© Lanthilda | Dreamstime.com

Naučte sa abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučte sa čítať a hovoriť cudzie abecedy online. K dispozícii je viac ako 40 abecied.

Ak chcete čítať a písať v jazyku, ktorý sa učíte, musíte sa naučiť abecedy. Poskytujú užitočné informácie o zvukoch písmen v jazykoch a pomáhajú vám znieť prirodzenejšie, keď hovoríte. Prejdite nadol a vyberte si z viac ako 40 abecied a začnite sa učiť hneď.

sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
á - /a/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
bê - /be/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
cê - /se/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
dê - /de/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
é, ê - /ɛ/, /e/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
éfe - /ˈɛfi/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
gê - /ʒe/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
agá - /ɐˈɣa/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
i - /i/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
jota - /ˈʒɔtɐ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
cá - /ka/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
éle - /ˈɛli/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
éme - /ˈẽmi/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
éne - /ˈẽni/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ó, ô - /ɔ/, /o/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
pê - /pe/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
quê - /ke/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
érre - /ˈɛʁi/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ésse - /ˈɛsi/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
tê - /te/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
u - /u/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
vê - /ve/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
dáblio, duplo vê - /ˈdaβʎu/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
xis - /ʃis/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ípsilon - /ˈipsilõ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
zê - /ze/