адыгабзэ » таибз   Мафэм илъэхъан


8 [и]

Мафэм илъэхъан

-

8 [แปด]
bhæ̀t

เวลา
way-la

8 [и]

Мафэм илъэхъан

-

8 [แปด]
bhæ̀t

เวลา
way-la

Click to see the text:   
адыгабзэภาษาไทย
ЕмыкIу умышIы! ขอ-------- ข---------
k-----------------------------′
Сыхьатыр тхьапш хъугъэ, къысаIоба? กี------------- ก------------?
g---------------------------------------′
Тхьауегъэпсэушхо осэIо (шъосэIо). ขอ------- ค---- / ค----
k--------------------------′
   
Сыхьатыр зы хъугъэ. ตอ--------------------
m-- b--- w------ n---- n--------a
Сыхьатыр тIу хъугъэ. ตอ-----------------
d---------------------------------a
Сыхьатыр щы хъугъэ. ตอ-----------------
d-------------------------------a
   
Сыхьатыр плIы хъугъэ. ตอ-----------------
d-------------------------------a
Сыхьатыр тфы хъугъэ. ตอ-----------------
d------------------------------a
Сыхьатыр хы хъугъэ. ตอ----------------
d--------------------------------a
   
Сыхьатыр блы хъугъэ. ตอ------------------
d--------------------------------a
Сыхьатыр и хъугъэ. ตอ-----------------
d--------------------------------a
Сыхьатыр бгъу хъугъэ. ตอ------------------
d--------------------------------a
   
Сыхьатыр пшIы хъугъэ. ตอ-----------------
d--------------------------------a
Сыхьатыр пшIыкIузы хъугъэ. ตอ---------------------
d-------------------------------------a
Сыхьатыр пшIыкIутIу хъугъэ. ตอ--------------------
d---------------------------------------a
   
Зы такъикъыр нэугъэупIэпIэгъу тIокIищ мэхъу. หน--------------------
n----------------------------------------e
Зы сыхьатыр такъикъ тIокIищ мэхъу. หน---------------------
n---------------------------------------e
Зы мафэр сыхьат тIокIрэ плIырэ мэхъу. หน------------------------
n-----------------------------------------g