کتاب لغت

‫ضمائر ملکی 2‬   »   Přivlastňovací zájmena 2

‫67 [شصت و هفت]‬

‫ضمائر ملکی 2‬

‫ضمائر ملکی 2‬

67 [šedesát sedm]

+

Přivlastňovací zájmena 2

برای دیدن متن می‌توانید بر روی هر جای خالی کلیک کنید یا:   

فارسی چک بازی بیشتر
‫عینک‬ brýle brýle 1 +
‫او (مرد) عینکش را فراموش کرده است.‬ Zapomněl své brýle. Zapomněl své brýle. 1 +
‫عینکش کجاست؟‬ Kdepak jsou jeho brýle? Kdepak jsou jeho brýle? 1 +
     
‫ساعت‬ hodinky / hodiny hodinky / hodiny 1 +
‫ساعت او (مرد) خراب است.‬ Jeho hodinky jsou rozbité. Jeho hodinky jsou rozbité. 1 +
‫ساعت به دیوار آویزان است.‬ Hodiny visí na stěně. Hodiny visí na stěně. 1 +
     
‫پاسپورت‬ pas pas 1 +
‫او (مرد) پاسپورتش را گم کرده است.‬ Ztratil svůj pas. Ztratil svůj pas. 1 +
‫پس ‫پاسپورتش کجاست؟‬ Kde je jeho pas? Kde je jeho pas? 1 +
     
‫آنها-مال آنها‬ ona – její (svůj / svoje) ona – její (svůj / svoje) 1 +
‫بچه‌ها نمی‌توانند والدین خود را پیدا کنند.‬ Ty děti nemohou najít své rodiče. Ty děti nemohou najít své rodiče. 1 +
‫اما ‫آنجا هستند، دارند می‌آیند!‬ Ale támhle přicházejí jejich rodiče! Ale támhle přicházejí jejich rodiče! 1 +
     
‫شما (مخاطب مرد) – مال شما‬ Vy – Váš / Vaše (svůj / svoje) Vy – Váš / Vaše (svůj / svoje) 1 +
‫آقای مولر، مسافرتتان چگونه بود؟‬ Jaká byla Vaše cesta, pane Müllere? Jaká byla Vaše cesta, pane Müllere? 1 +
‫آقای مولر، همسرتان کجا هستند؟‬ Kde je Vaše manželka, pane Müllere? Kde je Vaše manželka, pane Müllere? 1 +
     
‫شما (مخاطب مونث) – مال شما‬ Vy – Váš / Vaše (svůj / svoje) Vy – Váš / Vaše (svůj / svoje) 1 +
‫خانم اشمیت، سفرتان چطور بود؟‬ Jaká byla Vaše cesta, paní Schmidt? Jaká byla Vaše cesta, paní Schmidt? 1 +
‫خانم اشمیت، شوهرتان کجا هستند؟‬ Kde je Váš manžel, paní Schmidt? Kde je Váš manžel, paní Schmidt? 1 +
     

‫تغییر ناگهانی پیدایشی صحبت کردن را امکان پذیر ساخته است‬

‫انسان تنها موجود زنده روی زمین است که می تواند صحبت می کنند.‬ ‫او خود را از حیوانات و گیاهان متمایز می داند.‬ ‫البته حیوانات و گیاهان نیز با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.‬ ‫امّا، آنها با یک زبان پیچیده هجائی صحبت نمی کنند.‬ ‫اما چرا انسان صحبت می کند؟‬ ‫برخی از ویژگی های فیزیکی برای صحبت کردن لازم است.‬ ‫این ویژگی های فیزیکی تنها در انسان یافت می شود.‬ ‫امّا، این لزوما به این معنی نیست که انسان آنها را خلق کرده است.‬ ‫در سیر تکامل، هیچ چیز بدون دلیل اتفاق نمی افتد.‬ ‫انسان در جایی در امتداد مسیر تکامل، شروع به حرف زدن کرد.‬ ‫ما هنوز نمی دانیم که دقیقاٍ این امر چه زمانی اتفاق افتاده است.‬ ‫اما باید چیزی اتفاق افتاده باشد که باعث سخن گفتن انسان شود.‬ ‫پژوهشگران بر این باورند که یک تغییر ناگهانی ژنتیک باعث بروز این حادثه شده است.‬ ‫انسان شناسان خواص ژنتیکی موجودات زنده مختلف را با هم مقایسه کرده اند.‬ ‫و به خوبی معلوم شده است که یک ژن خاص عامل گویائی است.‬ ‫کسانی که دارای این ژن معیوب هستند، مشکل گویائی دارند.‬ ‫این افراد نمی توانند منظور های خود را به خوبی بیان کنند، و درک کلمات هم برای آنها دشوار است.‬ ‫این ژن در انسان، میمون، و موش مورد آزمایش قرار گرفت.‬ ‫این ژن ها در انسان و شامپانزه بسیار به هم شبیه بودند.‬ ‫تنها دو تفاوت کوچک را می توان بین این دو ژن شناخت.‬ ‫و این تفاوت هاست که باعث حضور این ژن ها در مغز شده است.‬ ‫این ژن ها همراه با ژنهای دیگر، باعث ایجاد فعّالیت های خاصی از مغز می شوند.‬ ‫بنابراین انسان می تواند صحبت کند، در حالی که میمون نمی تواند.‬ ‫امّا، معمّای زبان انسان هنوز حل نشده است.‬ ‫زیرا جهش ژن به تنهائی برای فعّال کردن گویائی کافی نیست.‬ ‫محقّقان یک نوع ژن انسان را در موش وارد کردند.‬ ‫امّا، این کار به آنها توانایی صحبت کردن را نداد ...‬ ‫اما جیغ و داد آنها جار و جنجالی بپا کرد. ‬