తెలుగు » స్పానిష్   కారణాలు చెప్పడం 1


75 [డెబ్బై ఐదు]

కారణాలు చెప్పడం 1

-

75 [setenta y cinco]

dar explicaciones 1

75 [డెబ్బై ఐదు]

కారణాలు చెప్పడం 1

-

75 [setenta y cinco]

dar explicaciones 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుespañol
మీరు ఎందుకు రావట్లేదు? ¿P-- q-- n- v---- (u----)?
వాతావరణం అస్సలు బాలేదు Ha-- m-- m-- t-----.
వాతావరణం అస్సలు బాలేదు కాబట్టి నేను రావడంలేదు No v-- p----- h--- m-- m-- t-----.
   
ఆయన ఎందుకు రావట్లేదు ¿P-- q-- n- v---- (é-)?
ఆయన్ని ఆహ్వానించబడలేదు Él n- e--- i-------.
ఆయన్ని ఆహ్వానించబడలేదు కనుక ఆయన రావడంలేదు Él n- v---- p----- n- e--- i-------.
   
మీరు ఎందుకు రావట్లేదు? ¿P-- q-- n- v----- (t-)?
నా వద్ద తీరిక లేదు No t---- t-----.
నా వద్ద తీరిక లేదు కనుకు నేను రావడంలేదు No v-- p----- n- t---- t-----.
   
మీరు ఎందుకు ఉండటంలేదు? ¿P-- q-- n- t- q----- (t-)?
నాకు ఇంకా పని ఉంది Aú- t---- q-- t-------.
నాకు ఇంకా పని ఉంది కనుకనే నేను ఉండటంలేదు No m- q---- p----- a-- t---- q-- t-------.
   
మీరు అప్పుడే ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు? ¿P-- q-- s- v- (u----) y-?
నేను అలిసిపోయాను Es--- c------ /--.
నేను అలిసిపోయాను కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను Me v-- p----- e---- c------ /--.
   
మీరు అప్పుడే ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు? ¿P-- q-- s- v- (u----) y-?
ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది Ya e- t----.
ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది అందుకే నేను వెళ్ళిపోతున్నాను Me v-- p----- y- e- t----.