తెలుగు » స్పానిష్   ప్రకృతి లో


26 [ఇరవై ఆరు]

ప్రకృతి లో

-

26 [veintiséis]

En la naturaleza

26 [ఇరవై ఆరు]

ప్రకృతి లో

-

26 [veintiséis]

En la naturaleza

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుespañol
మీరు అక్కడ ఆ బురుజు ని చూస్తున్నారా? ¿V-- a------ t---- a---?
మీరు అక్కడ ఆ పర్వతాన్ని చూస్తున్నారా? ¿V-- a------ m------ a---?
మీరు అక్కడ ఆ గ్రామ్మాన్ని చూస్తున్నారా? ¿V-- a---- p----- a---?
   
మీరు అక్కడ ఆ నది చూస్తున్నారా? ¿V-- a---- r-- a---?
మీరు అక్కడ ఆ వంతెనని చూస్తున్నారా? ¿V-- a---- p----- a---?
మీరు అక్కడ ఆ సరస్సుని చూస్తున్నారా? ¿V-- a---- l--- a---?
   
నాకు ఆ పక్షి అంటే ఇష్టం Es- p----- m- g----.
నాకు ఆ చెట్టు అంటే ఇష్టం Es- á---- m- g----.
నాకు ఆ రాయి అంటే ఇష్టం Es-- p----- m- g----.
   
నాకు ఆ ఉద్యానవనం అంటే ఇష్టం Es- p----- m- g----.
నాకు ఆ తోట అంటే ఇష్టం Es- j----- m- g----.
నాకు ఈ పువ్వు అంటే ఇష్టం Es-- f--- m- g----.
   
నాకు అది సొంపుగా అనిపిస్తోంది (E--) m- p----- b-----.
నాకు అది ఆసక్తికరంగా అనిపిస్తోంది (E--) m- p----- i----------.
నాకు అది దివ్యంగా అనిపిస్తోంది (E--) m- p----- p-------.
   
నాకు అది కురూపంగా అనిపిస్తోంది (E--) m- p----- f--.
నాకు అది విసుగ్గా అనిపిస్తోంది (E--) m- p----- a-------.
నాకు అది భయంకరంగా అనిపిస్తోంది (E--) m- p----- t-------.