© Saida Shigapova - Fotolia | Glass of turkish tea in Istanbul

Naučte sa abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučte sa čítať a hovoriť cudzie abecedy online. K dispozícii je viac ako 40 abecied.

Ak chcete čítať a písať v jazyku, ktorý sa učíte, musíte sa naučiť abecedy. Poskytujú užitočné informácie o zvukoch písmen v jazykoch a pomáhajú vám znieť prirodzenejšie, keď hovoríte. Prejdite nadol a vyberte si z viac ako 40 abecied a začnite sa učiť hneď.

sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
a, [ɑ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
be, [b]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ce, [dʒ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
çe, [ʧ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
de, [d]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
e, [ɛ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
fe, [f]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ge, [g]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
yumuşak ge, [:]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
he, [h]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ı, [ɨ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
i, [i]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
je, [ʒ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ke, [k]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
le, [l]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
me, [m]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ne, [n]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
o, [ɔ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ö, [œ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
pe, [p]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
re, [r]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
se, [s]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
şe, [ʃ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
te, [t]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
u, [u]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ü, [y]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ve, [v]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ye, [j]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ze, [z]