адыгабзэ » таибз   ОсэфэшI глаголмэ яблэкIыгъэ шъуашэр 2


88 [тiокiиплiырэ ирэ]

ОсэфэшI глаголмэ яблэкIыгъэ шъуашэр 2

-

+ 88 [แปดสิบแปด]bhæ̀t-sìp-bhæ̀t

+ อดีตกาลของกริยาช่วย 2à-dèet-gan-kǎwng-grì-ya-chûay

88 [тIокIиплIырэ ирэ]

ОсэфэшI глаголмэ яблэкIыгъэ шъуашэр 2

-

88 [แปดสิบแปด]
bhæ̀t-sìp-bhæ̀t

อดีตกาลของกริยาช่วย 2
à-dèet-gan-kǎwng-grì-ya-chûay

Click to see the text:   
адыгабзэภาษาไทย
Сэ сишъао нысхъапэм рыджэгу шIоигъуагъэп. ลู---- ข---- / ข------- ไ----------------
l------------------------------------------------------------------a
+
Сэ сипшъашъэ футбол ешIэнэу фэягъэп. ลู---- ข---- / ข------- ไ----------------
l------------------------------------------------------------------n
+
Сишъхьагъусэ (сишъуз) шахмат къыздешIэнэу шIоигъуагъэп. ภร-------------------------------
p------------------------------------------------------m
+
   
СикIалэхэр къэкIухьакIо кIонхэу фэягъэхэп. ลู- ๆ--- ผ- / ด---- ไ----------------
l------------------------------------------------------------n
+
Ахэмэ унэр къызэIахынэу фэягъэхэп. พว------------------
p---------------------------------g
+
Ахэр гъолъыжьынхэу фэягъэхэп. พว----------------
p-------------------------------n
+
   
Ащ (хъулъфыгъ) щтыгъэ ышхы хъущтгъагъэп. เข-----------------------------
k----------------------------------------------------m
+
Ащ (хъулъфыгъ) шоколад ышхы хъущтгъагъэп. เข--------------------------------
k-------------------------------------------------------t
+
Ащ (хъулъфыгъ) конфет ышхы хъущтгъагъэп. เข-----------------------------
k---------------------------------------------------t
+
   
Сэ зыгорэ сшIоигъон сыфитыгъ. ผม / ด---- ไ-----------------------------------------
p-----------------------------------------------------------------------------------------g
+
Сэ джанэ къызыфэсщэфыжьын сыфитыгъ. ผม / ด---- ไ---------------------------------- ห-------
p-----------------------------------------------------------------------------------------t
+
Сэ шоколад конфетыр сштэн сыфитыгъ. ผม / ด---- ไ------------------------------------- ห--------
p-----------------------------------------------------------------------------------------n
+
   
О къухьэлъатэм тутын ущешъонэу уфитыгъа? คุ- ส---------------------------?
k---------------------------------------------u
+
О сымэджэщым пивэ ущешъонэу уфитыгъа? คุ- ด---------------------------?
k-------------------------------------------u
+
О хьакIэщым хьэр зыдипщэнэу уфитыгъа? คุ- น---------------------------?
k-----------------------------------------------u
+
   
Гъэпсэфыгъом кIэлэцIыкIухэр бэрэ урамым тетынхэу фитыгъэх. ใน--------------- ๆ ไ-----------------------------------
n-- c----- p-- r-- d-- d-- m-- d---- b--- n-- d---- w-----a
+
Ахэр бэрэ щагум щыджэгунхэу фитыгъэх. พว-------------------------------------
p---------------------------------------------------------------n
+
Ахэр бэрэ щысынхэу фитыгъэх. พว----------------------------
p----------------------------------------------------i
+