адыгабзэ » таибз   ОсэфэшI глаголмэ яблэкIыгъэ шъуашэр 2


88 [тiокiиплiырэ ирэ]

ОсэфэшI глаголмэ яблэкIыгъэ шъуашэр 2

-

88 [แปดสิบแปด]
bhæ̀t-sìp′-bhæ̀t

อดีตกาลของกริยาช่วย 2
à′-dèet-gan-kǎwng-grì′-ya-chûay′

88 [тIокIиплIырэ ирэ]

ОсэфэшI глаголмэ яблэкIыгъэ шъуашэр 2

-

88 [แปดสิบแปด]
bhæ̀t-sìp′-bhæ̀t

อดีตกาลของกริยาช่วย 2
à′-dèet-gan-kǎwng-grì′-ya-chûay′

Click to see the text:   
адыгабзэภาษาไทย
Сэ сишъао нысхъапэм рыджэгу шIоигъуагъэп. ลู---- ข---- / ข------- ไ----------------
l-------------------------------------------------------------------------a
Сэ сипшъашъэ футбол ешIэнэу фэягъэп. ลู---- ข---- / ข------- ไ----------------
l-------------------------------------------------------------------------n
Сишъхьагъусэ (сишъуз) шахмат къыздешIэнэу шIоигъуагъэп. ภร-------------------------------
p---------------------------------------------------------------′
   
СикIалэхэр къэкIухьакIо кIонхэу фэягъэхэп. ลู- ๆ--- ผ- / ด---- ไ----------------
l-------------------------------------------------------------------′
Ахэмэ унэр къызэIахынэу фэягъэхэп. พว------------------
p-------------------------------------g
Ахэр гъолъыжьынхэу фэягъэхэп. พว----------------
p-----------------------------------n
   
Ащ (хъулъфыгъ) щтыгъэ ышхы хъущтгъагъэп. เข-----------------------------
k-------------------------------------------------------------m
Ащ (хъулъфыгъ) шоколад ышхы хъущтгъагъэп. เข--------------------------------
k----------------------------------------------------------------′
Ащ (хъулъфыгъ) конфет ышхы хъущтгъагъэп. เข-----------------------------
k----------------------------------------------------------t
   
Сэ зыгорэ сшIоигъон сыфитыгъ. ผม / ด---- ไ-----------------------------------------
p-------------------------------------------------------------------------------------------------------g
Сэ джанэ къызыфэсщэфыжьын сыфитыгъ. ผม / ด---- ไ---------------------------------- ห-------
p-------------------------------------------------------------------------------------------------------′
Сэ шоколад конфетыр сштэн сыфитыгъ. ผม / ด---- ไ------------------------------------- ห--------
p-------------------------------------------------------------------------------------------------------′
   
О къухьэлъатэм тутын ущешъонэу уфитыгъа? คุ- ส---------------------------?
k--------------------------------------------------u
О сымэджэщым пивэ ущешъонэу уфитыгъа? คุ- ด---------------------------?
k-----------------------------------------------u
О хьакIэщым хьэр зыдипщэнэу уфитыгъа? คุ- น---------------------------?
k------------------------------------------------------u
   
Гъэпсэфыгъом кIэлэцIыкIухэр бэрэ урамым тетынхэу фитыгъэх. ใน--------------- ๆ ไ-----------------------------------
n-- c----- p-- r-- d-- d-- m-- d---- b--- n-- d---- w-----a
Ахэр бэрэ щагум щыджэгунхэу фитыгъэх. พว-------------------------------------
p------------------------------------------------------------------------n
Ахэр бэрэ щысынхэу фитыгъэх. พว----------------------------
p------------------------------------------------------------′