పదబంధం పుస్తకం

te సహాయక ఉపవాక్యాలు: ఒకవేళ   »   cs Vedlejší věty se zda, jestli

93 [తొంభై మూడు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: ఒకవేళ

సహాయక ఉపవాక్యాలు: ఒకవేళ

93 [devadesát tři]

Vedlejší věty se zda, jestli

మీరు అనువాదాన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోండి:   
తెలుగు చెక్ ప్లే చేయండి మరింత
ఆయన నన్ను ప్రేమిస్తున్నారో లేదో నాకు తెలియదు N-vím, j-s-li-mě m---á-. Nevím, jestli mě má rád. N-v-m- j-s-l- m- m- r-d- ------------------------ Nevím, jestli mě má rád. 0
ఆయన వెనక్కి వస్తారో రారో నాకు తెలియదు Ne-ím,-je---i--e v--t-. Nevím, jestli se vrátí. N-v-m- j-s-l- s- v-á-í- ----------------------- Nevím, jestli se vrátí. 0
ఆయన నాకు ఫోన్ / కాల్ చేస్తారో లేదో నాకు తెలియదు Ne---,--e-tli--i-zavo--. Nevím, jestli mi zavolá. N-v-m- j-s-l- m- z-v-l-. ------------------------ Nevím, jestli mi zavolá. 0
ఆయన నన్ను ప్రెమించడం లేదేమో? Zd---pak-mě--- --d? Zdalipak mě má rád? Z-a-i-a- m- m- r-d- ------------------- Zdalipak mě má rád? 0
ఆయన వెనక్కి రారేమో? Zdalipak-s-----t-? Zdalipak se vrátí? Z-a-i-a- s- v-á-í- ------------------ Zdalipak se vrátí? 0
ఆయన నాకు ఫోన్ / కాల్ చేయరేమో? Zd-lip-k-z--olá? Zdalipak zavolá? Z-a-i-a- z-v-l-? ---------------- Zdalipak zavolá? 0
ఆయన నా గురించి ఆలోచిస్తుంటారా P-á---e,-j--t-- -a -n----sl-. Ptám se, jestli na mne myslí. P-á- s-, j-s-l- n- m-e m-s-í- ----------------------------- Ptám se, jestli na mne myslí. 0
ఆయనకి ఇంకొకరు ఉండుంటారా P-----e- jestli ---ně----- j--o-. Ptám se, jestli má nějakou jinou. P-á- s-, j-s-l- m- n-j-k-u j-n-u- --------------------------------- Ptám se, jestli má nějakou jinou. 0
ఆయన అబద్దం చెప్తున్నారా Ptá- se--j-stl- mi---e. Ptám se, jestli mi lže. P-á- s-, j-s-l- m- l-e- ----------------------- Ptám se, jestli mi lže. 0
ఆయన నా గురుంచి ఆలోచిస్తున్నారేమో? Z---i-a--n--m--m--l-? Zdalipak na mě myslí? Z-a-i-a- n- m- m-s-í- --------------------- Zdalipak na mě myslí? 0
ఆయనకి ఇంకొకరు ఉన్నారేమో? Zda--pak m- --no-? Zdalipak má jinou? Z-a-i-a- m- j-n-u- ------------------ Zdalipak má jinou? 0
ఆయన నాకు నిజం చెప్తున్నారేమో? Zdali-a- ř-ká pr----? Zdalipak říká pravdu? Z-a-i-a- ř-k- p-a-d-? --------------------- Zdalipak říká pravdu? 0
ఆయన నిజంగా నన్ను ఇష్టపడుతున్నారా అని నాకు అనుమానంగా ఉంది Poc---u-i --tom, ž- -ě -á--pr-vdu---d. Pochybuji o tom, že mě má opravdu rád. P-c-y-u-i o t-m- ž- m- m- o-r-v-u r-d- -------------------------------------- Pochybuji o tom, že mě má opravdu rád. 0
ఆయన నాకు వ్రాస్తారా అని నాకు అనుమానంగా ఉంది P--h-buj--- -o-,--- mi--a-íš-. Pochybuji o tom, že mi napíše. P-c-y-u-i o t-m- ž- m- n-p-š-. ------------------------------ Pochybuji o tom, že mi napíše. 0
ఆయన నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటారా అని నాకు అనుమానంగా ఉంది Po-h--u---o -om---e--i -- ve-m-. Pochybuji o tom, že si mě vezme. P-c-y-u-i o t-m- ž- s- m- v-z-e- -------------------------------- Pochybuji o tom, že si mě vezme. 0
ఆయన నన్ను నిజంగా ఇష్టపడుతున్నారా? Zd--ip----ě--- ---av-u r-d? Zdalipak mě má opravdu rád? Z-a-i-a- m- m- o-r-v-u r-d- --------------------------- Zdalipak mě má opravdu rád? 0
ఆయన నాకు వ్రాస్తారా? Zd-l-p-k-mi --p-š-? Zdalipak mi napíše? Z-a-i-a- m- n-p-š-? ------------------- Zdalipak mi napíše? 0
ఆయన నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటారా? Zda----k--i-mn- v--m-? Zdalipak si mne vezme? Z-a-i-a- s- m-e v-z-e- ---------------------- Zdalipak si mne vezme? 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -