పదబంధం పుస్తకం

te ఇష్టపడటం   »   es querer algo

70 [డెబ్బై]

ఇష్టపడటం

ఇష్టపడటం

70 [setenta]

querer algo

మీరు అనువాదాన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోండి:   
తెలుగు స్పానిష్ ప్లే చేయండి మరింత
మీకు పొగత్రాగడం ఇష్టమేనా? ¿-ue-r-a -uste-)--umar? ¿Querría (usted) fumar? ¿-u-r-í- (-s-e-) f-m-r- ----------------------- ¿Querría (usted) fumar?
మీకు డ్యాంస్ చేయడం ఇష్టమేనా? ¿--er--a -uste-- ba--a-? ¿Querría (usted) bailar? ¿-u-r-í- (-s-e-) b-i-a-? ------------------------ ¿Querría (usted) bailar?
మీకు వాకింగ్ కి వెళ్ళడం ఇష్టమేనా? ¿Querrí- (u--e-)-pas-ar? ¿Querría (usted) pasear? ¿-u-r-í- (-s-e-) p-s-a-? ------------------------ ¿Querría (usted) pasear?
నాకు పొగత్రాగడం ఇష్టమే (Yo--q-e---a-fu-ar. (Yo) querría fumar. (-o- q-e-r-a f-m-r- ------------------- (Yo) querría fumar.
మీకు ఒక సిగరెట్ కావాలా? ¿Que-r--s un --garr---o? ¿Querrías un cigarrillo? ¿-u-r-í-s u- c-g-r-i-l-? ------------------------ ¿Querrías un cigarrillo?
ఆయనకి బత్తీ కావాలి (É-- qu-r--a-un --c-n---o-. (Él) querría un encendedor. (-l- q-e-r-a u- e-c-n-e-o-. --------------------------- (Él) querría un encendedor.
నాకు ఎదో తాగాలని ఉంది (-o) que-----be--r -l--. (Yo) querría beber algo. (-o- q-e-r-a b-b-r a-g-. ------------------------ (Yo) querría beber algo.
నాకు ఎదో తినాలని ఉంది Q---ría co-er al-o. Querría comer algo. Q-e-r-a c-m-r a-g-. ------------------- Querría comer algo.
నాకు కొంచం విశ్రమించాలని ఉంది Qu--r-- -e----sa--u---oco. Querría descansar un poco. Q-e-r-a d-s-a-s-r u- p-c-. -------------------------- Querría descansar un poco.
నాకు మిమ్మల్ని ఎదో అడగాలని ఉంది Q-e--í------u-t--l-----o. Querría preguntarle algo. Q-e-r-a p-e-u-t-r-e a-g-. ------------------------- Querría preguntarle algo.
నాకు మిమ్మల్ని దేనికో అడగాలని ఉంది Que-rí- -e-ir----lg-. Querría pedirle algo. Q-e-r-a p-d-r-e a-g-. --------------------- Querría pedirle algo.
నాకు మిమ్మల్ని దేనికో ఆహ్వానించాలని ఉంది Q-e--ía i--i----e ---l--a---go. Querría invitarle / -la a algo. Q-e-r-a i-v-t-r-e / --a a a-g-. ------------------------------- Querría invitarle / -la a algo.
మీకు ఏమి కావాలి? ¿Qué q---r---- de-ea? ¿Qué querría / desea? ¿-u- q-e-r-a / d-s-a- --------------------- ¿Qué querría / desea?
మీకు కాఫీ కావాలా? ¿Qu-r-í- -us-----un-c-fé? ¿Querría (usted) un café? ¿-u-r-í- (-s-e-) u- c-f-? ------------------------- ¿Querría (usted) un café?
లేదా టీ తాగటానికి ఇష్టపడతారా? ¿O ----i-re--n té? ¿O prefiere un té? ¿- p-e-i-r- u- t-? ------------------ ¿O prefiere un té?
మేము ఇంటికి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాము Q-er--amos-i-n-----c--a. Querríamos irnos a casa. Q-e-r-a-o- i-n-s a c-s-. ------------------------ Querríamos irnos a casa.
మీకు టాక్సీ కావాలా? ¿--e--í-i- u- ta--? ¿Querríais un taxi? ¿-u-r-í-i- u- t-x-? ------------------- ¿Querríais un taxi?
వాళ్ళు ఒక కాల్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు (-ll---- -l--s--q-e---a----am-r --r--el-fo-o. (Ellos / ellas) querrían llamar por teléfono. (-l-o- / e-l-s- q-e-r-a- l-a-a- p-r t-l-f-n-. --------------------------------------------- (Ellos / ellas) querrían llamar por teléfono.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -