© Subbotina | Dreamstime.com

Naučte sa abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučte sa čítať a hovoriť cudzie abecedy online. K dispozícii je viac ako 40 abecied.

Ak chcete čítať a písať v jazyku, ktorý sa učíte, musíte sa naučiť abecedy. Poskytujú užitočné informácie o zvukoch písmen v jazykoch a pomáhajú vám znieť prirodzenejšie, keď hovoríte. Prejdite nadol a vyberte si z viac ako 40 abecied a začnite sa učiť hneď.

sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
a - [a]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
be - [be]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ce - [θe] o [se]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
che - [tʃ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
de - [d̪e]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
e - [e]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
efe - ['efe]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ge - [xe] o [he]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
hache - ['aʧe]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
i o i latina - [i]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
jota - ['xot̪a] o ['hot̪a]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ka - [ka]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ele - ['ele]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
elle - [ʎ], [ʝ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
eme - ['eme]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ene - ['ene]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
eñe - ['eɲe]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
o - [o]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
pe - [pe]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
cu - [ku]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
erre - ['ere]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ese - ['ese]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
te - [t̪e]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
u - [u]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
uve - ['uβ̞e], [be] o [ve]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
doble u - ['uβ̞e 'ð̞oβ̞le] o [be 'ð̞oβ̞le] o ['d̪oβ̞le β̞e]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
equis - ['ekis]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
i griega o ye - [ʝe] o [i 'ɣ̞ɾjeɣ̞a]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
zeta - ['θet̪a] o ['set̪a]