తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   ఆజ్ఞాపూర్వకం 2


90 [తొంభై]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 2

-

+ 90 [ninety]

+ Imperative 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
గడ్డం గీసుకోండి! Sh---! +
స్నానం చేయండి! Wa-- y-------! +
జుట్టు దువ్వుకోండి! Co-- y--- h---! +
   
ఫోన్ / కాల్ చేయండి! Ca--! +
ఆరంభించండి / ప్రారంభించండి! Be---! +
ఆగండి! St--! +
   
వదిలేయండి! Le--- i-! +
చెప్పండి! Sa- i-! +
కొనండి! Bu- i-! +
   
ఎప్పుడూ కపటిగా ఉండవద్దు! Ne--- b- d--------! +
ఎప్పుడూ కొంటె వాడిగా / దానిగా ఉండవద్దు! Ne--- b- n------! +
ఎప్పుడూ అమర్యాదగా ఉండవద్దు! Ne--- b- i-------! +
   
ఎల్లప్పుడూ నిజాయితీగా ఉండాలి! Al---- b- h-----! +
ఎల్లప్పుడూ మంచిగా ఉండాలి! Al---- b- n---! +
ఎల్లప్పుడూ మర్యాదగా ఉండాలి! Al---- b- p-----! +
   
మీరు ఇంటికి క్షేమంగా వస్తారని ఆశిస్తున్నాను! Ho-- y-- a----- h--- s-----! +
మీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త! Ta-- c--- o- y-------! +
తొందర్లో మళ్ళీ మా ఇంటికి రండి! Do v---- u- a---- s---! +