తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   అంకెలు


7 [ఏడు]

అంకెలు

-

7 [seven]

Numbers

7 [ఏడు]

అంకెలు

-

7 [seven]

Numbers

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
నేను లెక్కపెడతాను I c----:
ఒకటి, రెండు, మూడు on-- t--- t---e
నేను మూడు వరకు లెక్కపెడతాను I c---- t- t----.
   
నేను దాని తరువాతది లెక్కపెడతాను: I c---- f------:
నాలుగు, ఐదు, ఆరు, fo--- f---- s--,
ఏడు, ఎనిమిది, తొమ్మిది se---- e----- n--e
   
నేను లెక్కపెడతాను I c----.
నువ్వు లెక్కపెట్టు Yo- c----.
అతను లెక్కపెడతాడు He c-----.
   
ఒకటి. మొదటిది On-. T-- f----.
రెండు. రెండవది Tw-. T-- s-----.
మూడు. మూడవది Th---. T-- t----.
   
నాలుగు. నాల్గవది Fo--. T-- f-----.
ఐదు. ఐదవది Fi--. T-- f----.
ఆరు. ఆరవది Si-. T-- s----.
   
ఏడు. ఏడవది Se---. T-- s------.
ఎనిమిది. ఎనిమిదవది Ei---. T-- e-----.
తొమ్మిది. తొమ్మిదవది Ni--. T-- n----.