తెలుగు » ఛెక్   పౌర రవాణా


36 [ముప్పై ఆరు]

పౌర రవాణా

-

+ 36 [třicet šest]

+ Městská hromadná doprava

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుčeština
బస్ స్టాప్ ఎక్కడ? Kd- j- a--------- z-------? +
సిటీ సెంటర్ కి ఏ బస్ వెళ్తుంది? Kt--- a------ j--- d- c-----? +
నేను ఏ బస్ ఎక్కాలి? Kt---- l----- m---- j--? +
   
నేను మారాలా? Mu--- p---------? +
నేను ఎక్కడ మారాలి? Kd- m---- p---------? +
టికెట్ కి ఎంత ధర పట్టవచ్చు? Ko--- s---- l----- / j-------? +
   
డౌన్ టౌన్ / సిటీ సెంటర్ కంటే ముందు ఎన్ని స్టాప్ లు ఉన్నాయి? Ko--- s----- z---- d- c-----? +
మీరు ఇక్కడ దిగాలి Ta-- m----- v--------. +
మీరు వెనక వైపునుండి దిగాలి Mu---- v-------- v----. +
   
నెక్స్ట్ ట్రైన్ 5 నిమిషాల్లో ఉంది Da--- m---- p----- z- 5 m----. +
నెక్స్ట్ ట్రాం 10 నిమిషాల్లో ఉంది Da--- t------ p----- z- 10 m----. +
నెక్స్ట్ బస్ 15 నిమిషాల్లో ఉంది Da--- a------ p----- z- 15 m----. +
   
ఆఖరి ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది? Kd- j--- p------- m----? +
ఆఖరి ట్రాం ఎప్పుడు ఉంది? Kd- j--- p------- t------? +
ఆఖరి బస్ ఎప్పుడు ఉంది? Kd- j--- p------- a------? +
   
మీ వద్ద టికెట్ ఉందా? Má-- j-------? +
టికెట్టా? - లేదు, నా వద్ద లేదు Jí------? – N-- n---- ž-----. +
ఐతే మీరు జరిమానా కట్టాలి Ta- m----- z------- p-----. +