----ed-el---------d---je od ponedjeljka do nedjelje o- p-n-d-e-j-a d- n-d-e-j- -------------------------- od ponedjeljka do nedjelje 0
วันที่หนึ่งคือวันจันทร์ Prv--d----e -on--j-lj-k. Prvi dan je ponedjeljak. P-v- d-n j- p-n-d-e-j-k- ------------------------ Prvi dan je ponedjeljak. 0
วันที่สองคือวันอังคาร Dr--i -an ---u-o-a-. Drugi dan je utorak. D-u-i d-n j- u-o-a-. -------------------- Drugi dan je utorak. 0
วันที่สามคือวันพุธ T-eći------- s---e--. Treći dan je srijeda. T-e-i d-n j- s-i-e-a- --------------------- Treći dan je srijeda. 0
วันทีสี่คือวันพฤหัสบดี Če--r-- d----e------ta-. Četvrti dan je četvrtak. Č-t-r-i d-n j- č-t-r-a-. ------------------------ Četvrti dan je četvrtak. 0
วันที่ห้าคือวันศุกร์ Pet----n-j- pe---. Peti dan je petak. P-t- d-n j- p-t-k- ------------------ Peti dan je petak. 0
วันที่หกคือวันเสาร์ Šes-- d-n-je---b--a. Šesti dan je subota. Š-s-i d-n j- s-b-t-. -------------------- Šesti dan je subota. 0
วันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์ Sed---da---e -----l-a. Sedmi dan je nedjelja. S-d-i d-n j- n-d-e-j-. ---------------------- Sedmi dan je nedjelja. 0
หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน T---a- i-------m d---. Tjedan ima sedam dana. T-e-a- i-a s-d-m d-n-. ---------------------- Tjedan ima sedam dana. 0
เราทำงานเพียงห้าวัน Mi-r-d--o-sa---pet d-n-. Mi radimo samo pet dana. M- r-d-m- s-m- p-t d-n-. ------------------------ Mi radimo samo pet dana. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -