© Olisolois | Dreamstime.com

Naučte sa abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučte sa čítať a hovoriť cudzie abecedy online. K dispozícii je viac ako 40 abecied.

Ak chcete čítať a písať v jazyku, ktorý sa učíte, musíte sa naučiť abecedy. Poskytujú užitočné informácie o zvukoch písmen v jazykoch a pomáhajú vám znieť prirodzenejšie, keď hovoríte. Prejdite nadol a vyberte si z viac ako 40 abecied a začnite sa učiť hneď.

sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Asahi no "a"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Iroha no "i"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Ueno no "u"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Eigo no "e"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Ōsaka no "o"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Kawase no "ka"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Kitte no "ki"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Kurabu no "ku"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Keshiki no "ke"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Kodomo no "ko"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Sakura no "sa"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Shinbun no "shi"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Suzume no "su"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Sekai no "se"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Soroban no "so"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Tabako no "ta"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Chidori no "chi"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Tsurukame no "tsu"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Tegami no "te"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Tōkyō no "to"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Nagoya no "na"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Nippon no "ni"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Numazu no "nu"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Nezumi no "ne"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Nohara no "no"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Hagaki no "ha"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Hikōki no "hi"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Fujisan no "fu"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Heiwa no "he"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Hoken no "ho"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Matchi no "ma"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Mikasa no "mi"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Musen no "mu"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Meiji no "me"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Momiji no "mo"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Yamato no "ya"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Yumiya no "yu"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Yoshino no "yo"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Rajio no "ra"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Ringo no "ri"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Rusui no "ru"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Renge no "re"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Rōma no "ro"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Warabi no "wa"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
(W)ido no "(w)i"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Kagi no aru "e"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
(W)owari no "(w)o"
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Oshimai no "n"