తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   కొనుగోలు చేయడం


51 [యాభై ఒకటి]

కొనుగోలు చేయడం

-

+ 51 [fifty-one]

+ Running errands

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
నాకు గ్రంథాలయానికి వెళ్ళాలని ఉంది I w--- t- g- t- t-- l------. +
నాకు పుస్తకాల దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది I w--- t- g- t- t-- b--------. +
నాకు సమాచారపత్రాలు అమ్మే దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది I w--- t- g- t- t-- n-------- s----. +
   
నాకు ఒక పుస్తకం అరువు తీసుకోవాలని ఉంది I w--- t- b----- a b---. +
నాకు ఒక పుస్తకం కొనాలని ఉంది I w--- t- b-- a b---. +
నాకు ఒక సమాచారపత్రం కొనాలని ఉంది I w--- t- b-- a n--------. +
   
నాకు ఒక పుస్తకం అరువు తీసుకొనుటకు గ్రంథాలయానికి వెళ్ళాలని ఉంది I w--- t- g- t- t-- l------ t- b----- a b---. +
ఒక పుస్తం కొనేందుకు నాకు పుస్తకాల దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది I w--- t- g- t- t-- b-------- t- b-- a b---. +
ఒక దినపత్రిక కొనుటకు నాకు దినపత్రికల దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది I w--- t- g- t- t-- k---- / n-------- s---- t- b-- a n--------. +
   
నాకు కళ్ళద్దాలు తయారుచేసే వ్యక్తి వద్దకు వెళ్ళాలని ఉంది I w--- t- g- t- t-- o-------. +
నాకు సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళాలని ఉంది I w--- t- g- t- t-- s----------. +
నాకు బేకరీకి వెళ్ళాలని ఉంది I w--- t- g- t- t-- b-----. +
   
నాకు ఒక కళ్ళజోడు కొనాలని ఉంది I w--- t- b-- s--- g------. +
నాకు పళ్ళు, కూరగాయలు కొనాలని ఉంది I w--- t- b-- f---- a-- v---------. +
నాకు రోల్స్ మరియు బ్రెడ్ కొనాలని ఉంది I w--- t- b-- r---- a-- b----. +
   
కళ్ళజోడ్లు కొనుటకు నాకు కళ్ళద్దాల దుకాణానికి నానికి వెళ్ళాలని ఉంది I w--- t- g- t- t-- o------- t- b-- g------. +
పళ్ళు, కూరగాయలు కొనడానికి నేనొక సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళాలి I w--- t- g- t- t-- s---------- t- b-- f---- a-- v---------. +
రోల్స్ మరియు బ్రెడ్ కొనడానికి నేనొక బేకరీకి వెళ్ళాలి I w--- t- g- t- t-- b---- t- b-- r---- a-- b----. +