адыгабзэ » таибз   Мафэм илъэхъан


8 [и]

Мафэм илъэхъан

-

+ 8 [แปด]bhæ̀t

+ เวลาway-la

8 [и]

Мафэм илъэхъан

-

8 [แปด]
bhæ̀t

เวลา
way-la

Click to see the text:   
адыгабзэภาษาไทย
ЕмыкIу умышIы! ขอ-------- ข---------
k---------------------------̂
+
Сыхьатыр тхьапш хъугъэ, къысаIоба? กี------------- ก------------?
g-------------------------------------́
+
Тхьауегъэпсэушхо осэIо (шъосэIо). ขอ------- ค---- / ค----
k-----------------------̂
+
   
Сыхьатыр зы хъугъэ. ตอ--------------------
m-- b--- w------ n---- n--------a
+
Сыхьатыр тIу хъугъэ. ตอ-----------------
d--------------------------------a
+
Сыхьатыр щы хъугъэ. ตอ-----------------
d------------------------------a
+
   
Сыхьатыр плIы хъугъэ. ตอ-----------------
d------------------------------a
+
Сыхьатыр тфы хъугъэ. ตอ-----------------
d-----------------------------a
+
Сыхьатыр хы хъугъэ. ตอ----------------
d------------------------------a
+
   
Сыхьатыр блы хъугъэ. ตอ------------------
d------------------------------a
+
Сыхьатыр и хъугъэ. ตอ-----------------
d-------------------------------a
+
Сыхьатыр бгъу хъугъэ. ตอ------------------
d------------------------------a
+
   
Сыхьатыр пшIы хъугъэ. ตอ-----------------
d------------------------------a
+
Сыхьатыр пшIыкIузы хъугъэ. ตอ---------------------
d----------------------------------a
+
Сыхьатыр пшIыкIутIу хъугъэ. ตอ--------------------
d-------------------------------------a
+
   
Зы такъикъыр нэугъэупIэпIэгъу тIокIищ мэхъу. หน--------------------
n------------------------------------e
+
Зы сыхьатыр такъикъ тIокIищ мэхъу. หน---------------------
n------------------------------------e
+
Зы мафэр сыхьат тIокIрэ плIырэ мэхъу. หน------------------------
n--------------------------------------g
+