తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   అంకెలు


7 [ఏడు]

అంకెలు

-

+ 7 [seven]

+ Numbers

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
నేను లెక్కపెడతాను I c----: +
ఒకటి, రెండు, మూడు on-- t--- t---e +
నేను మూడు వరకు లెక్కపెడతాను I c---- t- t----. +
   
నేను దాని తరువాతది లెక్కపెడతాను: I c---- f------: +
నాలుగు, ఐదు, ఆరు, fo--- f---- s--, +
ఏడు, ఎనిమిది, తొమ్మిది se---- e----- n--e +
   
నేను లెక్కపెడతాను I c----. +
నువ్వు లెక్కపెట్టు Yo- c----. +
అతను లెక్కపెడతాడు He c-----. +
   
ఒకటి. మొదటిది On-. T-- f----. +
రెండు. రెండవది Tw-. T-- s-----. +
మూడు. మూడవది Th---. T-- t----. +
   
నాలుగు. నాల్గవది Fo--. T-- f-----. +
ఐదు. ఐదవది Fi--. T-- f----. +
ఆరు. ఆరవది Si-. T-- s----. +
   
ఏడు. ఏడవది Se---. T-- s------. +
ఎనిమిది. ఎనిమిదవది Ei---. T-- e-----. +
తొమ్మిది. తొమ్మిదవది Ni--. T-- n----. +