తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   పరిచయం


3 [మూడు]

పరిచయం

-

3 [three]

Getting to know others

3 [మూడు]

పరిచయం

-

3 [three]

Getting to know others

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
నమస్కారం! Hi!
నమస్కారం! He---!
మీరు ఎలా ఉన్నారు? Ho- a-- y--?
   
మీరు యూరోప్ నుండి వచ్చారా? Do y-- c--- f--- E-----?
మీరు అమెరికా నుండి వచ్చారా? Do y-- c--- f--- A------?
మీరు ఏషియా నుండి వచ్చారా? Do y-- c--- f--- A---?
   
మీరు ఏ హోటల్ లో బస చేస్తున్నారు? In w---- h---- a-- y-- s------?
ఇక్కడ మీరు ఎంత కాలంగా ఉంటున్నారు? Ho- l--- h--- y-- b--- h--- f--?
ఇక్కడ మీరు ఎంత కాలం ఉంటారు? Ho- l--- w--- y-- b- s------?
   
మీకు ఇక్కడ నచ్చిందా? Do y-- l--- i- h---?
మీరు ఇక్కడ సెలవులకి వచ్చారా? Ar- y-- h--- o- v-------?
ఎప్పుడైనా మీరు నన్ను కలవండి! Pl---- d- v---- m- s-------!
   
ఇది నా చిరునామా He-- i- m- a------.
రేపు మనం కలుద్దామా? Sh--- w- s-- e--- o---- t-------?
క్షమించండి, నాకు వేరే పనులున్నాయి I a- s----- b-- I a------ h--- p----.
   
సెలవు! By-!
ఇంక సెలవు! Go-- b--!
మళ్ళీ కలుద్దాము! Se- y-- s---!