Từ điển nhóm từ và thành ngữ

vi Tính từ 3   »   em Adjectives 3

80 [Tám mươi]

Tính từ 3

Tính từ 3

80 [eighty]

Adjectives 3

Bạn có thể nhấp vào từng ô trống để xem văn bản hoặc:   

Việt Anh (US) Chơi Thêm
Chị ấy có một con chó. She has a dog. She has a dog. 0
Con chó này to. Th- d-- i- b--. The dog is big. 0
Chị ấy có một con chó to. Sh- h-- a b-- d--. She has a big dog. 0
   
Chị ấy có một căn nhà. Sh- h-- a h----. She has a house. 0
Căn nhà này nhỏ. Th- h---- i- s----. The house is small. 0
Chị ấy có một căn nhà nhỏ. Sh- h-- a s---- h----. She has a small house. 0
   
Anh ấy ở trong khách sạn. He i- s------ i- a h----. He is staying in a hotel. 0
Khách sạn này rẻ tiền. Th- h---- i- c----. The hotel is cheap. 0
Anh ấy sống trong một khách sạn rẻ tiền, He i- s------ i- a c---- h----. He is staying in a cheap hotel. 0
   
Anh ấy có một chiếc xe hơi. He h-- a c--. He has a car. 0
Xe hơi này đắt tiền. Th- c-- i- e--------. The car is expensive. 0
Anh ấy có một chiếc xe hơi đắt tiền. He h-- a- e-------- c--. He has an expensive car. 0
   
Anh ấy đọc một quyển / cuốn tiểu thuyết. He r---- a n----. He reads a novel. 0
Quyển tiểu thuyết này chán. Th- n---- i- b-----. The novel is boring. 0
Anh ấy đọc một quyển tiểu thuyết chán. He i- r------ a b----- n----. He is reading a boring novel. 0
   
Chị ấy xem một bộ phim. Sh- i- w------- a m----. She is watching a movie. 0
Bộ phim này hấp dẫn. Th- m---- i- e-------. The movie is exciting. 0
Chị ấy xem một bộ phim hấp dẫn. Sh- i- w------- a- e------- m----. She is watching an exciting movie. 0
   

Ngôn ngữ hàn lâm

Ngôn ngữ hàn lâm là một ngôn ngữ riêng. Nó được sử dụng cho các cuộc thảo luận chuyên ngành. Nó cũng được sử dụng trong các ấn phẩm khoa học. Trước kia, có ngôn ngữ hàn lâm thống nhất. Ở khu vực châu Âu, ngôn ngữ Latin thống trị các trường trong một thời gian dài. Ngược lại, ngày nay tiếng Anh là ngôn ngữ trường học quan trọng nhất. Ngôn ngữ học thuật là một loại ngôn ngữ địa phương. Chúng chứa rất nhiều điều kiện cụ thể. Các đặc điểm quan trọng nhất của chúng là chuẩn hóa và chính thức hóa. Một số người nói rằng các học giả cố tình nói cho khó hiểu. Khi một cái gì đó phức tạp, nó có vẻ thông minh hơn. Tuy nhiên, học viện thường định hướng theo sự thật. Do đó, nó sử dụng một ngôn ngữ trung lập. Không có chỗ cho các yếu tố tu từ hoặc nói hoa mỹ. Tuy nhiên, có nhiều ví dụ về ngôn ngữ quá phức tạp. Và có vẻ như ngôn ngữ phức tạp mê hoặc con người! Các nghiên cứu chứng minh rằng chúng ta tin tưởng ngôn ngữ khó khăn hơn. Đối tượng thử nghiệm phải trả lời một số câu hỏi. Bài kiểm tra liên quan đến việc lựa chọn giữa một số câu trả lời. Một số câu trả lời đã được xây dựng đơn giản, số khác thì rất phức tạp. Hầu hết các đối tượng thử nghiệm đã chọn câu trả lời phức tạp hơn. Nhưng điều này là vô lý! Các đối tượng thử nghiệm đã bị ngôn ngữ đánh lừa. Mặc dù nội dung là vô lý, nhưng họ bị ấn tượng bởi hình thức. Nhưng viết một cách phức tạp không phải luôn là nghệ thuật. Ai cũng có thể biết cách đưa nội dung đơn giản vào ngôn ngữ phức tạp. Mặt khác thể hiện những thứ khó một cách dễ dàng thì không hề đơn giản. Vì vậy, đôi khi đơn giản mới thực sự là phức tạp ...