తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   భూత కాలం 3


83 [ఎనభై మూడు]

భూత కాలం 3

-

+ 83 [eighty-three]

+ Past tense 3

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
టెలిఫోన్ చేయడం to m--- a c--l +
నేను టెలిఫోన్ చేసాను I m--- a c---. +
నేను ఎప్పుడూ ఫోన్ లో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను I w-- t------ o- t-- p---- a-- t-- t---. +
   
అడగటం to a-k +
నేను అడిగాను I a----. +
నేను ఎప్పుడూ అడిగుతూనే ఉన్నాను I a----- a----. +
   
చెప్పుట to n-----e +
నేను చెప్పాను I n-------. +
నేను మొత్తం కధని చెప్పాను I n------- t-- w---- s----. +
   
చదువుట to s---y +
నేను చదివాను I s------. +
నేను సాయంత్రం మొత్తం చదివాను I s------ t-- w---- e------. +
   
పని చేయుట to w--k +
నేను పని చేసాను I w-----. +
రోజంతా నేను పని చేసాను I w----- a-- d-- l---. +
   
తినుట to e-t +
నేను తిన్నాను I a--. +
నేను అన్నం మొత్తం తిన్నాను I a-- a-- t-- f---. +