తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   భూత కాలం 3


83 [ఎనభై మూడు]

భూత కాలం 3

-

83 [eighty-three]

Past tense 3

83 [ఎనభై మూడు]

భూత కాలం 3

-

83 [eighty-three]

Past tense 3

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
టెలిఫోన్ చేయడం to m--- a c--l
నేను టెలిఫోన్ చేసాను I m--- a c---.
నేను ఎప్పుడూ ఫోన్ లో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను I w-- t------ o- t-- p---- a-- t-- t---.
   
అడగటం to a-k
నేను అడిగాను I a----.
నేను ఎప్పుడూ అడిగుతూనే ఉన్నాను I a----- a----.
   
చెప్పుట to n-----e
నేను చెప్పాను I n-------.
నేను మొత్తం కధని చెప్పాను I n------- t-- w---- s----.
   
చదువుట to s---y
నేను చదివాను I s------.
నేను సాయంత్రం మొత్తం చదివాను I s------ t-- w---- e------.
   
పని చేయుట to w--k
నేను పని చేసాను I w-----.
రోజంతా నేను పని చేసాను I w----- a-- d-- l---.
   
తినుట to e-t
నేను తిన్నాను I a--.
నేను అన్నం మొత్తం తిన్నాను I a-- a-- t-- f---.