తెలుగు » ఛెక్   ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1


85 [ఎనభై ఐదు]

ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1

-

85 [osmdesát pět]

Otázky – minulý čas 1

85 [ఎనభై ఐదు]

ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1

-

85 [osmdesát pět]

Otázky – minulý čas 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుčeština
మీరు ఎంత తాగారు? Ko--- j--- t--- v---- / v----- ?
మీరు ఎంత పని చేయగలిగారు? Ja- m-- j--- p------- / p--------?
మీరు ఎంత వ్రాయగలిగారు? Ko--- j--- t--- n----- / n------?
   
మీరు ఎలా పడుకున్నారు? Ja- j--- s--- / s----?
మీరు పరీక్ష ఎలా ప్యాస్ అయ్యారు? Ja- j--- u----- / u------ z------?
మీరు దోవ ఎలా కనుక్కోగలిగారు? Ja- j--- n---- / n---- c----?
   
మీరు ఎవరితో మాట్లాడారు? S k-- j--- m----- / m------?
మీరు ఎవరితో కలిసారు? S k-- j--- d------- / d--------?
మీరు ఎవరితో కలిసి జన్మదినాన్ని జరుపుకున్నారు? S k-- j--- s----- / s------ n---------?
   
మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు? Kd- j--- b-- / b---?
మీరు ఎక్కడ ఉండే వారు? Kd- j--- b----- / b------?
మీరు ఎక్కడ పనిచేసే వారు? Kd- j--- p------- / p--------?
   
మీరు ఏమి సూచిస్తారు? Co j--- d-------- / d---------?
మీరు ఏమి తిన్నారు? Co j--- j--- / j----?
మీరు ఏమి అనుభవించారు? Co j--- s- d------- / d--------?
   
మీరు ఎంత వేగంగా బండీని నదిపారు? Ja- r----- j--- j-- / j---?
మీరు ఎంత సేపు ఎగరగలిగారు? Ja- d----- j--- l---- / l-----?
మీరు ఎంత పైకి ఎగరగలిగారు? Ja- v----- j--- v------- / v--------?