© Nito100 | Dreamstime.com

Naučte sa abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučte sa čítať a hovoriť cudzie abecedy online. K dispozícii je viac ako 40 abecied.

Ak chcete čítať a písať v jazyku, ktorý sa učíte, musíte sa naučiť abecedy. Poskytujú užitočné informácie o zvukoch písmen v jazykoch a pomáhajú vám znieť prirodzenejšie, keď hovoríte. Prejdite nadol a vyberte si z viac ako 40 abecied a začnite sa učiť hneď.

sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
/a/, /ə/ - a
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
/b/, /p/ - be
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
/k/, /s/ - ce
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
/s/ - ce trencada
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
/d/, /t/ - de
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
/e/, /ɛ/, /ə/ - e
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
/f/ - efa
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
/g/, /ʤ/, /ʒ/ - ge
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
∅ - hac
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
/i/, /j/ - i
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
/ʤ/, /ʒ/ - jota
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
/k/ - ke
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
/l/ - ela
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
/m/ - ema
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
/n/ - ena
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
/o/, /ɔ/, /u/ - o
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
/p/ - pe
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
/k/ - cu
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
/r/, /ɾ/ - erre
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
/s/, /z/ - esse
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
/t/ - te
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
/u/, /w/ - u
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
/b/ - ve baixa
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
/w/ - ve doble
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
/ʃ/, /ks/ - ics or xeix
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
∅ - i grega
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
/z/ - zeta