Từ điển nhóm từ và thành ngữ

vi Mệnh đề phụ với rằng 1   »   em Subordinate clauses: that 1

91 [Chín mươi mốt]

Mệnh đề phụ với rằng 1

Mệnh đề phụ với rằng 1

91 [ninety-one]

Subordinate clauses: that 1

Bạn có thể nhấp vào từng ô trống để xem văn bản hoặc:   

Việt Anh (US) Chơi Thêm
Thời tiết ngày mai có thể tốt hơn. Perhaps the weather will get better tomorrow. Perhaps the weather will get better tomorrow. 0
Tại sao bạn biết? Ho- d- y-- k--- t---? How do you know that? 0
Tôi hy vọng rằng sẽ tốt hơn. I h--- t--- i- g--- b-----. I hope that it gets better. 0
   
Anh ấy chắc chắn tới. He w--- d--------- c---. He will definitely come. 0
Chắc chắn không? Ar- y-- s---? Are you sure? 0
Tôi biết rằng anh ấy tới. I k--- t--- h---- c---. I know that he’ll come. 0
   
Anh ấy chắc chắn gọi điện thoại. He--- d--------- c---. He’ll definitely call. 0
Thật à? Re----? Really? 0
Tôi tin rằng anh ấy gọi điện thoại. I b------ t--- h---- c---. I believe that he’ll call. 0
   
Rượu vang này chắc cũ rồi. Th- w--- i- d--------- o--. The wine is definitely old. 0
Bạn biết chắc không? Do y-- k--- t--- f-- s---? Do you know that for sure? 0
Tôi đoán rằng nó cũ rồi. I t---- t--- h- i- o--. I think that he is old. 0
   
Ông chủ chúng tôi trông đẹp trai. Ou- b--- i- g-----------. Our boss is good-looking. 0
Bạn thấy vậy sao? Do y-- t---- s-? Do you think so? 0
Tôi thấy rằng ông ấy quả thật rất đẹp trai. I f--- h-- v--- h-------. I find him very handsome. 0
   
Ông chủ này chắc chắn có bạn gái. Th- b--- d--------- h-- a g---------. The boss definitely has a girlfriend. 0
Bạn thật nghĩ vậy sao? Do y-- r----- t---- s-? Do you really think so? 0
Rất có thể rằng ông ấy có bạn gái. It i- v--- p------- t--- h- h-- a g---------. It is very possible that he has a girlfriend. 0
   

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Tây Ban Nha thuộc về các ngôn ngữ trên thế giới. Đây là ngôn ngữ mẹ đẻ của hơn 380 triệu người. Ngoài ra, có rất nhiều người sử dụng nó như là ngôn ngữ thứ hai của họ. Điều đó làm cho tiếng Tây Ban Nha trở thành một trong những ngôn ngữ quan trọng nhất trên hành tinh. Nó cũng là ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trong các ngôn ngữ La Mã. Người nói tiếng Tây Ban Nha gọi nó là tiếng español hoặc Castellano. Thuật ngữ Castellano cho thấy nguồn gốc của ngôn ngữ Tây Ban Nha. Nó phát triển từ tiếng địa phương được dùng trong khu vực Castille. Hầu hết người Tây Ban Nha nói tiếng Castellano từ đầu thế kỷ 16. Ngày nay các thuật ngữ español và Castellano được sử dụng lẫn nhau. Nhưng chúng cũng có thể có định hướng chính trị. Tiếng Tây Ban Nha được phát tán bởi các cuộc chinh phạt và thuộc địa hóa. Ngôn ngữ này cũng được sử dụng ở Tây Phi và ở Philippines. Nhưng hầu hết những người nói tiếng Tây Ban Nha sống ở Mỹ. Ở Trung và Nam Mỹ, tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ chính. Tuy nhiên, số lượng người nói tiếng Tây Ban Nha cũng đang gia tăng ở Mỹ. Khoảng 50 triệu người ở Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha. Con số đó còn nhiều hơn ở Tây Ban Nha! Tiếng Tây Ban Nha ở Mỹ khác với tiếng Tây Ban Nha ở châu Âu. Sự khác biệt thể hiện trong từ vựng và ngữ pháp hơn cả. Ví dụ ở Mỹ, người ta sử dụng dạng thức quá khứ khác. Ngoài ra còn có rất nhiều sự khác biệt về từ vựng. Một số từ chỉ được sử dụng tại Mỹ, số khác chỉ có ở Tây Ban Nha. Nhưng tiếng Tây Ban Nha ở Mỹ cũng không thống nhất. Có nhiều biến thể tiếng Tây Ban Nha khác nhau ở Mỹ. Sau tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha là ngoại ngữ được học nhiều nhất trên toàn thế giới. Và có thể học ngôn ngữ này tương đối nhanh. Bạn còn chờ gì nữa? - ¡Vamos! (Học thôi)