کتاب لغت

‫منفی کردن 2‬   »   Zápor 2

‫65 [شصت و پنج]‬

‫منفی کردن 2‬

‫منفی کردن 2‬

65 [šedesát pět]

+

Zápor 2

برای دیدن متن می‌توانید بر روی هر جای خالی کلیک کنید یا:   

فارسی چک بازی بیشتر
‫این حلقه گران است؟‬ Je ten prsten drahý? Je ten prsten drahý? 1 +
‫نه، قیمت این حلقه فقط صد یورو است.‬ Ne, stojí jen sto euro. Ne, stojí jen sto euro. 1 +
‫اما من فقط پنجاه یورو دارم.‬ Ale já mám jen padesát. Ale já mám jen padesát. 1 +
     
‫تو کارت تمام شد؟‬ Jsi už hotový / hotová? Jsi už hotový / hotová? 1 +
‫نه، هنوز نه.‬ Ne, ještě ne. Ne, ještě ne. 1 +
‫اما چند لحظه ی دیگر تمام می‌شود.‬ Ale už brzo budu hotový. Ale už brzo budu hotový. 1 +
     
‫باز هم سوپ می‌خوای؟‬ Chceš ještě polévku? Chceš ještě polévku? 1 +
‫نه، دیگر نمی‌خواهم.‬ Ne, už nechci. Ne, už nechci. 1 +
‫اما یک بستنی می‌خواهم.‬ Ale chci ještě zmrzlinu. Ale chci ještě zmrzlinu. 1 +
     
‫خیلی وقت است که اینجا زندگی می‌کنی؟‬ Bydlíš tady už dlouho? Bydlíš tady už dlouho? 1 +
‫نه، تازه یک ماه است.‬ Ne, teprve jeden měsíc. Ne, teprve jeden měsíc. 1 +
‫اما با خیلی از مردم آشنا شدم.‬ Ale znám už hodně lidí. Ale znám už hodně lidí. 1 +
     
‫فردا می‌روی (با ماشین) خانه؟‬ Pojedeš zítra domů? Pojedeš zítra domů? 1 +
‫نه، آخر هفته می‌روم.‬ Ne, až o víkendu. Ne, až o víkendu. 1 +
‫اما من یکشنبه بر می‌گردم.‬ Ale přijedu zpátky už v neděli. Ale přijedu zpátky už v neděli. 1 +
     
‫دختر تو بزرگ شده است؟‬ Je tvoje dcera už dospělá? Je tvoje dcera už dospělá? 1 +
‫نه، او تازه هفده سالش است.‬ Ne, je jí teprve sedmnáct. Ne, je jí teprve sedmnáct. 1 +
‫اما او الان یک دوست پسر دارد.‬ Ale už má přítele. Ale už má přítele. 1 +
     

‫کلمات به ما چه می گویند‬

‫در سراسر جهان میلیون ها کتاب وجود دارد.‬ ‫چه تعداد از این کتاب ها تا به حال ناشناخته مانده اند.‬ ‫دانش عظیمی در این کتاب ها نهفته است.‬ ‫اگر کسی تمام این کتاب ها را مطالعه کند، اطلاعات زیادی در مورد زندگی کسب می کند.‬ ‫زیرا کتاب به ما چگونگی تغییر جهان را نشان می دهد.‬ ‫هر دوره ای کتاب های مخصوص به خود را دارد.‬ ‫با خواندن این کتاب ها می توان آنچه که برای مردم مهم است، را شناخت.‬ ‫متاسفانه، هیچ کس نمی تواند تمام کتاب ها را بخواند.‬ ‫اما تکنولوژی مدرن می تواند به تجزیه و تحلیل کتاب کمک کند.‬ ‫با دیجیتال کردن کتاب می تواند آن را مانند اطلاعات ذخیره کرد.‬ ‫پس از آن، می توان مطالب آن را تجزیه و تحلیل کرد.‬ ‫بدین طریق، زبان شناسان می توانند چگونگی تغییرات ایجاد شده در زبان ما راببینند.‬ ‫امّا جالب تر این که، تعداد فراوانی کلمات را نیز می شناسند.‬ ‫با انجام این کار، اهمیت چیزهای خاصی مشخص می شود.‬ ‫دانشمندان بیشتر از 5 میلیون جلد کتاب را مطالعه کرده اند.‬ ‫این کتاب ها مربوط به پنج قرن گذشته بوده است.‬ ‫در مجموع 500 میلیارد کلمه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.‬ ‫فراوانی کلمات نشان می دهد که مردم چگونه زندگی می کردند.‬ ‫افکار و گرایش ها در زبان منعکس شده است.‬ ‫برای مثال کلمه men برخی از معنی های خود را از دست داده است.‬ ‫امروز کمتر از قبل از آن استفاده می شود .‬ ‫برعکس فراوانی کلمه women افزایش قابل توجهی افزایش یافته است.‬ ‫حتی آنچه که ما می خوریم، می تواند در کلمات دیده شود.‬ ‫کلمه بستنی در دهه 1950 بسیار مهم بود.‬ ‫پس از آن، کلمات پیتزا و پاستا محبوب شدند.‬ ‫چندین سال است که سوشی در بازار رایج است‬ ‫خبرهای خوبی برای دوستداران زبان وجود دارد ...‬ ‫زبان ما هر سال کلمات بیشتری را تولید می کند!‬