తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 1


91 [తొంభై ఒకటి]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 1

-

91 [ninety-one]

Subordinate clauses: that 1

91 [తొంభై ఒకటి]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 1

-

91 [ninety-one]

Subordinate clauses: that 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
బహుశా రేపు వాతావరణం బాగుపడుతుంది Pe----- t-- w------ w--- g-- b----- t-------.
అది మీకు ఎలా తెలుసు? Ho- d- y-- k--- t---?
అది బాగుపడుతుండని ఆశిస్తున్నాను I h--- t--- i- g--- b-----.
   
ఆయన తప్పకుండా వస్తారు He w--- d--------- c---.
ఇది ఖచ్చితమా? Ar- y-- s---?
ఆయన వస్తారని నాకు తెలుసు I k--- t--- h---- c---.
   
ఆయన తప్పకుండా కాల్ / ఫోన్ చేస్తారు He--- d--------- c---.
నిజంగా? Re----?
ఆయన కాల్ / ఫోన్ చేస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను I b------ t--- h---- c---.
   
వైన్ తప్పకుండా పాతది Th- w--- i- d--------- o--.
మీకు ఇది ఖచ్చితంగా తెలుసా? Do y-- k--- t--- f-- s---?
ఇది పాతదని నేను అనుకుంటున్నాను I t---- t--- i- i- o--.
   
మన యజమాని అందంగా అనిపిస్తారు Ou- b--- i- g-----------.
మీకు అలా అనిపిస్తుందా? Do y-- t---- s-?
నాకు ఆయన చాలా అందంగా కనిపిస్తారు I f--- h-- v--- h-------.
   
యజమానికి తప్పకుండా ఒక స్నేహితురాలు ఉంది Th- b--- d--------- h-- a g---------.
మీరు నిజంగా అలా అనుకుంటున్నారా? Do y-- r----- t---- s-?
ఆయనకి ఒక స్నేహితురాలు ఉండడం సంభావ్యమే It i- v--- p------- t--- h- h-- a g---------.