తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 1


91 [తొంభై ఒకటి]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 1

-

+ 91 [ninety-one]

+ Subordinate clauses: that 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
బహుశా రేపు వాతావరణం బాగుపడుతుంది Pe----- t-- w------ w--- g-- b----- t-------. +
అది మీకు ఎలా తెలుసు? Ho- d- y-- k--- t---? +
అది బాగుపడుతుండని ఆశిస్తున్నాను I h--- t--- i- g--- b-----. +
   
ఆయన తప్పకుండా వస్తారు He w--- d--------- c---. +
ఇది ఖచ్చితమా? Ar- y-- s---? +
ఆయన వస్తారని నాకు తెలుసు I k--- t--- h---- c---. +
   
ఆయన తప్పకుండా కాల్ / ఫోన్ చేస్తారు He--- d--------- c---. +
నిజంగా? Re----? +
ఆయన కాల్ / ఫోన్ చేస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను I b------ t--- h---- c---. +
   
వైన్ తప్పకుండా పాతది Th- w--- i- d--------- o--. +
మీకు ఇది ఖచ్చితంగా తెలుసా? Do y-- k--- t--- f-- s---? +
ఇది పాతదని నేను అనుకుంటున్నాను I t---- t--- i- i- o--. +
   
మన యజమాని అందంగా అనిపిస్తారు Ou- b--- i- g-----------. +
మీకు అలా అనిపిస్తుందా? Do y-- t---- s-? +
నాకు ఆయన చాలా అందంగా కనిపిస్తారు I f--- h-- v--- h-------. +
   
యజమానికి తప్పకుండా ఒక స్నేహితురాలు ఉంది Th- b--- d--------- h-- a g---------. +
మీరు నిజంగా అలా అనుకుంటున్నారా? Do y-- r----- t---- s-? +
ఆయనకి ఒక స్నేహితురాలు ఉండడం సంభావ్యమే It i- v--- p------- t--- h- h-- a g---------. +