తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   పరిచయం


3 [మూడు]

పరిచయం

-

+ 3 [three]

+ Getting to know others

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
నమస్కారం! Hi! +
నమస్కారం! He---! +
మీరు ఎలా ఉన్నారు? Ho- a-- y--? +
   
మీరు యూరోప్ నుండి వచ్చారా? Do y-- c--- f--- E-----? +
మీరు అమెరికా నుండి వచ్చారా? Do y-- c--- f--- A------? +
మీరు ఏషియా నుండి వచ్చారా? Do y-- c--- f--- A---? +
   
మీరు ఏ హోటల్ లో బస చేస్తున్నారు? In w---- h---- a-- y-- s------? +
ఇక్కడ మీరు ఎంత కాలంగా ఉంటున్నారు? Ho- l--- h--- y-- b--- h--- f--? +
ఇక్కడ మీరు ఎంత కాలం ఉంటారు? Ho- l--- w--- y-- b- s------? +
   
మీకు ఇక్కడ నచ్చిందా? Do y-- l--- i- h---? +
మీరు ఇక్కడ సెలవులకి వచ్చారా? Ar- y-- h--- o- v-------? +
ఎప్పుడైనా మీరు నన్ను కలవండి! Pl---- d- v---- m- s-------! +
   
ఇది నా చిరునామా He-- i- m- a------. +
రేపు మనం కలుద్దామా? Sh--- w- s-- e--- o---- t-------? +
క్షమించండి, నాకు వేరే పనులున్నాయి I a- s----- b-- I a------ h--- p----. +
   
సెలవు! By-! +
ఇంక సెలవు! Go-- b--! +
మళ్ళీ కలుద్దాము! Se- y-- s---! +